Παρακολούθηση
Liang-Chieh (Jay) Chen
Liang-Chieh (Jay) Chen
Άλλα ονόματαLiang-Chieh Chen
Research Scientist, Google LA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ucla.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deeplab: Semantic image segmentation with deep convolutional nets, atrous convolution, and fully connected crfs
LC Chen, G Papandreou, I Kokkinos, K Murphy, AL Yuille
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 40 (4), 834-848, 2018
135462018
Mobilenetv2: Inverted residuals and linear bottlenecks
M Sandler, A Howard, M Zhu, A Zhmoginov, LC Chen
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
126252018
Encoder-decoder with atrous separable convolution for semantic image segmentation
LC Chen, Y Zhu, G Papandreou, F Schroff, H Adam
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 801-818, 2018
85662018
Rethinking atrous convolution for semantic image segmentation
LC Chen, G Papandreou, F Schroff, H Adam
arXiv preprint arXiv:1706.05587, 2017
62072017
Semantic image segmentation with deep convolutional nets and fully connected crfs
LC Chen, G Papandreou, I Kokkinos, K Murphy, AL Yuille
arXiv preprint arXiv:1412.7062, 2014
48222014
Searching for mobilenetv3
A Howard, M Sandler, G Chu, LC Chen, B Chen, M Tan, W Wang, Y Zhu, ...
Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision …, 2019
32612019
Attention to scale: Scale-aware semantic image segmentation
LC Chen, Y Yang, J Wang, W Xu, AL Yuille
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
13082016
Weakly-and semi-supervised learning of a deep convolutional network for semantic image segmentation
G Papandreou, LC Chen, KP Murphy, AL Yuille
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 1742-1750, 2015
12852015
Auto-deeplab: Hierarchical neural architecture search for semantic image segmentation
C Liu, LC Chen, F Schroff, H Adam, W Hua, AL Yuille, L Fei-Fei
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
8672019
Inverted residuals and linear bottlenecks: Mobile networks for classification, detection and segmentation
A Howard, A Zhmoginov, LC Chen, M Sandler, M Zhu
848*2018
Personlab: Person pose estimation and instance segmentation with a bottom-up, part-based, geometric embedding model
G Papandreou, T Zhu, LC Chen, S Gidaris, J Tompson, K Murphy
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 269-286, 2018
5062018
Axial-deeplab: Stand-alone axial-attention for panoptic segmentation
H Wang, Y Zhu, B Green, H Adam, A Yuille, LC Chen
European Conference on Computer Vision, 108-126, 2020
3922020
Detectors: Detecting objects with recursive feature pyramid and switchable atrous convolution
S Qiao, LC Chen, A Yuille
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2021
3752021
Searching for efficient multi-scale architectures for dense image prediction
LC Chen, M Collins, Y Zhu, G Papandreou, B Zoph, F Schroff, H Adam, ...
Advances in neural information processing systems 31, 2018
3752018
Semantic image segmentation with task-specific edge detection using cnns and a discriminatively trained domain transform
LC Chen, JT Barron, G Papandreou, K Murphy, AL Yuille
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
3622016
Masklab: Instance segmentation by refining object detection with semantic and direction features
LC Chen, A Hermans, G Papandreou, F Schroff, P Wang, H Adam
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
3412018
Panoptic-DeepLab: A Simple, Strong, and Fast Baseline for Bottom-Up Panoptic Segmentation
B Cheng, MD Collins, Y Zhu, T Liu, TS Huang, H Adam, LC Chen
arXiv preprint arXiv:1911.10194, 2019
3252019
Feelvos: Fast end-to-end embedding learning for video object segmentation
P Voigtlaender, Y Chai, F Schroff, H Adam, B Leibe, LC Chen
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
3222019
Abc-cnn: An attention based convolutional neural network for visual question answering
K Chen, J Wang, LC Chen, H Gao, W Xu, R Nevatia
arXiv preprint arXiv:1511.05960, 2015
3222015
Learning deep structured models
LC Chen, A Schwing, A Yuille, R Urtasun
International Conference on Machine Learning, 1785-1794, 2015
2832015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20