Παρακολούθηση
Suresh Deshpande
Suresh Deshpande
Consulatant EMU JNCASR bangalore
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jncasr.ac.in - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Kinetic flux vector splitting for Euler equations
JC Mandal, SM Deshpande
Computers & fluids 23 (2), 447-478, 1994
2881994
A second-order accurate kinetic-theory-based method for inviscid compressible flows
SM Deshpande
1581986
On the Maxwellian distribution, symmetric form, and entropy conservation for the Euler equations
SM Deshpande
National Aeronautics and Space Administration, 1986
841986
Least squares kinetic upwind method for inviscid compressible flows
A Ghosh, S Deshpande
12th Computational Fluid Dynamics Conference, 1735, 1995
821995
The energy dissipation in turbulent shear flows
KR Sreenivasan, S Deshpande, A Prabhu, P Viswanath
Symposium on Developments in Fluid Dynamics and Aerospace Engineering, 159-190, 1995
621995
Kinetic flux splitting schemes
SM Deshpande
Computational Fluid Dynamics Review, 161-181, 1995
431995
Theory and application of 3‐D LSKUM based on entropy variables
SM Deshpande, K Anandhanarayanan, C Praveen, V Ramesh
International journal for numerical methods in fluids 40 (1‐2), 47-62, 2002
362002
Minimum error solutions of the Boltzmann equation for shock structure
R Narasimha, SM Deshpande
Journal of Fluid Mechanics 36 (3), 555-570, 1969
331969
New developments in kinetic schemes
SM Deshpande, PS Kulkarni, AK Ghosh
Computers & Mathematics with Applications 35 (1-2), 75-93, 1998
321998
Development and applications of a gridfree kinetic upwind solver to multi-body configurations
K Anandhanarayanan, M Nagarathinam, S Deshpande
23rd AIAA Applied Aerodynamics Conference, 4846, 2005
292005
The Boltzmann collision integrals for a combination of Maxwellians
SM Deshpande, R Narasimha
Journal of Fluid Mechanics 36 (3), 545-554, 1969
291969
Higher order accurate kinetic flux vector splitting method for Euler equations
JC Mandal, SM Deshpande
Nonlinear Hyperbolic Equations—Theory, Computation Methods, and …, 1989
221989
New insights from high-resolution compressible DNS studies on an LPT blade boundary layer
R Ranjan, SM Deshpande, R Narasimha
Computers & Fluids 153, 49-60, 2017
212017
Optimal low-drag wing planforms for tractor-configuration propeller-driven aircraft
BR Rakshith, SM Deshpande, R Narasimha, C Praveen
Journal of aircraft 52 (6), 1791-1801, 2015
182015
Kinetic meshless method for compressible flows
C Praveen, SM Deshpande
International journal for numerical methods in fluids 55 (11), 1059-1089, 2007
182007
Least squares kinetic upwind method on moving grids for unsteady Euler computations
V Ramesh, SM Deshpande
Computers & fluids 30 (5), 621-641, 2001
182001
Kinetic upwind method for inviscid compressible flows
JC Mandal, SM Deshpande
Ph D thesis, Dept. Aerosp. Eng., 1989
181989
Unsteady flow computations for flow past multiple moving boundaries using LSKUM
V Ramesh, SM Deshpande
Computers & fluids 36 (10), 1592-1608, 2007
172007
Time dependent operator-split and unsplit schemes for one dimensional premixed flames
G Goyal, PJ Paul, HS Mukunda, SM Deshpande
Combustion science and technology 60 (1-3), 167-189, 1988
171988
Weighted least squares kinetic upwind method using eigenvector basis
K Arora, SM Deshpande
162004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20