Παρακολούθηση
A.Z. Stimoniaris
A.Z. Stimoniaris
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Intelligent and real-time detection and classification algorithm for recycled materials using convolutional neural networks
D Ziouzios, N Baras, V Balafas, M Dasygenis, A Stimoniaris
Recycling 7 (1), 9, 2022
212022
Hybrid nanocomposites with organoclay and carbon-based fillers for EMI suppression
CA Stergiou, AZ Stimoniaris, CG Delides
IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility 57 (3), 470-476, 2015
182015
Optimal Bio Marine Fuel production evolutionary Computation: Genetic algorithm approach for raw materials mixtures
C Kyriklidis, ME Kyriklidis, E Loizou, A Stimoniaris, CG Tsanaktsidis
Fuel 323, 124232, 2022
122022
A detailed study of α-relaxation in epoxy/carbon nanoparticles composites using computational analysis.
AZ Stimoniaris, CA Stergiou, CG Delides
Express Polymer Letters 6 (2), 2012
112012
Structure and properties of epoxy/fly ash system: influence of filler content and surface modification
A Stimoniaris, E Skoura, D Gournis, MA Karakassides, C Delides
Journal of Materials Engineering and Performance 28, 4620-4629, 2019
72019
Thermal and Dynamical Investigation on the Effect of Aminofunctionalized Carbon Nanotubes Embedded in an Epoxy Matrix.
TV Kosmidou, E Nikolaidou, AZ Stimoniaris, AS Vatalis, CG Delides
Journal of Engineering Science and Technology Review 4 (2), 169-173, 2011
72011
Integrated management of hydroponic wastewater for complete water recycle and cyanobacteria cultivation using an electric conductivity-based tool
G Samiotis, C Lykas, I Ristanis, AZ Stimoniaris, E Amanatidou
Bioresource Technology Reports 19, 101191, 2022
42022
Improvement of the physicochemical properties of distilled products of petroleum (diesel, JP-8) and mix diesel-biodiesel by using European black pine oleoresin
C Tsanaktsidis, A Stimoniaris, S Bousios, G Tzilantonis, A Scaltsoyiannes, ...
Journal of Environmental Protection 7 (5), 583-590, 2016
32016
Effect study of modulation of molecules of natural resin from black and Halepensis pinus in the removal of humidity from diesel fuel
C Tsanaktsidis, A Stimoniaris, S Bousios, K Spinthiropoulos, G Tzilantonis, ...
Petroleum Science and Technology 36 (17), 1332-1339, 2018
22018
Creation of Environmentally Friendly Fuel High in Energy by Mixing Marine Fuel Oil and Biodiesel.
CG Tsanaktsidis, AZ Stimoniaris, KG Spinthiropoulos, A Papadimitriou, ...
Journal of Marine Environmental Engineering 10 (2), 2018
22018
Surface Modification of Fly Ash and Its Incorporation in Polystyrene-Block-Polybutadiene Copolymers
E Skoura, A Karanastasis, AZ Stimoniaris, A Avgeropoulos, ...
Proceeding of 7th Panhellenic Symposium on Porous Material, Ioannina, Greece, 38, 2016
22016
Physicochemical properties improvement with Pinus Nigra Natural resin for distilled products of petroleum, DIESEL, JP-8 and MIX DIESEL-Biodiesel
CG Tsanaktsidis, AZ Stimoniaris, SA Bousios, G Tzilantonis, ...
Journal of Environmental Protection 7 (5), 583, 2016
22016
Using natural crystalline zeolite structure in order to reduce the acidity in marine fuel oil
C Tsanaktsidis, AZ Stimoniaris, K Spinthiropoulos, G Tzilantonis, ...
Petroleum Science and Technology 34 (23), 1899-1904, 2016
12016
Thermal and thermomechanical properties of epoxy resin/carbon black nanocomposites
H Zois, A Kanapitsas, AZ Stimoniaris, CG Delides
Proc. Technical Proceedings of the 2012 NSTI Nanotechnology Conference and …, 2012
12012
Υβριδικά συστήματα πολυμερικής μήτρας με μικρο-και νανο-πληρωτές άνθρακα
Α Στημονιάρης
2018
Thermal and dynamic mechanical characterization of Epoxy Resin/Fly Ash composites by SEM, DMA, DSC and TGA techniques
A Stimoniaris, A Pappa, C Delides
composites 5 (1.1), 1.5, 0
HYDROGEN/NATURAL GAS SOLID-STATE STORAGE INTO NEW ADSORBENTS
S Karakasi, Z Frontistis, C Tsanaktsidis, A Stimoniaris, V Karayannis
Influence of Nanoclay’s Incorporation on Mechanical and Thermogravimetric Properties of ER/MWCNT Composites
H Zois, AZ Stimoniaris, A Kanapitsas, CG Delides
The synergistic effect of hybrid fillers on the thermomechanical properties of epoxy nanocomposites
CA Stergiou, MA Karakassides
POLYMER/CARBON BASED FILLERS NANOCOMPOSITES: THERMOMECHANICAL AND SPECTROSCOPIC CHARACTERIZATION
SZ Adamos, G Dimitrios, KA Michael, DG Constantinos
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20