Παρακολούθηση
Barbara Vieira
Barbara Vieira
AWS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.co.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Formal verification of side-channel countermeasures using self-composition
JB Almeida, M Barbosa, JS Pinto, B Vieira
Science of Computer Programming 78 (7), 796-812, 2013
812013
An information-centric communication infrastructure for real-time state estimation of active distribution networks
WK Chai, N Wang, KV Katsaros, G Kamel, G Pavlou, S Melis, M Hoefling, ...
IEEE Transactions on Smart Grid 6 (4), 2134-2146, 2015
772015
A security protocol for Information-Centric Networking in smart grids
B Vieira, E Poll
SEGS 2013: Smart Energy Grid Security Workshop, 2013
272013
Deductive verification of cryptographic software
JB Almeida, M Barbosa, JS Pinto, B Vieira
Innovations in Systems and Software Engineering 6, 203-218, 2010
192010
Securing the information infrastructure for EV charging
F van den Broek, E Poll, B Vieira
Wireless and Satellite Systems: 7th International Conference, WiSATS 2015 …, 2015
172015
Verifying cryptographic software correctness with respect to reference implementations
JB Almeida, M Barbosa, J Sousa Pinto, B Vieira
International Workshop on Formal Methods for Industrial Critical Systems, 37-52, 2009
142009
A security architecture for the publish/subscribe C-DAX middleware
F Heimgaertner, M Hoefling, B Vieira, E Poll, M Menth
2015 IEEE International Conference on Communication Workshop (ICCW), 2616-2621, 2015
132015
Supporting smart electric vehicle charging with information-centric networking
GP Konstantinos V. Katsaros, Wei Koong Chai, Barbara Vieira
QSHINE 2014, 2014
13*2014
A deductive verification platform for cryptographic software
M Barbosa, J Pinto, JC Filliâtre, B Vieira
Electronic Communications of the EASST 33, 2010
122010
An end-to-end security design for smart EV-charging for Enexis and ElaadNL
M van Eekelen, E Poll, E Hubbers, B Vieira, F van den Broek
ElaadNL: Arnhem, The Netherlands, 2014
52014
CAOVerif: An open-source deductive verification platform for cryptographic software implementations
JB Almeida, M Barbosa, JC Filliâtre, JS Pinto, B Vieira
Science of Computer Programming 91, 216-233, 2014
52014
Formal verification of cryptographic software implementations
BIS Vieira
32012
Securing the Information Infrastructure for EV Charging
F den Broek, E Poll, B Vieira
Wireless and Satellite Systems. 7th International Conference, WiSATS 2015 …, 2015
12015
Improving smart grid security using smart cards
M Baeten, E Poll, B Vieira
Master’s thesis, Radboud University Nijmegen, Faculty of Computer Science, 2014
12014
Formal Verification of Security Policies of Crypto-graphic Software
B Vieira
2010-09-03). http://www3. dsi. uminho. pt/seeum2010/CD/abstracts/2165-4. pdf, 2010
12010
C-DAX Deliverable D2. 2
H Bontius, W Smith, M Hoefling, F Heimgaertner, M Menth, M Strobbe, ...
2015
Formal verification of security policies
B Vieira, M Barbosa, JS Pinto, JB Almeida, JC Filliâtre
2011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17