Παρακολούθηση
Emmanuel Kymakis
Emmanuel Kymakis
Professor, Dept. of ECE, Hellenic Mediterranean University & Director of Institute of Emerging Techn
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hmu.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Single-wall carbon nanotube/conjugated polymer photovoltaic devices
E Kymakis, GAJ Amaratunga
Applied Physics Letters 80, 112, 2002
10722002
Dispersion behaviour of graphene oxide and reduced graphene oxide
D Konios, MM Stylianakis, E Stratakis, E Kymakis
Journal of Colloid and Interface Science 430, 108-112, 2014
9942014
Performance analysis of a grid connected photovoltaic park on the island of Crete
E Kymakis, S Kalykakis, TM Papazoglou
Energy conversion and management 50 (3), 433-438, 2009
5852009
High open-circuit voltage photovoltaic devices from carbon-nanotube-polymer composites
E Kymakis, I Alexandrou, GAJ Amaratunga
Journal of applied physics 93, 1764, 2003
4772003
Nanoparticle-based plasmonic organic photovoltaic devices
E Stratakis, E Kymakis
Materials Today 16 (4), 133-146, 2013
4752013
Single-walled carbon nanotube-polymer composites: electrical, optical and structural investigation
E Kymakis, I Alexandou, GAJ Amaratunga
Synthetic Metals 127, 59-62, 2002
4132002
Carbon nanotubes and related structures: synthesis, characterization, functionalization, and applications
DM Guldi, N Martin
John Wiley & Sons, 2010
3202010
Electrical properties of single-wall carbon nanotube-polymer composite films
E Kymakis, GAJ Amaratunga
Journal of applied physics 99 (8), 2006
3192006
Graphene Interface Engineering for Perovskite Solar Modules: 12.6% Power Conversion Efficiency over 50 cm2 Active Area
A Agresti, S Pescetelli, AL Palma, AE Del Rio Castillo, D Konios, ...
ACS Energy Letters 2 (1), 279-287, 2017
2402017
Flexible Organic Photovoltaic Cells with In Situ Nonthermal Photoreduction of Spin‐Coated Graphene Oxide Electrodes
E Kymakis, K Savva, MM Stylianakis, C Fotakis, E Stratakis
Advanced Functional Materials 23 (21), 2742-2749, 2013
2242013
Photovoltaic properties of dye functionalized single-wall carbon nanotube/conjugated polymer devices
S Bhattacharyya, E Kymakis, GAJ Amaratunga
Chemistry of materials 16 (23), 4819-4823, 2004
2242004
Efficient and highly air stable planar inverted perovskite solar cells with reduced graphene oxide doped PCBM electron transporting layer
G Kakavelakis, T Maksudov, D Konios, I Paradisanos, G Kioseoglou, ...
Advanced Energy Materials 7 (7), 1602120, 2017
2192017
Efficiency and stability enhancement in perovskite solar cells by inserting lithium‐neutralized graphene oxide as electron transporting layer
A Agresti, S Pescetelli, L Cinà, D Konios, G Kakavelakis, E Kymakis, ...
Advanced Functional Materials 26 (16), 2686-2694, 2016
1982016
High Electron mobility thin‐film transistors based on solution‐processed semiconducting metal oxide heterojunctions and quasi‐superlattices
YH Lin, H Faber, JG Labram, E Stratakis, L Sygellou, E Kymakis, ...
Advanced Science 2 (7), 1500058, 2015
1692015
Metal halide perovskites for high‐energy radiation detection
G Kakavelakis, M Gedda, A Panagiotopoulos, E Kymakis, ...
Advanced Science 7 (22), 2002098, 2020
1612020
Improving the efficiency of organic photovoltaics by tuning the work-function of graphene oxide hole transporting layers
E Stratakis, K Savva, D Konios, C Petridis, E Kymakis
Nanoscale 6, 6925-6931, 2014
1522014
Polymer–nanotube composites: burying nanotubes improves their field emission properties
I Alexandrou, E Kymakis, GAJ Amaratunga
Applied physics letters 80, 1435, 2002
1492002
Photovoltaic cells based on dye-sensitisation of single-wall carbon nanotubes in a polymer matrix
E Kymakis, GAJ Amaratunga
Solar energy materials and solar cells 80 (4), 465-472, 2003
1432003
Reduced graphene oxide micromesh electrodes for large area, flexible, organic photovoltaic devices
D Konios, C Petridis, G Kakavelakis, M Sygletou, K Savva, E Stratakis, ...
Advanced Functional Materials 25 (15), 2213-2221, 2015
1422015
Post-fabrication annealing effects in polymer-nanotube photovoltaic cells
E Kymakis, E Koudoumas, I Franghiadakis, GAJ Amaratunga
Journal of Physics D: Applied Physics 39 (6), 1058, 2006
1422006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20