Παρακολούθηση
Anis Bkakria
Anis Bkakria
IRT SystemX
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα irt-systemx.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Confidentiality-preserving query execution of fragmented outsourced data
A Bkakria, F Cuppens, N Cuppens-Boulahia, JM Fernandez
Information and Communication Technology: International Conference, ICT …, 2013
132013
Privacy threat analysis for connected and autonomous vehicles
B Chah, A Lombard, A Bkakria, R Yaich, A Abbas-Turki, S Galland
Procedia Computer Science 210, 36-44, 2022
112022
Privacy-preserving pattern matching on encrypted data
A Bkakria, N Cuppens, F Cuppens
Advances in Cryptology–ASIACRYPT 2020: 26th International Conference on the …, 2020
102020
Optimized and controlled provisioning of encrypted outsourced data
A Schaad, A Bkakria, F Keschbaum, F Cuppens, N Cuppens-Boulahia, ...
Proceedings of the 19th ACM symposium on Access control models and …, 2014
102014
Optimal distribution of privacy budget in differential privacy
A Bkakria, A Tasidou, N Cuppens-Boulahia, F Cuppens, F Bouattour, ...
Risks and Security of Internet and Systems: 13th International Conference …, 2019
92019
Preserving Multi-relational Outsourced Databases Confidentiality using Fragmentation and Encryption.
A Bkakria, F Cuppens, N Cuppens-Boulahia, JM Fernandez, ...
J. Wirel. Mob. Networks Ubiquitous Comput. Dependable Appl. 4 (2), 39-62, 2013
92013
Opal: an open-source global platform java library which includes the remote application management over http
A Bkakria, G Bouffard, J Iguchi-Cartigny, JL Lanet
e-Smart 2011, 2011
92011
Linking differential identifiability with differential privacy
A Bkakria, N Cuppens-Boulahia, F Cuppens
International Conference on Information and Communications Security, 232-247, 2018
72018
Information theoretic-based privacy risk evaluation for data anonymization
A Bkakria, F Cuppens, N Boulahia Cuppens, A Tasidou
Journal of Surveillance, Security and Safety 2, 83-102, 2021
62021
Optimal distribution of privacy budget in differential privacy
F Cuppens, F Bouattour, FB Fredj
Risks and Security of Internet and Systems: 13th International Conference …, 2019
52019
Robust and provably secure attribute-based encryption supporting access revocation and outsourced decryption
A Bkakria
IFIP Annual Conference on Data and Applications Security and Privacy, 197-214, 2022
32022
Real-Time Detection and Reaction to Activity Hijacking Attacks in Android Smartphones (Short Paper)
A Bkakria, M Graa, N Cuppens-Boulahia, F Cuppens, JL Lanet
2017 15th Annual Conference on Privacy, Security and Trust (PST), 253-2535, 2017
32017
Specification and deployment of integrated security policies for outsourced data
A Bkakria, F Cuppens, N Cuppens-Boulahia, D Gross-Amblard
Data and Applications Security and Privacy XXVIII: 28th Annual IFIP WG 11.3 …, 2014
32014
H3PC: Enhanced Security and Privacy-Preserving Platoon Construction Based on Fully Homomorphic Encryption
B Chah, A Lombard, A Bkakria, A Abbas-Turki, R Yaich
2023 IEEE 26th International Conference on Intelligent Transportation …, 2023
22023
Robust, revocable, forward and backward adaptively secure attribute-based encryption with outsourced decryption 1
A Bkakria
Journal of Computer Security, 1-34, 2023
22023
Robust, revocable and adaptively secure attribute-based encryption with outsourced decryption
A Bkakria
Cryptology ePrint Archive, 2022
22022
Secure and robust cyber security threat information sharing
A Bkakria, R Yaich, W Arabi
International Symposium on Foundations and Practice of Security, 3-18, 2021
22021
Privacy of Smart Traffic Lights Systems
A Hermann, M Wolf, N Trkulja, IB Jemaa, A Bkakria, F Kargl
2023 IEEE Vehicular Networking Conference (VNC), 17-24, 2023
12023
Pattern matching on encrypted data
A Bkakria, N Cuppens, F Cuppens
Cryptology ePrint Archive, 2020
12020
A privacy-preserving graph encryption scheme based on oblivious RAM
S Kane, A Bkakria
IFIP Annual Conference on Data and Applications Security and Privacy, 101-108, 2024
2024
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20