Παρακολούθηση
Irio De Feudis
Irio De Feudis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poliba.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep learning for processing electromyographic signals: A taxonomy-based survey
D Buongiorno, GD Cascarano, I De Feudis, A Brunetti, L Carnimeo, ...
Neurocomputing 452, 549-565, 2021
172021
A Deep Learning Instance Segmentation Approach for Global Glomerulosclerosis Assessment in Donor Kidney Biopsies
N Altini, GD Cascarano, A Brunetti, I De Feudis, D Buongiorno, M Rossini, ...
Electronics 9 (11), 1768, 2020
162020
A Survey on Deep Learning in Electromyographic Signal Analysis
D Buongiorno, GD Cascarano, A Brunetti, I De Feudis, V Bevilacqua
International Conference on Intelligent Computing, 751-761, 2019
142019
An Innovative Neural Network Framework for Glomerulus Classification Based on Morphological and Texture Features Evaluated in Histological Images of Kidney Biopsy
GD Cascarano, FS Debitonto, R Lemma, A Brunetti, D Buongiorno, ...
International Conference on Intelligent Computing, 727-738, 2019
92019
Detection and Segmentation of Kidneys from Magnetic Resonance Images in Patients with Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease
A Brunetti, GD Cascarano, I De Feudis, M Moschetta, L Gesualdo, ...
International Conference on Intelligent Computing, 639-650, 2019
92019
A comparison between ANN and SVM classifiers for Parkinson’s disease by using a model-free computer-assisted handwriting analysis based on biometric signals
C Loconsole, GD Cascarano, A Lattarulo, A Brunetti, GF Trotta, ...
2018 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 1-8, 2018
92018
A RGB-D sensor based tool for assessment and rating of movement disorders
V Bevilacqua, GF Trotta, C Loconsole, A Brunetti, N Caporusso, ...
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 110-118, 2017
82017
Task-Oriented Muscle Synergy Extraction Using An Autoencoder-Based Neural Model
D Buongiorno, GD Cascarano, C Camardella, I De Feudis, A Frisoli, ...
Information 11 (4), 219, 2020
62020
A Supervised Approach to Classify the Status of Bone Mineral Density in Post-Menopausal Women through Static and Dynamic Baropodometry
I Bortone, GF Trotta, GD Cascarano, P Regina, A Brunetti, I De Feudis, ...
2018 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 1-7, 2018
62018
Smell and meaning: an OERP study
S Invitto, G Piraino, A Mignozzi, S Capone, G Montagna, PA Siciliano, ...
Multidisciplinary Approaches to Neural Computing, 289-300, 2018
62018
Face recognition, musical appraisal, and emotional crossmodal bias
S Invitto, A Calcagnì, A Mignozzi, R Scardino, G Piraino, D Turchi, ...
Frontiers in behavioral neuroscience 11, 144, 2017
52017
An undercomplete autoencoder to extract muscle synergies for motor intention detection
D Buongiorno, C Camardella, GD Cascarano, LP Murciego, M Barsotti, ...
2019 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 1-8, 2019
42019
A Nonlinear Autoencoder for Kinematic Synergy Extraction from Movement Data Acquired with HTC Vive Trackers
I De Feudis, D Buongiorno, GD Cascarano, A Brunetti, D Micele, ...
Progresses in Artificial Intelligence and Neural Systems, 231-241, 2021
32021
A neural network for glomerulus classification based on histological images of kidney biopsy
GD Cascarano, FS Debitonto, R Lemma, A Brunetti, D Buongiorno, ...
BMC medical informatics and decision making 21 (1), 1-14, 2021
12021
Artificial Neural Network Analysis and ERP in Intimate Partner Violence
S Invitto, A Mignozzi, G Piraino, G Rocco, I De Feudis, A Brunetti, ...
Multidisciplinary Approaches to Neural Computing, 247-257, 2018
12018
Evaluation of Vision-Based Hand Tool Tracking Methods for Quality Assessment and Training in Human-Centered Industry 4.0
I De Feudis, D Buongiorno, S Grossi, G Losito, A Brunetti, N Longo, ...
Applied Sciences 12 (4), 1796, 2022
2022
On the Analysis of the Relationship Between Alkaline Water Usage and Muscle Fatigue Recovery
G Losavio, B Tamma, A Abbattista, IS Tatò, D Buongiorno, GD Cascarano, ...
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 26-31, 2020
2020
Artificial Neural Network Analysis and ERP
S Invitto, A Mignozzi, G Piraino, G Rocco, I De Feudis, A Brunetti, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18