Παρακολούθηση
Dimitrios Dimitriadis
Dimitrios Dimitriadis
Researcher - Microsoft
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microsoft.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
English conversational telephone speech recognition by humans and machines
G Saon, G Kurata, T Sercu, K Audhkhasi, S Thomas, D Dimitriadis, X Cui, ...
arXiv preprint arXiv:1703.02136, 2017
4102017
Robust AM-FM features for speech recognition
D Dimitriadis, P Maragos, A Potamianos
IEEE signal processing letters 12 (9), 621-624, 2005
1562005
Progressive neural networks for transfer learning in emotion recognition
J Gideon, S Khorram, Z Aldeneh, D Dimitriadis, EM Provost
arXiv preprint arXiv:1706.03256, 2017
1222017
System and method for building and evaluating automatic speech recognition via an application programmer interface
E Bocchieri, D Dimitriadis, HJ Schroeter
US Patent 9,484,018, 2016
1182016
Auditory Teager energy cepstrum coefficients for robust speech recognition.
D Dimitriadis, P Maragos, A Potamianos
Interspeech, 3013-3016, 2005
922005
A review of speaker diarization: Recent advances with deep learning
TJ Park, N Kanda, D Dimitriadis, KJ Han, S Watanabe, S Narayanan
Computer Speech & Language 72, 101317, 2022
902022
Real—time emotion tracking system
D Dimitriadis, ME Gilbert, T Mishra, HJ Schroeter
US Patent 9,047,871, 2015
902015
A comparison of the squared energy and Teager-Kaiser operators for short-term energy estimation in additive noise
D Dimitriadis, A Potamianos, P Maragos
IEEE Transactions on signal processing 57 (7), 2569-2581, 2009
732009
Developing On-Line Speaker Diarization System.
D Dimitriadis, P Fousek
INTERSPEECH, 2739-2743, 2017
692017
Advances in online audio-visual meeting transcription
T Yoshioka, I Abramovski, C Aksoylar, Z Chen, M David, D Dimitriadis, ...
2019 IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop (ASRU …, 2019
632019
Navigation route updates
D Dimitriadis
US Patent 8,825,374, 2014
562014
Acoustic environment recognizer for optimal speech processing
HJ Schroeter, DJ Bowen, DB Dimitriadis, L Ji
US Patent 9,530,408, 2016
532016
On the effects of filterbank design and energy computation on robust speech recognition
D Dimitriadis, P Maragos, A Potamianos
IEEE transactions on audio, speech, and language processing 19 (6), 1504-1516, 2010
522010
Single-channel speech extraction using speaker inventory and attention network
X Xiao, Z Chen, T Yoshioka, H Erdogan, C Liu, D Dimitriadis, J Droppo, ...
ICASSP 2019-2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2019
502019
Continuous energy demodulation methods and application to speech analysis
D Dimitriadis, P Maragos
Speech communication 48 (7), 819-837, 2006
492006
Methods, Systems, and Products for Voice Control
DB Dimitriadis, HJ Schroeter
US Patent App. 12/956,012, 2012
432012
Pooling acoustic and lexical features for the prediction of valence
Z Aldeneh, S Khorram, D Dimitriadis, EM Provost
Proceedings of the 19th ACM International Conference on Multimodal …, 2017
422017
Robust energy demodulation based on continuous models with application to speech recognition
D Dimitriadis, P Maragos
Eighth European Conference on Speech Communication and Technology, 2003
402003
Capturing long-term temporal dependencies with convolutional networks for continuous emotion recognition
S Khorram, Z Aldeneh, D Dimitriadis, M McInnis, EM Provost
arXiv preprint arXiv:1708.07050, 2017
372017
An improved energy demodulation algorithm using splines
D Dimitriadis, P Maragos
2001 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 2001
362001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20