Παρακολούθηση
Louis-Philippe Morency
Louis-Philippe Morency
Associate professor, Carnegie Mellon University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.cmu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multimodal machine learning: A survey and taxonomy
T Baltrušaitis, C Ahuja, LP Morency
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 41 (2), 423-443, 2018
23772018
Openface: an open source facial behavior analysis toolkit
T Baltrušaitis, P Robinson, LP Morency
2016 IEEE winter conference on applications of computer vision (WACV), 1-10, 2016
15582016
Openface 2.0: Facial behavior analysis toolkit
T Baltrusaitis, A Zadeh, YC Lim, LP Morency
2018 13th IEEE international conference on automatic face & gesture …, 2018
15112018
Tensor fusion network for multimodal sentiment analysis
A Zadeh, M Chen, S Poria, E Cambria, LP Morency
arXiv preprint arXiv:1707.07250, 2017
10362017
Multimodal transformer for unaligned multimodal language sequences
YHH Tsai, S Bai, PP Liang, JZ Kolter, LP Morency, R Salakhutdinov
Proceedings of the conference. Association for Computational Linguistics …, 2019
8002019
It’s only a computer: Virtual humans increase willingness to disclose
GM Lucas, J Gratch, A King, LP Morency
Computers in Human Behavior 37, 94-100, 2014
7582014
Multimodal language analysis in the wild: Cmu-mosei dataset and interpretable dynamic fusion graph
AAB Zadeh, PP Liang, S Poria, E Cambria, LP Morency
Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2018
6982018
Context-dependent sentiment analysis in user-generated videos
S Poria, E Cambria, D Hazarika, N Majumder, A Zadeh, LP Morency
Proceedings of the 55th annual meeting of the association for computational …, 2017
6792017
Hidden conditional random fields for gesture recognition
SB Wang, A Quattoni, LP Morency, D Demirdjian, T Darrell
Computer Vision and Pattern Recognition, 2006 IEEE Computer Society …, 2006
6692006
SimSensei Kiosk: A virtual human interviewer for healthcare decision support
D DeVault, R Artstein, G Benn, T Dey, E Fast, A Gainer, K Georgila, ...
Proceedings of the 2014 international conference on Autonomous agents and …, 2014
5942014
Constrained local neural fields for robust facial landmark detection in the wild
T Baltrusaitis, P Robinson, LP Morency
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision …, 2013
5152013
Latent-dynamic discriminative models for continuous gesture recognition
LP Morency, A Quattoni, T Darrell
2007 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 1-8, 2007
5152007
Memory fusion network for multi-view sequential learning
A Zadeh, PP Liang, N Mazumder, S Poria, E Cambria, LP Morency
Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 32 (1), 2018
5122018
Efficient low-rank multimodal fusion with modality-specific factors
Z Liu, Y Shen, VB Lakshminarasimhan, PP Liang, A Zadeh, LP Morency
arXiv preprint arXiv:1806.00064, 2018
5062018
Towards multimodal sentiment analysis: Harvesting opinions from the web
LP Morency, R Mihalcea, P Doshi
Proceedings of the 13th international conference on multimodal interfaces …, 2011
4992011
The distress analysis interview corpus of human and computer interviews.
J Gratch, R Artstein, GM Lucas, G Stratou, S Scherer, A Nazarian, R Wood, ...
LREC, 3123-3128, 2014
4392014
Speaker-follower models for vision-and-language navigation
D Fried, R Hu, V Cirik, A Rohrbach, J Andreas, LP Morency, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 31, 2018
4202018
Youtube movie reviews: Sentiment analysis in an audio-visual context
M Wöllmer, F Weninger, T Knaup, B Schuller, C Sun, K Sagae, ...
IEEE Intelligent Systems 28 (3), 46-53, 2013
4122013
3D constrained local model for rigid and non-rigid facial tracking
T Baltrušaitis, P Robinson, LP Morency
2012 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 2610-2617, 2012
3962012
Multi-attention recurrent network for human communication comprehension
A Zadeh, PP Liang, S Poria, P Vij, E Cambria, LP Morency
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1), 2018
3862018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20