Παρακολούθηση
Giorgos Giannakakis
Giorgos Giannakakis
Institute of Computer Science, Foundation for Research and Technology Hellas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ics.forth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Review on psychological stress detection using biosignals
G Giannakakis, D Grigoriadis, K Giannakaki, O Simantiraki, A Roniotis, ...
IEEE Transactions on Affective Computing 13 (1), 440-460, 2019
2342019
Stress and anxiety detection using facial cues from videos
G Giannakakis, M Pediaditis, D Manousos, E Kazantzaki, F Chiarugi, ...
Biomedical Signal Processing and Control 31, 89-101, 2017
2112017
Depression assessment by fusing high and low level features from audio, video, and text
A Pampouchidou, O Simantiraki, A Fazlollahi, M Pediaditis, D Manousos, ...
Proceedings of the 6th International Workshop on Audio/Visual Emotion …, 2016
902016
Wize Mirror-a smart, multisensory cardio-metabolic risk monitoring system
Y Andreu, F Chiarugi, S Colantonio, G Giannakakis, D Giorgi, ...
Computer Vision and Image Understanding 148, 3-22, 2016
692016
Methods for seizure detection and prediction: an overview
G Giannakakis, V Sakkalis, M Pediaditis, M Tsiknakis
Modern electroencephalographic assessment techniques, 131-157, 2014
692014
Detection of stress/anxiety state from EEG features during video watching
G Giannakakis, D Grigoriadis, M Tsiknakis
2015 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2015
542015
Mirror mirror on the wall... an unobtrusive intelligent multisensory mirror for well-being status self-assessment and visualization
P Henriquez, BJ Matuszewski, Y Andreu-Cabedo, L Bastiani, ...
IEEE transactions on multimedia 19 (7), 1467-1481, 2017
412017
Wavelet entropy differentiations of event related potentials in dyslexia
GA Giannakakis, NN Tsiaparas, MFS Xenikou, C Papageorgiou, KS Nikita
2008 8th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering, 1-6, 2008
412008
SU-8 microneedles based dry electrodes for Electroencephalogram
G Stavrinidis, K Michelakis, V Kontomitrou, G Giannakakis, ...
Microelectronic Engineering 159, 114-120, 2016
352016
Absence seizure epilepsy detection using linear and nonlinear EEG analysis methods
V Sakkalis, G Giannakakis, C Farmaki, A Mousas, M Pediaditis, P Vorgia, ...
2013 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2013
332013
Comparison of blind source separation algorithms for optical heart rate monitoring
E Christinaki, G Giannakakis, F Chiarugi, M Pediaditis, G Iatraki, ...
2014 4th International Conference on Wireless Mobile Communication and …, 2014
322014
Extraction of facial features as indicators of stress and anxiety
M Pediaditis, G Giannakakis, F Chiarugi, D Manousos, A Pampouchidou, ...
2015 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2015
302015
Stress Detection from Speech Using Spectral Slope Measurements
O Simantiraki, G Giannakakis, A Pampouchidou, M Tsiknakis
Pervasive Computing Paradigms for Mental Health: Selected Papers from …, 2018
292018
A stress recognition system using HRV parameters and machine learning techniques
G Giannakakis, K Marias, M Tsiknakis
2019 8th International Conference on Affective Computing and Intelligent …, 2019
282019
A novel multi-kernel 1D convolutional neural network for stress recognition from ECG
G Giannakakis, E Trivizakis, M Tsiknakis, K Marias
8th International Conference on Affective Computing and Intelligence …, 2019
282019
Real-time Facial Expression Recognition "In The Wild'' by Disentangling 3D Expression from Identity
MR Koujan, L Alharbawee, G Giannakakis, N Pugeault, A Roussos
15th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition …, 2020
272020
Emotional state recognition using advanced machine learning techniques on EEG data
K Giannakaki, G Giannakakis, C Farmaki, V Sakkalis
2017 IEEE 30th International Symposium on Computer-Based Medical Systems …, 2017
272017
Detecting complexity abnormalities in dyslexia measuring approximate entropy of electroencephalographic signals
II Andreadis, GA Giannakakis, C Papageorgiou, KS Nikita
2009 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and …, 2009
272009
Mirror mirror on the wall… An intelligent multisensory mirror for well-being self-assessment
Y Andreu-Cabedo, P Castellano, S Colantonio, G Coppini, R Favilla, ...
2015 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 1-6, 2015
252015
Abnormal auditory ERP N100 in children with dyslexia: comparison with their control siblings
C Papageorgiou, GA Giannakakis, KS Nikita, D Anagnostopoulos, ...
Behavioral and Brain Functions 5 (1), 1-10, 2009
242009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20