Παρακολούθηση
Mehdi Rizvi
Mehdi Rizvi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polimi.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Design of IoT tangibles for primary schools: a case study
R Gennari, A Melonio, M Rizvi, A Bonani
Proceedings of the 12th Biannual Conference on Italian SIGCHI Chapter, 1-6, 2017
312017
The participatory design process of tangibles for children’s socio-emotional learning
R Gennari, A Melonio, M Rizvi
International Symposium on End User Development, 167-182, 2017
212017
Reflection and awareness in the design process: children ideating, programming and prototyping smart objects
R Gennari, M Matera, A Melonio, M Rizvi, E Roumelioti
Multimedia Tools and Applications 80 (26), 34909-34932, 2021
182021
Towards making children independent in design
E Roumelioti, R Gennari, M Matera, A Melonio, M Rizvi
Companion Publication of the 2020 ACM Designing Interactive Systems …, 2020
152020
Evolving tangibles for children's social learning through conversations: Beyond turntalk
R Gennari, A Melonio, M Rizvi
Proceedings of the Twelfth International Conference on Tangible, Embedded …, 2018
152018
The design of turntalk for the scaffolding of balanced conversations in groups of children
A Melonio, M Rizvi
International Symposium on Emerging Technologies for Education, 278-287, 2016
122016
Children's Beliefs and Understanding of Smart Objects: An Exploratory Study
A Melonio, M Rizvi, E Roumelioti, A De Angeli, R Gennari, M Matera
Proceedings of the International Conference on Advanced Visual Interfaces, 1-8, 2020
102020
From TurnTalk to ClassTalk: the emergence of tangibles for class conversations in primary school classrooms
R Gennari, A Melonio, M Rizvi
Behaviour & Information Technology 39 (1), 88-107, 2020
92020
Turn taking with turn-talk in group
R Gennari, A Melonio, M Rizvi
Multimedia Tools and Applications 78 (10), 13461-13487, 2019
92019
Tangible design for inclusive conversations with deaf or hard-of-hearing children
R Gennari, F Pavani, M Rizvi
International Symposium on Emerging Technologies for Education, 288-297, 2016
82016
The evolution of a toolkit for smart-thing design with children through action research
R Gennari, M Matera, A Melonio, M Rizvi, E Roumelioti
International Journal of Child-Computer Interaction 31, 100359, 2022
62022
Engaging pre-teens in ideating and programming smart objects through play
R Gennari, M Matera, A Melonio, M Rizvi, E Roumelioti
International Conference in Methodologies and intelligent Systems for …, 2020
62020
Investigating class conversations with classTalk: a study with tangible object prototypes in a primary school
R Gennari, A Melonio, M Rizvi
Proceedings of the 2018 International Conference on Advanced Visual …, 2018
52018
At the Frontiers of Art and IoT: The IoTgo Toolkit as a Probe for Artists
R Gennari, M Rizvi
CHItaly 2021: 14th Biannual Conference of the Italian SIGCHI Chapter, 1-4, 2021
32021
Supporting End Users in Designing IoT SmartThings with the IoTgo Toolkit
M Rizvi
Proceedings of the 2nd International Workshop on Empowering People in …, 2021
32021
Physical or On the Cloud: Play with IoTgo and Design Smart Things
R Gennari, A Melonio, M Rivi, M Matera
CEUR proceedings of the Joint workshop on Games-Human Interaction (GHItaly21 …, 2021
32021
Smart-thing design by children at a distance: How to engage them and make them learn
E Roumelioti, MA Pellegrino, M Rizvi, M D’Angelo, R Gennari
International Journal of Child-Computer Interaction 33, 100482, 2022
12022
A Phygital Toolkit for Rapidly Designing Smart Things at School
R Gennari, M Matera, D Morra, M Rizvi
Proceedings of the 2022 International Conference on Advanced Visual …, 2022
12022
Designing for Digital Social Well-being: a Different and Inclusive Perspective
R GENNARI, M MATERA, D MORRA, F PUGLISI, M RIZVI
12022
From children's ideas to prototypes for the internet of things: a case study of cross-generational end-user design
R Gennari, A Melonio, M Rizvi
Behaviour & Information Technology, 1-20, 2021
12021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20