Παρακολούθηση
Robert Östling
Robert Östling
Department of Linguistics, Stockholm University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ling.su.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Efficient word alignment with markov chain monte carlo
R Östling, J Tiedemann
The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 106 (1), 125, 2016
1532016
Universal Dependencies 2.1
J Nivre, Ž Agić, L Ahrenberg, L Antonsen, MJ Aranzabe, M Asahara, ...
1102017
Stagger: An open-source part of speech tagger for Swedish
R Östling
Northern European Journal of Language Technology 3, 1-18, 2013
1082013
Continuous multilinguality with language vectors
R Östling, J Tiedemann
arXiv preprint arXiv:1612.07486, 2016
832016
Word order typology through multilingual word alignment
R Östling
Proceedings of the 53rd Annual Meeting of the Association for Computational …, 2015
712015
Visual iconicity across sign languages: Large-scale automated video analysis of iconic articulators and locations
R Östling, C Börstell, S Courtaux
Frontiers in psychology 9, 331049, 2018
602018
Automated essay scoring for Swedish
R Östling, A Smolentzov, BT Hinnerich, E Höglin
Proceedings of the Eighth Workshop on Innovative Use of NLP for Building …, 2013
572013
What do language representations really represent?
J Bjerva, R Östling, MH Veiga, J Tiedemann, I Augenstein
Computational Linguistics 45 (2), 381-389, 2019
532019
Distribution and duration of signs and parts of speech in Swedish Sign Language
C Börstell, T Hörberg, R Östling
Sign Language & Linguistics 19 (2), 143-196, 2016
532016
Neural machine translation for low-resource languages
R Östling, J Tiedemann
arXiv preprint arXiv:1708.05729, 2017
442017
Morphological reinflection with convolutional neural networks
R Östling
Proceedings of the 14th SIGMORPHON Workshop on Computational Research in …, 2016
302016
The CLIN27 shared task: Translating historical text to contemporary language for improving automatic linguistic annotation
ETK Sang, M Bollmann, R Boschker, F Casacuberta, F Dietz, S Dipper, ...
Computational Linguistics in the Netherlands Journal 7, 53-64, 2017
282017
Studying colexification through massively parallel corpora
R Östling
The lexical typology of semantic shifts 58, 157, 2016
272016
Bayesian word alignment for massively parallel texts
R Östling
14th Conference of the European Chapter of the Association for Computational …, 2014
242014
Let's be explicit about that: Distant supervision for implicit discourse relation classification via connective prediction
M Kurfalı, R Östling
arXiv preprint arXiv:2106.03192, 2021
222021
Identifying speakers and addressees in dialogues extracted from literary fiction
A Ek, M Wirén, R Östling, KN Björkenstam, G Grigonytė, ...
Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources …, 2018
222018
Phrase-based SMT for finnish with more data, better models and alternative alignment and translation tools
J Tiedemann, F Cap, J Kanerva, F Ginter, S Stymne, R Östling, ...
Proceedings of the First Conference on Machine Translation: Volume 2, Shared …, 2016
222016
Tagging a morphologically complex language using an averaged perceptron tagger: The case of Icelandic
H Loftsson, R Östling
19th Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA 2013), Oslo …, 2013
222013
The Helsinki neural machine translation system
R Östling, Y Scherrer, J Tiedemann, G Tang, T Nieminen
arXiv preprint arXiv:1708.05942, 2017
212017
Cross-lingual learning of semantic textual similarity with multilingual word representations
J Bjerva, R Östling
The 21st Nordic Conference on Computational Linguistics (NoDaLiDa), 211, 2017
212017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20