Παρακολούθηση
Christoph Bourauel
Christoph Bourauel
Professor für Oralmedizinische Technologie, Universität Bonn
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-bonn.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Frictional forces between bracket and arch wire
D Drescher, C Bourauel, HA Schumacher
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 96 (5), 397-404, 1989
5421989
Treatment outcome and efficacy of an aligner technique–regarding incisor torque, premolar derotation and molar distalization
M Simon, L Keilig, J Schwarze, BA Jung, C Bourauel
BMC oral health 14, 1-7, 2014
4142014
Intraoral aging of orthodontic materials: the picture we miss and its clinical relevance
T Eliades, C Bourauel
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 127 (4), 403-412, 2005
3852005
Forces and moments generated by removable thermoplastic aligners: incisor torque, premolar derotation, and molar distalization
M Simon, L Keilig, J Schwarze, BA Jung, C Bourauel
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 145 (6), 728-736, 2014
3192014
Surface roughness of orthodontic wires via atomic force microscope, laser specular reflectance, and profilometry
C Bourauel, T Fries, D Drescher, R Plietsch
The European Journal of Orthodontics 20 (1), 79-92, 1998
2821998
Determination of the Elasticity Parameters of the Human Periodontal Ligament and the Location of the Center of Resistance of Single-rooted Teeth A Study of Autopsy Specimens …
M Poppe, C Bourauel, A Jäger
Journal of Orofacial Orthopedics/Fortschritte der Kieferorthopädie 63, 358-370, 2002
2082002
Determination of the centre of resistance in an upper human canine and idealized tooth model
D Vollmer, C Bourauel, K Maier, A Jäger
The European Journal of Orthodontics 21 (6), 633-648, 1999
2061999
Bone loading pattern around implants in average and atrophic edentulous maxillae: a finite-element analysis
U Meyer, D Vollmer, C Runte, C Bourauel, U Joos
Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery 29 (2), 100-105, 2001
1922001
Nickel concentration in the saliva of patients with nickel-titanium orthodontic appliances
E Petoumenou, M Arndt, L Keilig, S Reimann, H Hoederath, T Eliades, ...
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 135 (1), 59-65, 2009
1772009
Simulation of orthodontic tooth movements. A comparison of numerical models.
C Bourauel, D Freudenreich, D Vollmer, D Kobe, D Drescher, A Jäger
Journal of orofacial orthopedics= Fortschritte der Kieferorthopadie: Organ …, 1999
1741999
Experimental and numerical determination of initial tooth mobility and material properties of the periodontal ligament in rat molar specimens
A Kawarizadeh, C Bourauel, A Jäger
The European Journal of Orthodontics 25 (6), 569-578, 2003
1662003
The frictional behavior of coated guiding archwires
P Husmann, C Bourauel, M Wessinger, A Jäger
Journal of Orofacial Orthopedics/Fortschritte der Kieferorthopädie 63, 199-211, 2002
1642002
Torque expression of self-ligating brackets compared with conventional metallic, ceramic, and plastic brackets
E Morina, T Eliades, N Pandis, A Jäger, C Bourauel
The European Journal of Orthodontics 30 (3), 233-238, 2008
1592008
An experimental apparatus for the simulation of three-dimensional movements in orthodontics
C Bourauel, D Drescher, M Thier
Journal of Biomedical Engineering 14 (5), 371-378, 1992
1591992
Biomechanical finite-element investigation of the position of the centre of resistance of the upper incisors
S Reimann, L Keilig, A Jäger, C Bourauel
The European Journal of Orthodontics 29 (3), 219-224, 2007
1582007
Numerical simulation of the biomechanical behaviour of multi-rooted teeth
A Ziegler, L Keilig, A Kawarizadeh, A Jäger, C Bourauel
The European Journal of Orthodontics 27 (4), 333-339, 2005
1482005
Application of bone remodeling theories in the simulation of orthodontic tooth movements
C Bourauel, D Vollmer, A Jäger
Journal of Orofacial Orthopedics/Fortschritte der Kieferorthopädie 61, 266-279, 2000
1382000
Application of the orthodontic measurement and simulation system (OMSS) in orthodontics
D Drescher, C Bourauel, M Thier
The European Journal of Orthodontics 13 (3), 169-178, 1991
1381991
Corrosion and biocompatibility of orthodontic wires
F Widu, D Drescher, R Junker, C Bourauel
Journal of materials science: materials in medicine 10, 275-281, 1999
1371999
Rare earth magnets and impaction
AD Vardimon, TM Graber, D Drescher, C Bourauel
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 100 (6), 494-512, 1991
1301991
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20