Παρακολούθηση
Valerio Francesco Annese
Valerio Francesco Annese
Άλλα ονόματαValerio Annese, Valerio F. Annese, V. Annese
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iit.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Remote neuro-cognitive impairment sensing based on P300 spatio-temporal monitoring
D De Venuto, VF Annese, G Mezzina
IEEE Sensors Journal 16 (23), 8348-8356, 2016
372016
Designing a cyber–physical system for fall prevention by cortico–muscular coupling detection
D De Venuto, VF Annese, M Ruta, E Di Sciascio, ALS Vincentelli
IEEE Design & Test 33 (3), 66-76, 2015
372015
Gait analysis for fall prediction using EMG triggered movement related potentials
VF Annese, D De Venuto
2015 10th International Conference on Design & Technology of Integrated …, 2015
372015
A digital processor architecture for combined EEG/EMG falling risk prediction
VF Annese, M Crepaldi, D Demarchi, D De Venuto
2016 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 714-719, 2016
362016
Combined EEG/EMG evaluation during a novel dual task paradigm for gait analysis
M de Tommaso, E Vecchio, K Ricci, A Montemurno, D De Venuto, ...
2015 6th International Workshop on Advances in Sensors and Interfaces (IWASI …, 2015
352015
An embedded system remotely driving mechanical devices by P300 brain activity
D De Venuto, VF Annese, G Mezzina
Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2017 …, 2017
342017
FPGA based architecture for fall-risk assessment during gait monitoring by synchronous EEG/EMG
VF Annese, D De Venuto
2015 6th International Workshop on Advances in Sensors and Interfaces (IWASI …, 2015
322015
FPGA-based embedded cyber-physical platform to assess gait and postural stability in Parkinson’s disease
D De Venuto, VF Annese, G Mezzina, G Defazio
IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology 8 (7 …, 2018
302018
Fall-risk assessment by combined movement related potentials and co-contraction index monitoring
VF Annese, D De Venuto
2015 IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference (BioCAS), 1-4, 2015
292015
Combining EEG and EMG signals in a wireless system for preventing fall in neurodegenerative diseases
DD Venuto, VF Annese, M Tommaso, E Vecchio, ...
Ambient assisted living, 317-327, 2015
292015
The truth machine of involuntary movement: FPGA based cortico-muscular analysis for fall prevention
VF Annese, D De Venuto
2015 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information …, 2015
282015
Multimodal integrated sensor platform for rapid biomarker detection
MA Al-Rawhani, C Hu, C Giagkoulovits, VF Annese, BC Cheah, J Beeley, ...
IEEE Transactions on Biomedical Engineering 67 (2), 614-623, 2019
262019
Brain-computer interface using P300: a gaming approach for neurocognitive impairment diagnosis
D De Venuto, VF Annese, G Mezzina, M Ruta, E Di Sciascio
2016 IEEE International High Level Design Validation and Test Workshop …, 2016
212016
Ultralow-light-level color image reconstruction using high-efficiency plasmonic metasurface mosaic filters
YD Shah, PWR Connolly, JP Grant, D Hao, C Accarino, X Ren, M Kenney, ...
Optica 7 (6), 632-639, 2020
192020
Gait analysis and quantitative drug effect evaluation in Parkinson disease by jointly EEG-EMG monitoring
D De Venuto, VF Annese, G Defazio, VL Gallo, G Mezzina
2017 12th International Conference on Design & Technology of Integrated …, 2017
152017
The ultimate IoT application: A cyber-physical system for ambient assisted living
D De Venuto, VF Annese, AL Sangiovanni-Vincentelli
2016 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2042-2045, 2016
152016
Towards mobile health care: Neurocognitive impairment monitoring by BCI-based game
VF Annese, G Mezzina, D De Venuto
2016 IEEE SENSORS, 1-3, 2016
122016
Real‐time P300‐based BCI in mechatronic control by using a multi‐dimensional approach
D De Venuto, VF Annese, G Mezzina
IET Software 12 (5), 418-424, 2018
112018
On-line shelf-life prediction in perishable goods chain through the integration of WSN technology with a 1st order kinetic model
VF Annese, D De Venuto
2015 IEEE 15th International Conference on Environment and Electrical …, 2015
112015
Commercial aspects of biosensors for diagnostics and environmental monitoring
SB Patil, VF Annese, DRS Cumming
Advances in nanosensors for biological and environmental analysis, 133-142, 2019
102019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20