Παρακολούθηση
Haitam Laarabi
Haitam Laarabi
IIT-CNR
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iit.cnr.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Weak signals in the mobility landscape: car sharing in ten European cities
C Boldrini, R Bruno, MH Laarabi
EPJ Data Science 8 (1), 7, 2019
232019
A scalable communication middleware for real-time data collection of dangerous goods vehicle activities
MH Laarabi, A Boulmakoul, R Sacile, E Garbolino
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 48, 404-417, 2014
232014
An original approach to ranking fuzzy numbers by inclusion index and Bitset Encoding
A Boulmakoul, MH Laarabi, R Sacile, E Garbolino
Fuzzy Optimization and Decision Making 16 (1), 23-49, 2017
172017
An overview of a multiagent-based simulation system for dynamic management of risk related to dangerous goods transport
MH Laarabi, C Roncoli, R Sacile, A Boulmakoul, E Garbolino
2013 IEEE International Systems Conference (SysCon), 830-835, 2013
162013
A generic software framework for carsharing modelling based on a large-scale multi-agent traffic simulation platform
MH Laarabi, R Bruno
International Workshop on Agent Based Modelling of Urban Systems, 88-111, 2016
152016
Mongodb-hadoop distributed and scalable framework for spatio-temporal hazardous materials data warehousing
A Boulmakoul, L Karim, MH Laarabi, R Sacile, E Garbolino
7th International Congress on Environmental Modelling and Software (iEMSs), 2014
142014
Ranking triangular fuzzy numbers using fuzzy set inclusion index
A Boulmakoul, MH Laarabi, R Sacile, E Garbolino
International Workshop on Fuzzy Logic and Applications, 100-108, 2013
142013
Real-timefastest path algorithm using bidirectional point-to-point search on a fuzzy time-dependent transportation network
MH Laarabi, A Boulmakoul, A Mabrouk, R Sacile, E Garbolino
2014 international conference on advanced logistics and transport (ICALT), 78-84, 2014
132014
On the Performance of a One-way Car Sharing System in Suburban Areas: A Real-world Use Case
HM Laarabi, C Boldrini, R Bruno, HPP Davidson
3rd International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport …, 2017
72017
Bi-objective shortest path problem with one fuzzy cost function applied to dangerous goods transportation on a road network
L Zero, C Bersani, R Sacile, MH Laarabi
System of Systems Engineering Conference, 2016
62016
Multi-criteria route optimization for dangerous goods transport using fuzzy risk assessment and agent-based traffic simulation
MH Laarabi
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, 2014
62014
Graphes de Voronoı Flous basés sur un nouvel opérateur de Tri des Nombres Flous Triangulaires
A Mabrouk, A Boulmakoul, MH Laarabi, R Sacile, E Garbolino
42013
An overview on an intelligent transportation system (its) based on agents, time-dependent network and fuzzy travel time cost
MH Laarabi, A Boulmakoul, R Sacile, E Garbolino
On Innovation and News Trends in Information Systems (INTIS 2013), 191-202, 2013
42013
Road dangerous goods transport: Open architecture, performance, and scalability of a real-time gps data collection
MH Laarabi, R Sacile, A Boulmakoul
International workshop on Innovation & New Trends in Information Systems …, 2012
22012
Car sharing through the data analysis lens
C Boldrini, R Bruno, H Laarabi
arXiv preprint arXiv:1708.00497, 2017
12017
Integration of demand and operational models for an agent based model of a stackable electric vehicle
HM Laarabi, C Boldrini, R Bruno, P Davidson, R Culley, H Porter
hEART 2017: 6th Symposium of the European Association for Research in …, 2017
12017
Can Data Mining Help Car Sharing?
C Boldrini, R Bruno, H Laarabi
European Transport Conference 2016Association for European Transport (AET), 2016
12016
Optimisation multicritère des itinéraires pour transport des marchandises dangereuses en employant une évaluation en logique floue du risque et la simulation du trafic à base d …
MH Laarabi
Paris, ENMP, 2014
12014
User-Based Relocation of Stackable Car Sharing
H Laarabi, C Boldrini, R Bruno, H Porter, P Davidson
Smart Cities, Green Technologies, and Intelligent Transport Systems, 256-273, 2017
2017
l’École nationale supérieure des mines de Paris et L’Université de Gênes
MH LAARABI
2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20