Παρακολούθηση
Giorgos Giannakakis
Giorgos Giannakakis
Institute of Computer Science, Foundation for Research and Technology Hellas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ics.forth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Review on psychological stress detection using biosignals
G Giannakakis, D Grigoriadis, K Giannakaki, O Simantiraki, A Roniotis, ...
IEEE transactions on affective computing 13 (1), 440-460, 2019
5122019
Stress and anxiety detection using facial cues from videos
G Giannakakis, M Pediaditis, D Manousos, E Kazantzaki, F Chiarugi, ...
Biomedical Signal Processing and Control 31, 89-101, 2017
3262017
Review of eye tracking metrics involved in emotional and cognitive processes
V Skaramagkas, G Giannakakis, E Ktistakis, D Manousos, I Karatzanis, ...
IEEE Reviews in Biomedical Engineering 16, 260-277, 2021
1212021
Depression assessment by fusing high and low level features from audio, video, and text
A Pampouchidou, O Simantiraki, A Fazlollahi, M Pediaditis, D Manousos, ...
Proceedings of the 6th International Workshop on Audio/Visual Emotion …, 2016
1172016
Wize Mirror-a smart, multisensory cardio-metabolic risk monitoring system
Y Andreu, F Chiarugi, S Colantonio, G Giannakakis, D Giorgi, ...
Computer Vision and Image Understanding 148, 3-22, 2016
1022016
Detection of stress/anxiety state from EEG features during video watching
G Giannakakis, D Grigoriadis, M Tsiknakis
2015 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2015
782015
Methods for seizure detection and prediction: an overview
G Giannakakis, V Sakkalis, M Pediaditis, M Tsiknakis
Modern Electroencephalographic Assessment Techniques: Theory and …, 2015
732015
A stress recognition system using HRV parameters and machine learning techniques
G Giannakakis, K Marias, M Tsiknakis
2019 8th International Conference on Affective Computing and Intelligent …, 2019
592019
Mirror mirror on the wall... an unobtrusive intelligent multisensory mirror for well-being status self-assessment and visualization
P Henriquez, BJ Matuszewski, Y Andreu-Cabedo, L Bastiani, ...
IEEE transactions on multimedia 19 (7), 1467-1481, 2017
452017
A novel multi-kernel 1D convolutional neural network for stress recognition from ECG
G Giannakakis, E Trivizakis, M Tsiknakis, K Marias
8th International Conference on Affective Computing and Intelligence …, 2019
422019
SU-8 microneedles based dry electrodes for Electroencephalogram
G Stavrinidis, K Michelakis, V Kontomitrou, G Giannakakis, ...
Microelectronic Engineering 159, 114-120, 2016
422016
Wavelet entropy differentiations of event related potentials in dyslexia
GA Giannakakis, NN Tsiaparas, MFS Xenikou, C Papageorgiou, KS Nikita
2008 8th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering, 1-6, 2008
412008
Stress Detection from Speech Using Spectral Slope Measurements
O Simantiraki, G Giannakakis, A Pampouchidou, M Tsiknakis
Pervasive Computing Paradigms for Mental Health: Selected Papers from …, 2018
392018
Comparison of blind source separation algorithms for optical heart rate monitoring
E Christinaki, G Giannakakis, F Chiarugi, M Pediaditis, G Iatraki, ...
2014 4th International Conference on Wireless Mobile Communication and …, 2014
392014
Absence seizure epilepsy detection using linear and nonlinear EEG analysis methods
V Sakkalis, G Giannakakis, C Farmaki, A Mousas, M Pediaditis, P Vorgia, ...
2013 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2013
392013
Real-time Facial Expression Recognition "In The Wild'' by Disentangling 3D Expression from Identity
MR Koujan, L Alharbawee, G Giannakakis, N Pugeault, A Roussos
15th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition …, 2020
372020
Emotional state recognition using advanced machine learning techniques on EEG data
K Giannakaki, G Giannakakis, C Farmaki, V Sakkalis
2017 IEEE 30th International Symposium on Computer-Based Medical Systems …, 2017
372017
Extraction of facial features as indicators of stress and anxiety
M Pediaditis, G Giannakakis, F Chiarugi, D Manousos, A Pampouchidou, ...
2015 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2015
362015
Focal epileptic seizures anticipation based on patterns of heart rate variability parameters
G Giannakakis, M Tsiknakis, P Vorgia
Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2019
292019
Detecting complexity abnormalities in dyslexia measuring approximate entropy of electroencephalographic signals
II Andreadis, GA Giannakakis, C Papageorgiou, KS Nikita
2009 annual international conference of the IEEE engineering in medicine and …, 2009
292009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20