Παρακολούθηση
Matthieu de Schipper
Matthieu de Schipper
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα TUDelft.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A new alternative to saving our beaches from sea-level rise: The sand engine
MJF Stive, MA De Schipper, AP Luijendijk, SGJ Aarninkhof, ...
Journal of Coastal Research 29 (5), 1001-1008, 2013
3462013
Initial spreading of a mega feeder nourishment: Observations of the Sand Engine pilot project
MA De Schipper, S de Vries, G Ruessink, RC de Zeeuw, J Rutten, ...
Coastal Engineering 111, 23-38, 2016
1552016
The initial morphological response of the Sand Engine: A process-based modelling study
AP Luijendijk, R Ranasinghe, MA de Schipper, BA Huisman, ...
Coastal engineering 119, 1-14, 2017
1172017
Remote sensing of surf zone waves using stereo imaging
S De Vries, DF Hill, MA De Schipper, MJF Stive
Coastal Engineering 58 (3), 239-250, 2011
1072011
Beach nourishment has complex implications for the future of sandy shores
MA de Schipper, BC Ludka, B Raubenheimer, AP Luijendijk, T Schlacher
Nature Reviews Earth & Environment 2 (1), 70-84, 2021
522021
Testing for sufficient signal resetting during sediment transport using a polymineral multiple-signal luminescence approach
T Reimann, PD Notenboom, MA De Schipper, J Wallinga
Quaternary Geochronology 25, 26-36, 2015
482015
Sediment sorting at the Sand Motor at storm and annual time scales
BJA Huisman, MA De Schipper, BG Ruessink
Marine Geology 381, 209-226, 2016
422016
Aeolian sediment transport on a beach with a varying sediment supply
S de Vries, SM Arens, MA De Schipper, R Ranasinghe
Aeolian Research 15, 235-244, 2014
402014
Rip currents under obliquely incident wind waves and tidal longshore currents
G Winter, AR Van Dongeren, MA De Schipper, JSMT de Vries
Coastal Engineering 89, 106-119, 2014
402014
Surfzone monitoring using rotary wing unmanned aerial vehicles
RL Brouwer, MA De Schipper, PF Rynne, FJ Graham, AJHM Reniers, ...
Journal of atmospheric and oceanic technology 32 (4), 855-863, 2015
382015
Observations and modelling of shoreface nourishment behaviour
BJA Huisman, DJR Walstra, M Radermacher, MA de Schipper, ...
Journal of Marine Science and Engineering 7 (3), 59, 2019
322019
Ranking uncertainty: Wave climate variability versus model uncertainty in probabilistic assessment of coastline change
A Kroon, MA de Schipper, PH van Gelder, SGJ Aarninkhof
Coastal Engineering 158, 103673, 2020
282020
Aeolian beach sand transport monitored by terrestrial laser scanning
RC Lindenbergh, SS Soudarissanane, S De Vries, BGH Gorte, ...
The Photogrammetric Record 26 (136), 384-399, 2011
282011
Quantifying nearshore morphological recovery time scales using argus video imaging: Palm Beach, Sydney and Duck, North Carolina
R Ranasinghe, R Holman, MA De Schipper, T Lippmann, J Wehof, ...
ICCE 2012: Proceedings of the 33rd International Conference on Coastal …, 2012
272012
Tidal flow separation at protruding beach nourishments
M Radermacher, MA de Schipper, C Swinkels, JH MacMahan, ...
Journal of Geophysical Research: Oceans 122 (1), 63-79, 2017
262017
The Sand Engine: A solution for vulnerable deltas in the 21st century?
MJF Stive, MA De Schipper, AP Luijendijk, R Ranasinghe, ...
Coastal Dynamics 2013: 7th International Conference on Coastal Dynamics …, 2013
252013
Modelling of bed sediment composition changes at the lower shoreface of the Sand Motor
BJA Huisman, BG Ruessink, MA De Schipper, AP Luijendijk, MJF Stive
Coastal Engineering 132, 33-49, 2018
242018
Sensitivity of rip current forecasts to errors in remotely-sensed bathymetry
M Radermacher, MA De Schipper, A Reniers
Coastal Engineering 135, 66-76, 2018
222018
Using a personal watercraft for monitoring bathymetric changes at storm scale
STJ Van Son, RC Lindenbergh, MA De Schipper, S De Vries, ...
Hydro9 Conference, 10-12 November 2009, Cape Town, South Africa, 2009
222009
Morphodynamic acceleration techniques for multi-timescale predictions of complex sandy interventions
AP Luijendijk, MA de Schipper, R Ranasinghe
Journal of marine science and engineering 7 (3), 78, 2019
192019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20