Παρακολούθηση
Sveinn Ólafsson
Sveinn Ólafsson
Research Professor Science Institute University of Iceland
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hi.is - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Synthesis of yttriumtrihydride films for ex-situ measurements
JN Huiberts, JH Rector, RJ Wijngaarden, S Jetten, D De Groot, B Dam, ...
Journal of Alloys and Compounds 239 (2), 158-171, 1996
1591996
Magnetic self-organized atomic laminate from first principles and thin film synthesis
AS Ingason, A Mockute, M Dahlqvist, F Magnus, S Olafsson, UB Arnalds, ...
Physical review letters 110 (19), 195502, 2013
1492013
Growth and field dependent dielectric properties of epitaxial thin films
X Wang, U Helmersson, S Olafsson, S Rudner, LD Wernlund, ...
Applied physics letters 73 (7), 927-929, 1998
1121998
Synthesis and characterization of arc deposited magnetic (Cr,Mn)2AlC MAX phase films
A Mockute, POÅ Persson, F Magnus, AS Ingason, S Olafsson, L Hultman, ...
physica status solidi (RRL)–Rapid Research Letters 8 (5), 420-423, 2014
822014
Vacancy defect-induced d0 ferromagnetism in undoped ZnO nanostructures: Controversial origin and challenges
B Qi, S Olafsson, HP Gíslason
Progress in Materials Science 90, 45-74, 2017
782017
Morphology of TiN thin films grown on SiO2 by reactive high power impulse magnetron sputtering
F Magnus, AS Ingason, OB Sveinsson, S Olafsson, JT Gudmundsson
Thin Solid Films 520 (5), 1621-1624, 2011
762011
Electrical and optical properties of films deposited by reactive magnetron sputtering
E Broitman, N Hellgren, K Järrendahl, MP Johansson, S Olafsson, ...
Journal of applied physics 89 (2), 1184-1190, 2001
682001
Protection of Si photocathode using TiO2 deposited by high power impulse magnetron sputtering for H2 evolution in alkaline media
D Bae, S Shayestehaminzadeh, EB Thorsteinsson, T Pedersen, ...
Solar Energy Materials and Solar Cells 144, 758-765, 2016
672016
Ultra-thin gold films on transparent polymers
K Leosson, AS Ingason, B Agnarsson, A Kossoy, S Olafsson, MC Gather
Nanophotonics 2 (1), 3-11, 2013
672013
Current-voltage-time characteristics of the reactive Ar/N2 high power impulse magnetron sputtering discharge
F Magnus, OB Sveinsson, S Olafsson, JT Gudmundsson
Journal of Applied Physics 110 (8), 083306, 2011
672011
Rutile TiO2 thin films grown by reactive high power impulse magnetron sputtering
B Agnarsson, F Magnus, TK Tryggvason, AS Ingason, K Leosson, ...
Thin Solid Films 545, 445-450, 2013
652013
Electrical resistivity and morphology of ultra thin Pt films grown by dc magnetron sputtering on SiO2
JS Agustsson, UB Arnalds, AS Ingason, KB Gylfason, K Johnsen, ...
Journal of Physics: Conference Series 100 (8), 082006, 2008
582008
Synthesis and characterization of magnetic (Cr0.5Mn0.5)2GaC thin films
A Petruhins, AS Ingason, J Lu, F Magnus, S Olafsson, J Rosen
Journal of Materials Science 50, 4495-4502, 2015
562015
In-situ electrical characterization of ultrathin TiN films grown by reactive dc magnetron sputtering on SiO2
AS Ingason, F Magnus, JS Agustsson, S Olafsson, JT Gudmundsson
Thin Solid Films 517 (24), 6731-6736, 2009
562009
Spontaneous ejection of high-energy particles from ultra-dense deuterium D (0)
L Holmlid, S Olafsson
international journal of hydrogen energy 40 (33), 10559-10567, 2015
492015
Paramagnetism in Mn/Fe implanted ZnO
HP Gunnlaugsson, TE Mølholt, R Mantovan, H Masenda, D Naidoo, ...
Applied Physics Letters 97 (14), 142501, 2010
462010
Growth, coalescence, and electrical resistivity of thin Pt films grown by dc magnetron sputtering on SiO2
JS Agustsson, UB Arnalds, AS Ingason, KB Gylfason, K Johnsen, ...
Applied Surface Science 254 (22), 7356-7360, 2008
452008
A magnetron sputtering system for the preparation of patterned thin films and in situ thin film electrical resistance measurements
UB Arnalds, JS Agustsson, AS Ingason, AK Eriksson, KB Gylfason, ...
Review of Scientific Instruments 78 (10), 103901, 2007
432007
Current–voltage–time characteristics of the reactive Ar/O2 high power impulse magnetron sputtering discharge
F Magnus, TK Tryggvason, S Olafsson, JT Gudmundsson
Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films 30 (5 …, 2012
412012
Thermodynamic properties of hydrogen in quasi-two-dimensional vanadium lattices
F Stillesjo, S Olafsson, P Isberg, B Hjorvarsson
Journal of Physics: Condensed Matter 7 (42), 8139, 1995
401995
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20