Παρακολούθηση
Kevin Kent
Kevin Kent
CAST
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cast.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
{ENTER} ing the Time Series {SPACE}: Uncovering the Writing Process through Keystroke Analyses.
LK Allen, ME Jacovina, M Dascalu, RD Roscoe, KM Kent, AD Likens, ...
International Educational Data Mining Society, 2016
252016
Comprehension in a scenario-based assessment: Domain and topic-specific background knowledge
KS McCarthy, TA Guerrero, KM Kent, LK Allen, DS McNamara, SF Chao, ...
Discourse Processes 55 (5-6), 510-524, 2018
202018
The design implementation framework: Iterative design from the lab to the classroom
ML Stone, KM Kent, RD Roscoe, KM Corley, LK Allen, DS McNamara
End-User considerations in educational technology design, 76-98, 2018
172018
Pushing the speed of assistive technologies for reading
MH Schneps, C Chen, M Pomplun, J Wang, AD Crosby, K Kent
Mind, Brain, and Education 13 (1), 14-29, 2019
122019
Re-Inventing Reading: Rapid multi-channel processing of language accelerates reading.
M Schneps, C Chen, M Pomplun, J Wang, A Crosby, K Kent
Journal of Vision 16 (12), 462-462, 2016
42016
Empowering Learners through Effective Emotional Engagement
S May, K Todd, S Paneto, B Kipling, EK Kollmann, C Reich, ...
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–6