Παρακολούθηση
Dimitrios Dimitriadis
Dimitrios Dimitriadis
Applied Scientist - Amazon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
English conversational telephone speech recognition by humans and machines
G Saon, G Kurata, T Sercu, K Audhkhasi, S Thomas, D Dimitriadis, X Cui, ...
4732017
A review of speaker diarization: Recent advances with deep learning
TJ Park, N Kanda, D Dimitriadis, KJ Han, S Watanabe, S Narayanan
Computer Speech & Language 72, 101317, 2022
3062022
System and method for building and evaluating automatic speech recognition via an application programmer interface
E Bocchieri, D Dimitriadis, HJ Schroeter
US Patent 9,484,018, 2016
1972016
Robust AM-FM features for speech recognition
D Dimitriadis, P Maragos, A Potamianos
IEEE signal processing letters 12 (9), 621-624, 2005
1582005
Progressive neural networks for transfer learning in emotion recognition
J Gideon, S Khorram, Z Aldeneh, D Dimitriadis, EM Provost
arXiv preprint arXiv:1706.03256, 2017
1452017
Acoustic environment recognizer for optimal speech processing
HJ Schroeter, DJ Bowen, DB Dimitriadis, L Ji
US Patent 9,530,408, 2016
1202016
Real—time emotion tracking system
D Dimitriadis, ME Gilbert, T Mishra, HJ Schroeter
US Patent 9,047,871, 2015
1102015
Auditory Teager energy cepstrum coefficients for robust speech recognition.
D Dimitriadis, P Maragos, A Potamianos
Interspeech, 3013-3016, 2005
982005
Developing On-Line Speaker Diarization System.
D Dimitriadis, P Fousek
Interspeech, 2739-2743, 2017
922017
Advances in online audio-visual meeting transcription
T Yoshioka, I Abramovski, C Aksoylar, Z Chen, M David, D Dimitriadis, ...
2019 IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop (ASRU …, 2019
852019
Heterogeneous ensemble knowledge transfer for training large models in federated learning
YJ Cho, A Manoel, G Joshi, R Sim, D Dimitriadis
arXiv preprint arXiv:2204.12703, 2022
812022
A comparison of the squared energy and Teager-Kaiser operators for short-term energy estimation in additive noise
D Dimitriadis, A Potamianos, P Maragos
IEEE Transactions on signal processing 57 (7), 2569-2581, 2009
792009
Single-channel speech extraction using speaker inventory and attention network
X Xiao, Z Chen, T Yoshioka, H Erdogan, C Liu, D Dimitriadis, J Droppo, ...
ICASSP 2019-2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2019
742019
Navigation route updates
D Dimitriadis
US Patent 8,825,374, 2014
652014
On the effects of filterbank design and energy computation on robust speech recognition
D Dimitriadis, P Maragos, A Potamianos
IEEE transactions on audio, speech, and language processing 19 (6), 1504-1516, 2010
582010
Acoustic and lexical sentiment analysis for customer service calls
B Li, D Dimitriadis, A Stolcke
ICASSP 2019-2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2019
562019
Methods, Systems, and Products for Voice Control
DB Dimitriadis, HJ Schroeter
US Patent App. 12/956,012, 2012
552012
Personalized federated learning with adaptive batchnorm for healthcare
W Lu, J Wang, Y Chen, X Qin, R Xu, D Dimitriadis, T Qin
IEEE Transactions on Big Data, 2022
502022
Continuous energy demodulation methods and application to speech analysis
D Dimitriadis, P Maragos
Speech communication 48 (7), 819-837, 2006
502006
Pooling acoustic and lexical features for the prediction of valence
Z Aldeneh, S Khorram, D Dimitriadis, EM Provost
Proceedings of the 19th ACM International Conference on Multimodal …, 2017
492017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20