Παρακολούθηση
Helge Janicke
Helge Janicke
Cyber Security Cooperative Research Centre
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cybersecuritycrc.org.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey of COVID-19 contact tracing apps
N Ahmed, RA Michelin, W Xue, S Ruj, R Malaney, SS Kanhere, ...
IEEE access 8, 134577-134601, 2020
5452020
Blockchain technologies for the internet of things: Research issues and challenges
MA Ferrag, M Derdour, M Mukherjee, A Derhab, L Maglaras, H Janicke
IEEE Internet of Things Journal 6 (2), 2188-2204, 2018
5352018
Deep learning for cyber security intrusion detection: Approaches, datasets, and comparative study
MA Ferrag, L Maglaras, S Moschoyiannis, H Janicke
Journal of Information Security and Applications 50, 102419, 2020
4822020
SCADA security in the light of Cyber-Warfare
A Nicholson, S Webber, S Dyer, T Patel, H Janicke
Computers & Security 31 (4), 418-436, 2012
4552012
Authentication protocols for internet of things: a comprehensive survey
MA Ferrag, LA Maglaras, H Janicke, J Jiang, L Shu
Security and Communication Networks 2017, 2017
2362017
Security for 4G and 5G cellular networks: A survey of existing authentication and privacy-preserving schemes
MA Ferrag, L Maglaras, A Argyriou, D Kosmanos, H Janicke
Journal of Network and Computer Applications 101, 55-82, 2018
2152018
A novel hierarchical intrusion detection system based on decision tree and rules-based models
A Ahmim, L Maglaras, MA Ferrag, M Derdour, H Janicke
2019 15th International Conference on Distributed Computing in Sensor …, 2019
1662019
Human behaviour as an aspect of cybersecurity assurance
M Evans, LA Maglaras, Y He, H Janicke
Security and Communication Networks 9 (17), 4667-4679, 2016
1592016
Cyber warfare: Issues and challenges
M Robinson, K Jones, H Janicke
Computers & security 49, 70-94, 2015
1512015
Cyber security of critical infrastructures
LA Maglaras, KH Kim, H Janicke, MA Ferrag, S Rallis, P Fragkou, ...
Ict Express 4 (1), 42-45, 2018
1462018
A systematic review of data protection and privacy preservation schemes for smart grid communications
MA Ferrag, LA Maglaras, H Janicke, J Jiang, L Shu
Sustainable cities and society 38, 806-835, 2018
142*2018
Social internet of vehicles for smart cities
LA Maglaras, AH Al-Bayatti, Y He, I Wagner, H Janicke
Journal of Sensor and Actuator Networks 5 (1), 3, 2016
1332016
Rdtids: Rules and decision tree-based intrusion detection system for internet-of-things networks
MA Ferrag, L Maglaras, A Ahmim, M Derdour, H Janicke
Future internet 12 (3), 44, 2020
962020
Route optimization of electric vehicles based on dynamic wireless charging
D Kosmanos, LA Maglaras, M Mavrovouniotis, S Moschoyiannis, ...
IEEE Access 6, 42551-42565, 2018
792018
Vulnerability analysis of network scanning on SCADA systems
K Coffey, R Smith, L Maglaras, H Janicke
Security and Communication Networks 2018, 2018
792018
Smart cities and cyber security: Are we there yet? A comparative study on the role of standards, third party risk management and security ownership
M Vitunskaite, Y He, T Brandstetter, H Janicke
Computers & Security 83, 313-331, 2019
762019
HEART-IS: A novel technique for evaluating human error-related information security incidents
M Evans, Y He, L Maglaras, H Janicke
Computers & Security 80, 74-89, 2019
722019
Semantics-aware detection of targeted attacks: a survey
R Luh, S Marschalek, M Kaiser, H Janicke, S Schrittwieser
Journal of Computer Virology and Hacking Techniques 13 (1), 47-85, 2017
672017
Internet of cloud: Security and privacy issues
A Cook, M Robinson, MA Ferrag, LA Maglaras, Y He, K Jones, H Janicke
Cloud Computing for Optimization: Foundations, Applications, and Challenges …, 2018
642018
Authentication schemes for smart mobile devices: Threat models, countermeasures, and open research issues
MA Ferrag, L Maglaras, A Derhab, H Janicke
Telecommunication Systems 73 (2), 317-348, 2020
572020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20