Παρακολούθηση
Themistoklis Roustanis
Themistoklis Roustanis
Άλλα ονόματαT. Roustanis, Themistocles Roustanis, Roustanis, Themistoklis
PhD Candidate AUTH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα topo.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A Geographical Information System for real estate (GEOVAL)
E Stylianidis, T Roustanis, N Karanikolas
Location Based Services and TeleCartography II: From Sensor Fusion to …, 2009
92009
Ethnogrinding Database: A tool to collect and connect worldwide information on ethnological and ethnoarchaeological hand-milling systems
N Alonso, G Prats, T Roustanis, P Tokmakides, SM Valamoti
Journal of Lithic Studies, 2020, vol. 7, núm 3, 23 p., 2020
42020
Smart Eye: An Application for In Situ Accessibility to “Invisible” Heritage Sites
K Efkleidou, D Kaimaris, T Roustanis, P Patias, S Andreou, K Klimantakis, ...
Journal of Computer Applications in Archaeology 5 (1), 2022
12022
Aligning positioning and Navigation of smart mobile devices to AR/VR environments
D Kaimaris, T Roustanis, IA Karolos, K Klimantakis, P Patias
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2021
12021
GIS Customization for Integrated Management of Spatially Related Diachronic Data
KD Papadimitriou, T Roustanis
Advances and Innovations in Systems, Computing Sciences and Software …, 2007
12007
AR AND CHAMBER MUSIC: MUSICAL KALEIDOSCOPE
P Patias, O Georgoula, D Kaimaris, C Georgiadis, T Roustanis, ...
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2023
2023
A DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT SYSTEM FOR THE VISUALIZATION OF CULTURAL INFORMATION; THE CASE OF THE STATE CONSERVATORY OF THESSALONIKI, GR
T Roustanis, P Patias, K Klimantakis, D Kaimaris, S Chalkidou, ...
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2023
2023
A WORKFLOW FOR VALIDATION AND EVALUATION OF A DYNAMIC VISUALIZATION PLATFORM FOR UNDERGROUND ANTIQUITIES
D Kaimaris, P Patias, C Georgiadis, T Roustanis, IA Karolos, S Chalkidou, ...
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2023
2023
Possibilities of spatial correlation of 3D models in an archaeological augmented reality application
D Kaimaris, T Roustanis, K Klimantakis, IA Karolos, P Patias
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2021
2021
Ethnogrinding Database
N Alonso, T Roustanis, G Prats, P Tokmakides, SM Valamoti
Journal of Lithic Studies 27 (IKEEART-2020-3449), 2020
2020
Exploring culinary changes of plant foods in Prehistoric Europe
P Tokmakidis, D Nenova, T Roustanis, SM Valamoti
The second CAA-GR conference, 2017
2017
The Locating of an Unknown Archaeological Site in the Valley of Filippi, Eastern Macedonia, Greece with the Use of Aerial Photographs, Satellite Images and GIS
DKOGG KARADEDOS
Proceedings of the 36th CAA Conference 2, 6, 2008
2008
CUSTOMIZED GIS ENVIRONMENT FOR INTEGRATED MANAGEMENT OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCH DATA
PP T.Roustanis, D.Kaimaris, O.Georgoula
XXI International CIPA Symposium, 2007
2007
A workflow for validation and evaluation of a Dynamic Content Management System for Cultural Events
P Patias, T Roustanis, K Klimantakis, D Kaimaris, S Chalkidou, ...
Conference Proceedings, ISSN 2459, 3893, 0
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14