Παρακολούθηση
Sandeep Hans
Sandeep Hans
IBM Research, India
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα in.ibm.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Blockchain analytics and artificial intelligence
DN Dillenberger, P Novotny, Q Zhang, P Jayachandran, H Gupta, S Hans, ...
IBM Journal of Research and Development 63 (2/3), 5: 1-5: 14, 2019
852019
Ownership preserving AI market places using blockchain
NB Somy, K Kannan, V Arya, S Hans, A Singh, P Lohia, S Mehta
2019 IEEE international conference on blockchain (Blockchain), 156-165, 2019
452019
A programming language perspective on transactional memory consistency
H Attiya, A Gotsman, S Hans, N Rinetzky
Proceedings of the 2013 ACM symposium on Principles of distributed computing …, 2013
312013
Efficiently processing temporal queries on hyperledger fabric
H Gupta, S Hans, K Aggarwal, S Mehta, B Chatterjee, P Jayachandran
2018 IEEE 34th International Conference on Data Engineering (ICDE), 1489-1494, 2018
302018
Safety of live transactions in transactional memory: TMS is necessary and sufficient
H Attiya, A Gotsman, S Hans, N Rinetzky
Distributed Computing: 28th International Symposium, DISC 2014, Austin, TX …, 2014
272014
Data Quality Toolkit: Automatic assessment of data quality and remediation for machine learning datasets
N Gupta, H Patel, S Afzal, N Panwar, RS Mittal, S Guttula, A Jain, ...
arXiv preprint arXiv:2108.05935, 2021
242021
Safety and deferred update in transactional memory
H Attiya, S Hans, P Kuznetsov, S Ravi
Transactional Memory. Foundations, Algorithms, Tools, and Applications: COST …, 2015
242015
On building efficient temporal indexes on hyperledger fabric
H Gupta, S Hans, S Mehta, P Jayachandran
2018 IEEE 11th International Conference on Cloud Computing (CLOUD), 294-301, 2018
152018
Data validation and service
S Hans, S Mehta, S Soni
US Patent 9,367,586, 2016
152016
Processing transactions in a predefined order
MM Saad, MJ Kishi, S Jing, S Hans, R Palmieri
Proceedings of the 24th Symposium on Principles and Practice of Parallel …, 2019
122019
Domain aware explainable anomaly and drift detection for multi-variate raw data using a constraint repository
S Hans, SZH Shaikh, R Ananthanarayanan, D Saha, A Aggarwal, G Singh, ...
US Patent 11,321,304, 2022
112022
The effectiveness of three different plant extracts used as irrigant in removal of smear layer: A scanning electron microscopic study
A Gupta, J Duhan, P Sangwan, S Hans, V Goyal
J Oral Health Community Dent 9, 16-22, 2015
72015
Non Surgical Management of Large Periapical Lesions of Endodontic Origin: A Case Series.
A Gupta, J Duhan, S Hans, V Goyal, S Bala
Journal of oral health & community dentistry 8 (3), 2014
72014
On privacy preserving convex hull
S Hans, SC Addepalli, A Gupta, K Srinathan
2009 International Conference on Availability, Reliability and Security, 187-192, 2009
62009
Data synthesis for testing black-box machine learning models
D Saha, A Aggarwal, S Hans
5th Joint International Conference on Data Science & Management of Data (9th …, 2022
52022
Testing framework for black-box AI models
A Aggarwal, S Shaikh, S Hans, S Haldar, R Ananthanarayanan, D Saha
2021 IEEE/ACM 43rd International Conference on Software Engineering …, 2021
52021
Characterizing transactional memory consistency conditions using observational refinement
H Attiya, A Gotsman, S Hans, N Rinetzky
Journal of the ACM (JACM) 65 (1), 1-44, 2017
42017
Provenance in context of Hadoop as a Service (HaaS)-State of the Art and Research Directions
H Gupta, S Mehta, S Hans, B Chatterjee, P Lohia, C Rajmohan
2017 IEEE 10th International Conference on Cloud Computing (CLOUD), 680-683, 2017
42017
Towards providing data validation as a service
S Soni, S Mehta, S Hans
2012 IEEE Ninth International Conference on Services Computing, 570-577, 2012
42012
Trustworthiness of artificial intelligence models in presence of anomalous data
PK Lohia, D Saha, A Aggarwal, G Singh, R Ananthanarayanan, ...
US Patent 11,455,554, 2022
32022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20