Παρακολούθηση
Yannis Avrithis
Yannis Avrithis
Institute of Advanced Research in Artificial Intelligence (IARAI), Austria
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα avrithis.net - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Label propagation for deep semi-supervised learning
A Iscen, G Tolias, Y Avrithis, O Chum
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
7152019
Revisiting oxford and paris: Large-scale image retrieval benchmarking
F Radenović, A Iscen, G Tolias, Y Avrithis, O Chum
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
4322018
Locally optimized product quantization for approximate nearest neighbor search
Y Kalantidis, Y Avrithis
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2014
3212014
Multimodal saliency and fusion for movie summarization based on aural, visual, and textual attention
G Evangelopoulos, A Zlatintsi, A Potamianos, P Maragos, K Rapantzikos, ...
IEEE Transactions on Multimedia 15 (7), 1553-1568, 2013
3062013
Semantic annotation of images and videos for multimedia analysis
S Bloehdorn, K Petridis, C Saathoff, N Simou, V Tzouvaras, Y Avrithis, ...
The Semantic Web: Research and Applications: Second European Semantic Web …, 2005
2942005
Semantic image segmentation and object labeling
T Athanasiadis, P Mylonas, Y Avrithis, S Kollias
IEEE transactions on circuits and systems for video technology 17 (3), 298-312, 2007
2642007
To aggregate or not to aggregate: Selective match kernels for image search
G Tolias, Y Avrithis, H Jégou
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 1401-1408, 2013
2552013
Dense classification and implanting for few-shot learning
Y Lifchitz, Y Avrithis, S Picard, A Bursuc
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
2292019
Dense saliency-based spatiotemporal feature points for action recognition
K Rapantzikos, Y Avrithis, S Kollias
2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1454-1461, 2009
2162009
Efficient diffusion on region manifolds: Recovering small objects with compact cnn representations
A Iscen, G Tolias, Y Avrithis, T Furon, O Chum
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
2062017
Image search with selective match kernels: aggregation across single and multiple images
G Tolias, Y Avrithis, H Jégou
International Journal of Computer Vision 116, 247-261, 2016
1732016
Personalized content retrieval in context using ontological knowledge
D Vallet, P Castells, M Fernández, P Mylonas, Y Avrithis
IEEE Transactions on circuits and systems for video technology 17 (3), 336-346, 2007
1672007
A fuzzy video content representation for video summarization and content-based retrieval
AD Doulamis, ND Doulamis, SD Kollias
Signal processing 80 (6), 1049-1067, 2000
1612000
Retrieving landmark and non-landmark images from community photo collections
Y Avrithis, Y Kalantidis, G Tolias, E Spyrou
Proceedings of the 18th ACM international conference on Multimedia, 153-162, 2010
1592010
Scalable triangulation-based logo recognition
Y Kalantidis, LG Pueyo, M Trevisiol, R Van Zwol, Y Avrithis
International Conference on Multimedia Retrieval, 2011
1572011
A stochastic framework for optimal key frame extraction from MPEG video databases
YS Avrithis, AD Doulamis, ND Doulamis, SD Kollias
Computer Vision and Image Understanding 75 (1-2), 3-24, 1999
1371999
Efficient summarization of stereoscopic video sequences
ND Doulamis, AD Doulamis, YS Avrithis, KS Ntalianis, SD Kollias
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 10 (4), 501-517, 2000
1322000
Mining on manifolds: Metric learning without labels
A Iscen, G Tolias, Y Avrithis, O Chum
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
1302018
Personalized information retrieval based on context and ontological knowledge
P Mylonas, D Vallet, P Castells, M Fernández, Y Avrithis
The Knowledge Engineering Review 23 (1), 73-100, 2008
1182008
Viral: Visual image retrieval and localization
Y Kalantidis, G Tolias, Y Avrithis, M Phinikettos, E Spyrou, P Mylonas, ...
Multimedia Tools and Applications 51, 555-592, 2011
1042011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20