Παρακολούθηση
Marco Laurino
Marco Laurino
Eng. PhD, Institute of Clinical Physiology, National Research Council, Pisa, Italy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ifc.cnr.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
How breath-control can change your life: a systematic review on psycho-physiological correlates of slow breathing
A Zaccaro, A Piarulli, M Laurino, E Garbella, D Menicucci, B Neri, ...
Frontiers in human neuroscience 12, 353, 2018
3412018
Modelling and control of HIV dynamics
A Landi, A Mazzoldi, C Andreoni, M Bianchi, A Cavallini, M Laurino, ...
Computer methods and programs in biomedicine 89 (2), 162-168, 2008
652008
A model predictive control strategy toward optimal structured treatment interruptions in anti-HIV therapy
G Pannocchia, M Laurino, A Landi
IEEE Transactions on Biomedical Engineering 57 (5), 1040-1050, 2010
572010
Disentangling different functional roles of evoked K-complex components: mapping the sleeping brain while quenching sensory processing
M Laurino, D Menicucci, A Piarulli, F Mastorci, R Bedini, P Allegrini, ...
Neuroimage 86, 433-445, 2014
522014
How stressful are 105 days of isolation? Sleep EEG patterns and tonic cortisol in healthy volunteers simulating manned flight to Mars
A Gemignani, A Piarulli, D Menicucci, M Laurino, G Rota, F Mastorci, ...
International Journal of Psychophysiology 93 (2), 211-219, 2014
502014
Scaling and intermittency of brain events as a manifestation of consciousness
P Paradisi, P Allegrini, A Gemignani, M Laurino, D Menicucci, A Piarulli
AIP Conference Proceedings 1510 (1), 151-161, 2013
422013
Ultra-slow mechanical stimulation of olfactory epithelium modulates consciousness by slowing cerebral rhythms in humans
A Piarulli, A Zaccaro, M Laurino, D Menicucci, A De Vito, L Bruschini, ...
Scientific reports 8 (1), 1-17, 2018
392018
Artificial neural networks for nonlinear regression and classification
A Landi, P Piaggi, M Laurino, D Menicucci
2010 10th International Conference on Intelligent Systems Design and …, 2010
372010
Comparative study of the restorative effects of forest and urban videos during COVID-19 lockdown: Intrinsic and benchmark values
F Zabini, L Albanese, FR Becheri, G Gavazzi, F Giganti, F Giovanelli, ...
International Journal of Environmental Research and Public Health 17 (21), 8011, 2020
342020
Self-organized dynamical complexity in human wakefulness and sleep: different critical brain-activity feedback for conscious and unconscious states
P Allegrini, P Paradisi, D Menicucci, M Laurino, A Piarulli, A Gemignani
Physical Review E 92 (3), 032808, 2015
342015
Thalamic contribution to Sleep Slow Oscillation features in humans: a single case cross sectional EEG study in Fatal Familial Insomnia
A Gemignani, M Laurino, F Provini, A Piarulli, G Barletta, P d’Ascanio, ...
Sleep medicine 13 (7), 946-952, 2012
342012
Mind-body relationships in elite apnea divers during breath holding: a study of autonomic responses to acute hypoxemia
M Laurino, D Menicucci, F Mastorci, P Allegrini, A Piarulli, EP Scilingo, ...
Frontiers in Neuroengineering 5, 2012
272012
Sleep unconsciousness and breakdown of serial critical intermittency: New vistas on the global workspace
P Allegrini, P Paradisi, D Menicucci, M Laurino, R Bedini, A Piarulli, ...
Chaos, Solitons & Fractals 55, 32-43, 2013
262013
Fragments of wake-like activity frame down-states of sleep slow oscillations in humans: new vistas for studying homeostatic processes during sleep
D Menicucci, A Piarulli, P Allegrini, M Laurino, F Mastorci, L Sebastiani, ...
International Journal of Psychophysiology 89 (2), 151-157, 2013
262013
Interactions between immune, stress-related hormonal and cardiovascular systems following strenuous physical exercise
D Menicucci, A Piarulli, F Mastorci, L Sebastiani, M Laurino, E Garbella, ...
Archives italiennes de biologie 151 (3), 126-136, 2013
212013
Perspectives on optimal control of varicella and herpes zoster by mass routine varicella vaccination
M Betta, M Laurino, A Pugliese, G Guzzetta, A Landi, P Manfredi
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 283 (1826), 20160054, 2016
202016
Detection and removal of ocular artifacts from EEG signals for an automated REM sleep analysis
M Betta, A Gemignani, A Landi, M Laurino, P Piaggi, D Menicucci
2013 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2013
182013
Recognition of Cutaneous Melanoma on Digitized Histopathological Slides via Artificial Intelligence Algorithm
F De Logu, F Ugolini, V Maio, S Simi, A Cossu, D Massi, ...
Frontiers in oncology 10, 1559, 2020
172020
Linking Sleep Slow Oscillations with consciousness theories: new vistas on Slow Wave Sleep unconsciousness
A Gemignani, D Menicucci, M Laurino, A Piarulli, F Mastorci, L Sebastiani, ...
Archives Italiennes de Biologie 153 (2-3), 135-143, 2015
162015
A smart bed for non-obtrusive sleep analysis in real world context
M Laurino, L Arcarisi, N Carbonaro, A Gemignani, D Menicucci, A Tognetti
IEEE Access 8, 45664-45673, 2020
152020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20