Παρακολούθηση
Simon Neubauer
Simon Neubauer
Institute of Anatomy and Cell Biology, Johannes Kepler University Linz
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jku.at
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
New fossils from Jebel Irhoud, Morocco and the pan-African origin of Homo sapiens
JJ Hublin, A Ben-Ncer, SE Bailey, SE Freidline, S Neubauer, MM Skinner, ...
Nature 546 (7657), 289-292, 2017
9712017
Principles for the virtual reconstruction of hominin crania
P Gunz, P Mitteroecker, S Neubauer, GW Weber, FL Bookstein
Journal of human evolution 57 (1), 48-62, 2009
4342009
Brain development after birth differs between Neanderthals and modern humans
P Gunz, S Neubauer, B Maureille, JJ Hublin
Current biology 20 (21), R921-R922, 2010
3032010
The feeding biomechanics and dietary ecology of Australopithecus africanus
DS Strait, GW Weber, S Neubauer, J Chalk, BG Richmond, PW Lucas, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 106 (7), 2124-2129, 2009
2762009
The evolution of modern human brain shape
S Neubauer, JJ Hublin, P Gunz
Science advances 4 (1), eaao5961, 2018
2312018
Endocranial shape changes during growth in chimpanzees and humans: a morphometric analysis of unique and shared aspects
S Neubauer, P Gunz, JJ Hublin
Journal of human evolution 59 (5), 555-566, 2010
2172010
The pattern of endocranial ontogenetic shape changes in humans
S Neubauer, P Gunz, JJ Hublin
Journal of anatomy 215 (3), 240-255, 2009
1922009
A uniquely modern human pattern of endocranial development. Insights from a new cranial reconstruction of the Neandertal newborn from Mezmaiskaya
P Gunz, S Neubauer, L Golovanova, V Doronichev, B Maureille, JJ Hublin
Journal of human evolution 62 (2), 300-313, 2012
1852012
Reconstructed Homo habilis type OH 7 suggests deep-rooted species diversity in early Homo
F Spoor, P Gunz, S Neubauer, S Stelzer, N Scott, A Kwekason, MC Dean
Nature 519 (7541), 83-86, 2015
1762015
Brain ontogeny and life history in Pleistocene hominins
JJ Hublin, S Neubauer, P Gunz
Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 370 …, 2015
1452015
The Structural Rigidity of the Cranium of Australopithecus africanus: Implications for Diet, Dietary Adaptations, and the Allometry of Feeding Biomechanics
DS Strait, IR Grosse, PC Dechow, AL Smith, Q Wang, GW Weber, ...
The Anatomical Record: Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary …, 2010
862010
Contemporaneity of Australopithecus, Paranthropus, and early Homo erectus in South Africa
AIR Herries, JM Martin, AB Leece, JW Adams, G Boschian, ...
Science 368 (6486), eaaw7293, 2020
852020
Neandertal introgression sheds light on modern human endocranial globularity
P Gunz, AK Tilot, K Wittfeld, A Teumer, CY Shapland, TGM Van Erp, ...
Current Biology 29 (1), 120-127. e5, 2019
842019
The evolution of human brain development
S Neubauer, JJ Hublin
Evolutionary Biology 39 (4), 568-586, 2012
802012
How to explore morphological integration in human evolution and development?
P Mitteroecker, P Gunz, S Neubauer, G Müller
Evolutionary Biology 39 (4), 536-553, 2012
792012
Endocranial volume of Australopithecus africanus: New CT-based estimates and the effects of missing data and small sample size
S Neubauer, P Gunz, GW Weber, JJ Hublin
Journal of Human Evolution 62 (4), 498-510, 2012
732012
Reconstruction of the late Pleistocene human skull from Hofmeyr, South Africa
FE Grine, P Gunz, L Betti-Nash, S Neubauer, AG Morris
Journal of Human Evolution 59 (1), 1-15, 2010
572010
Evolution of brain lateralization: A shared hominid pattern of endocranial asymmetry is much more variable in humans than in great apes
S Neubauer, P Gunz, NA Scott, JJ Hublin, P Mitteroecker
Science advances 6 (7), eaax9935, 2020
532020
Australopithecus afarensis endocasts suggest ape-like brain organization and prolonged brain growth
P Gunz, S Neubauer, D Falk, P Tafforeau, A Le Cabec, TM Smith, ...
Science Advances 6 (14), eaaz4729, 2020
422020
Endocasts: possibilities and limitations for the interpretation of human brain evolution
S Neubauer
Brain, behavior and evolution 84 (2), 117-134, 2014
402014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20