Παρακολούθηση
Lauri Hella
Lauri Hella
Matematiikan professori, Tampereen yliopisto
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uta.fi - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Logical hierarchies in PTIME
L Hella
Information and Computation 129 (1), 1-19, 1996
2151996
Logical hierarchies in PTIME
L Hella
Information and Computation 129 (1), 1-19, 1996
2151996
Logics with aggregate operators
L Hella, L Libkin, J Nurmonen, L Wong
Journal of the ACM (JACM) 48 (4), 880-907, 2001
1082001
Definability hierarchies of generalized quantifiers.
LT Hella
941990
Notions of locality and their logical characterizations over finite models
L Hella, L Libkin, J Nurmonen
The Journal of Symbolic Logic 64 (4), 1751-1773, 1999
771999
The expressive power of finitely many generalized quantifiers
A Dawar, L Hella
Information and Computation 123 (2), 172-184, 1995
721995
The expressive power of finitely many generalized quantifiers
A Dawar, L Hella
Information and Computation 123 (2), 172-184, 1995
721995
Inclusion logic and fixed point logic
P Galliani, L Hella
arXiv preprint arXiv:1304.4267, 2013
712013
Weak models of distributed computing, with connections to modal logic
L Hella, M Järvisalo, A Kuusisto, J Laurinharju, T Lempiäinen, K Luosto, ...
Proceedings of the 2012 ACM Symposium on Principles of distributed computing …, 2012
672012
Almost everywhere equivalence of logics in finite model theory
L Hella, PG Kolaitis, K Luosto
Bulletin of Symbolic Logic 2 (4), 422-443, 1996
671996
The expressive power of modal dependence logic
L Hella, K Luosto, K Sano, J Virtema
arXiv preprint arXiv:1406.6266, 2014
502014
Extended modal dependence logic
J Ebbing, L Hella, A Meier, JS Müller, J Virtema, H Vollmer
International Workshop on Logic, Language, Information, and Computation, 126-137, 2013
412013
How to define a linear order on finite models
L Hella, PG Kolaitis, K Luosto
Annals of pure and applied logic 87 (3), 241-267, 1997
401997
How to define a linear order on finite models
L Hella, PG Kolaitis, K Luosto
Annals of pure and applied logic 87 (3), 241-267, 1997
401997
The expressive power of modal logic with inclusion atoms
L Hella, J Stumpf
arXiv preprint arXiv:1509.07204, 2015
312015
Partially ordered connectives and finite graphs
L Hella, G Sandu
Quantifiers: Logics, Models and Computation: Volume Two: Contributions, 79-88, 1995
301995
Definability of polyadic lifts of generalized quantifiers
L Hella, J Väänänen, D Westerståhl
Journal of Logic, Language and Information 6 (3), 305-335, 1997
291997
The hierarchy theorem for generalized quantifiers
L Hella, K Luosto, J Väänänen
The Journal of Symbolic Logic 61 (3), 802-817, 1996
291996
Implicit definability and infinitary logic in finite model theory
A Dawar, L Hella, PG Kolaitis
Automata, Languages and Programming: 22nd International Colloquium, ICALP 95 …, 1995
281995
One-dimensional fragment of first-order logic
L Hella, A Kuusisto
arXiv preprint arXiv:1404.4004, 2014
262014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20