Παρακολούθηση
ANDREAS PLAGERAS
ANDREAS PLAGERAS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uom.edu.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Efficient IoT-based sensor BIG Data collection–processing and analysis in smart buildings
AP Plageras, KE Psannis, C Stergiou, H Wang, BB Gupta
Future Generation Computer Systems 82, 349-357, 2018
6232018
Efficient IoT-based sensor BIG Data collection–processing and analysis in smart buildings
AP Plageras, KE Psannis, C Stergiou, H Wang, BB Gupta
Future Generation Computer Systems 82, 349-357, 2018
6232018
Secure machine learning scenario from big data in cloud computing via internet of things network
CL Stergiou, AP Plageras, KE Psannis, BB Gupta
Handbook of Computer Networks and Cyber Security: Principles and Paradigms …, 2020
1182020
Algorithms for efficient digital media transmission over IoT and cloud networking
C Stergiou, KE Psannis, AP Plageras, Y Ishibashi, BG Kim
1012018
IoT-based surveillance system for ubiquitous healthcare
AP Plageras, KE Psannis, Y Ishibashi, BG Kim
IECON 2016-42nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society …, 2016
922016
Efficient large-scale medical data (ehealth big data) analytics in internet of things
AP Plageras, C Stergiou, G Kokkonis, KE Psannis, Y Ishibashi, BG Kim, ...
2017 IEEE 19th Conference on Business informatics (CBI) 2, 21-27, 2017
652017
Architecture for security monitoring in IoT environments
C Stergiou, KE Psannis, AP Plageras, G Kokkonis, Y Ishibashi
2017 IEEE 26th international symposium on industrial electronics (ISIE …, 2017
552017
Security and privacy of big data for social networking services in cloud
C Stergiou, KE Psannis, T Xifilidis, AP Plageras, BB Gupta
IEEE INFOCOM 2018-IEEE Conference on Computer Communications Workshops …, 2018
342018
Solutions for inter-connectivity and security in a smart hospital building
AP Plageras, KE Psannis, B Gupta, C Stergiou, BG Kim, Y Ishibashi
2017 IEEE 15th International Conference on Industrial Informatics (INDIN …, 2017
302017
Algorithms for big data delivery over the internet of things
AP Plageras, KE Psannis
2017 IEEE 19th Conference on Business Informatics (CBI) 1, 202-206, 2017
272017
Exploitation of emerging technologies and advanced networks for a smart healthcare system
GM Minopoulos, VA Memos, CL Stergiou, KD Stergiou, AP Plageras, ...
Applied Sciences 12 (12), 5859, 2022
182022
Proposed high level architecture of a smart interconnected interactive classroom
C Stergiou, AP Plageras, KE Psannis, T Xifilidis, G Kokkonis, ...
2018 South-Eastern European Design Automation, Computer Engineering …, 2018
172018
IoT-based health and emotion care system
AP Plageras, KE Psannis
ICT Express 9 (1), 112-115, 2023
112023
Digital twins and multi-access edge computing for IIoT
AP Plageras, KE Psannis
Virtual Reality & Intelligent Hardware 4 (6), 521-534, 2022
82022
Internet of Things for Healthcare: Challenges & Perspectives
AP Plageras, CL Stergiou, KE Psannis
Proceedings of the New Technologies in Health: Medical, Legal and Ethical …, 2019
62019
Secure Monitoring System for IoT Healthcare Data in the Cloud
CL Stergiou, AP Plageras, VA Memos, MP Koidou, KE Psannis
Applied Sciences 14 (1), 120, 2023
12023
Secure Edge Communications Over the IoT
A Plageras, CL Stergiou, K Psannis
Preprints, 2024
2024
Algorithms and scenarios for efficient and secure big data delivery, management, and analysis over the Internet of Things
A Plageras
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Πληροφορίας. Τμήμα Εφαρμοσμένης …, 2022
2022
Published Work in Book Chapters
C Stergiou, AP Plageras
Algorithms and Scenarios for Efficient and Secure Big Data Delivery …, 2022
2022
Published Work in International Conferences
C Stergiou, AP Plageras
Algorithms and Scenarios for Efficient and Secure Big Data Delivery …, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20