Παρακολούθηση
Günter Blöschl
Günter Blöschl
Professor, TU Wien
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hydro.tuwien.ac.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Scale issues in hydrological modelling: a review
G Blöschl, M Sivapalan
Hydrological processes 9 (3‐4), 251-290, 1995
24941995
Socio-hydrology: A new science of people and water
M Sivapalan, HHG Savenije, G Blöschl
Hydrol. Process 26 (8), 1270-1276, 2012
12082012
A decade of Predictions in Ungauged Basins (PUB)—a review
M Hrachowitz, HHG Savenije, G Blöschl, JJ McDonnell, M Sivapalan, ...
Hydrological sciences journal 58 (6), 1198-1255, 2013
11362013
Observed spatial organization of soil moisture and its relation to terrain indices
AW Western, RB Grayson, G Blöschl, GR Willgoose, TA McMahon
Water resources research 35 (3), 797-810, 1999
9631999
Preferred states in spatial soil moisture patterns: Local and nonlocal controls
RB Grayson, AW Western, FHS Chiew, G Blöschl
Water resources research 33 (12), 2897-2908, 1997
9101997
Changing climate both increases and decreases European river floods
G Blöschl, J Hall, A Viglione, RAP Perdigão, J Parajka, B Merz, D Lun, ...
Nature 573 (7772), 108-111, 2019
9002019
Regionalisation of catchment model parameters
R Merz, G Blöschl
Journal of hydrology 287 (1-4), 95-123, 2004
8572004
A compilation of data on European flash floods
E Gaume, V Bain, P Bernardara, O Newinger, M Barbuc, A Bateman, ...
Journal of Hydrology 367 (1-2), 70-78, 2009
8492009
Runoff prediction in ungauged basins: synthesis across processes, places and scales
G Blöschl, M Sivapalan, T Wagener, A Viglione, H Savenije
Cambridge University Press, 2013
8012013
“Panta Rhei—everything flows”: change in hydrology and society—the IAHS scientific decade 2013–2022
A Montanari, G Young, HHG Savenije, D Hughes, T Wagener, LL Ren, ...
Hydrological sciences journal 58 (6), 1256-1275, 2013
7942013
Changing climate shifts timing of European floods
G Blöschl, J Hall, J Parajka, RAP Perdigão, B Merz, B Arheimer, ...
Science 357 (6351), 588-590, 2017
7832017
Spatial correlation of soil moisture in small catchments and its relationship to dominant spatial hydrological processes
AW Western, SL Zhou, RB Grayson, TA McMahon, G Blöschl, DJ Wilson
Journal of Hydrology 286 (1-4), 113-134, 2004
7282004
Flood risk assessment and associated uncertainty
H Apel, AH Thieken, B Merz, G Blöschl
Natural Hazards and Earth System Sciences 4 (2), 295-308, 2004
7082004
Twenty-three unsolved problems in hydrology (UPH)–a community perspective
G Blöschl, MFP Bierkens, A Chambel, C Cudennec, G Destouni, A Fiori, ...
Hydrological sciences journal 64 (10), 1141-1158, 2019
6822019
Scaling of soil moisture: A hydrologic perspective
AW Western, RB Grayson, G Blöschl
Annual review of earth and planetary sciences 30 (1), 149-180, 2002
6402002
The ASCAT soil moisture product: A review of its
W Wagner, S Hahn, R Kidd, T Melzer, Z Bartalis, S Hasenauer, J Figa, ...
Meteorologische Zeitschrift 22 (1), 1-29, 2013
6122013
Socio-hydrology: conceptualising human-flood interactions
G Di Baldassarre, A Viglione, G Carr, L Kuil, JL Salinas, G Blöschl
Hydrology and Earth System Sciences 17 (8), 3295-3303, 2013
6112013
Understanding flood regime changes in Europe: a state-of-the-art assessment
J Hall, B Arheimer, M Borga, R Brázdil, P Claps, A Kiss, TR Kjeldsen, ...
Hydrology and Earth System Sciences 18 (7), 2735-2772, 2014
5992014
Spatial patterns in catchment hydrology: observations and modelling
R Grayson, G Blöschl
CUP Archive, 2001
5942001
On the spatial scaling of soil moisture
AW Western, G Blöschl
Journal of hydrology 217 (3-4), 203-224, 1999
5931999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20