Παρακολούθηση
Marco Finazzi
Marco Finazzi
Professor of Physics, Physics Department - Politecnico di Milano, Italy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fisi.polimi.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mode matching in multiresonant plasmonic nanoantennas for enhanced second harmonic generation
M Celebrano, X Wu, M Baselli, S Großmann, P Biagioni, A Locatelli, ...
Nature nanotechnology 10 (5), 412-417, 2015
5052015
Laser-induced magnetic nanostructures with tunable topological properties
M Finazzi, M Savoini, AR Khorsand, A Tsukamoto, A Itoh, L Duo, ...
Physical review letters 110 (17), 177205, 2013
3262013
Monolithic AlGaAs second-harmonic nanoantennas
VF Gili, L Carletti, A Locatelli, D Rocco, M Finazzi, L Ghirardini, I Favero, ...
Optics Express 24 (14), 15965-15971, 2016
2492016
Cross resonant optical antenna
P Biagioni, JS Huang, L Duo, M Finazzi, B Hecht
Physical review letters 102 (25), 256801, 2009
2372009
Doubling of the orbital magnetic moment in nanoscale Fe clusters
KW Edmonds, C Binns, SH Baker, SC Thornton, C Norris, JB Goedkoop, ...
Physical Review B 60 (1), 472, 1999
1701999
Dependence of the two-photon photoluminescence yield of gold nanostructures on the laser pulse duration
P Biagioni, M Celebrano, M Savoini, G Grancini, D Brida, S Mátéfi-Tempfli, ...
Physical Review B 80 (4), 045411, 2009
1372009
Scale dynamics of extensive green roofs: Quantifying the effect of drainage area and rainfall characteristics on observed and modeled green roof hydrologic performance
R Hakimdavar, PJ Culligan, M Finazzi, S Barontini, R Ranzi
Ecological engineering 73, 494-508, 2014
1362014
Magnetocrystalline anisotropy in (111) thin films probed by x-ray magnetic circular dichroism
W Grange, M Maret, JP Kappler, J Vogel, A Fontaine, F Petroff, G Krill, ...
Physical Review B 58 (10), 6298, 1998
1361998
Near-field polarization shaping by a near-resonant plasmonic cross antenna
P Biagioni, M Savoini, JS Huang, L Duò, M Finazzi, B Hecht
Physical Review B 80 (15), 153409, 2009
1322009
BACH, the beamline for advanced dichroic and scattering experiments at ELETTRA
M Zangrando, M Finazzi, G Paolucci, G Comelli, B Diviacco, RP Walker, ...
Review of Scientific Instruments 72 (2), 1313-1319, 2001
1272001
Magnetic moment of Mn in the ferromagnetic semiconductor
H Ohldag, V Solinus, FU Hillebrecht, JB Goedkoop, M Finazzi, ...
Applied Physics Letters 76 (20), 2928-2930, 2000
1182000
Ultrafast valley relaxation dynamics in monolayer probed by nonequilibrium optical techniques
S Dal Conte, F Bottegoni, EAA Pogna, D De Fazio, S Ambrogio, I Bargigia, ...
Physical Review B 92 (23), 235425, 2015
1132015
Tunable green oxygen barrier through layer-by-layer self-assembly of chitosan and cellulose nanocrystals
F Li, P Biagioni, M Finazzi, S Tavazzi, L Piergiovanni
Carbohydrate Polymers 92 (2), 2128-2134, 2013
1132013
Dynamics of four-photon photoluminescence in gold nanoantennas
P Biagioni, D Brida, JS Huang, J Kern, L Duò, B Hecht, M Finazzi, ...
Nano Letters 12 (6), 2941-2947, 2012
1062012
Near-field second-harmonic generation in single gold nanoparticles
M Zavelani-Rossi, M Celebrano, P Biagioni, D Polli, M Finazzi, L Duo, ...
Applied physics letters 92 (9), 2008
982008
Polarized high-brilliance and high-resolution soft x-ray source at ELETTRA: The performance of beamline BACH
M Zangrando, M Zacchigna, M Finazzi, D Cocco, R Rochow, F Parmigiani
Review of scientific instruments 75 (1), 31-36, 2004
942004
Reactive metal–oxide interfaces: A microscopic view
A Picone, M Riva, A Brambilla, A Calloni, G Bussetti, M Finazzi, F Ciccacci, ...
Surface Science Reports 71 (1), 32-76, 2016
922016
Selection rules for second-harmonic generation in nanoparticles
M Finazzi, P Biagioni, M Celebrano, L Duò
Physical Review B 76 (12), 125414, 2007
912007
Intravalley Spin–Flip Relaxation Dynamics in Single-Layer WS2
Z Wang, A Molina-Sanchez, P Altmann, D Sangalli, D De Fazio, G Soavi, ...
Nano letters 18 (11), 6882-6891, 2018
882018
Controlling second-harmonic generation at the nanoscale with monolithic AlGaAs-on-AlOx antennas
L Carletti, D Rocco, A Locatelli, C De Angelis, VF Gili, M Ravaro, I Favero, ...
Nanotechnology 28 (11), 114005, 2017
882017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20