Παρακολούθηση
Jose Jimenez (ORCID:0000-0003-0607-6973)
Jose Jimenez (ORCID:0000-0003-0607-6973)
IREC-CSIC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uclm.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Toward reliable population estimates of wolves by combining spatial capture-recapture models and non-invasive DNA monitoring
JV López-Bao, R Godinho, C Pacheco, FJ Lema, E García, L Llaneza, ...
Scientific reports 8 (1), 1-8, 2018
572018
Action plan for the white-headed duck Oxyura leucocephala in Europe
AJ Green, B Hughes
Globally threatened birds in Europe. Action plans, 1996
561996
Invisible barriers: Differential sanitary regulations constrain vulture movements across country borders
E Arrondo, M Moleón, A Cortés-Avizanda, J Jiménez, P Beja, ...
Biological Conservation 219, 46-52, 2018
542018
Estimating carnivore community structures
J Jiménez, JC Nuñez-Arjona, C Rueda, LM González, ...
Scientific reports 7 (1), 1-10, 2017
442017
Evaluation of the network of protection areas for the feeding of scavengers in Spain: from biodiversity conservation to greenhouse gas emission savings
Z Morales‐Reyes, JM Pérez‐García, M Moleon, F Botella, M Carrete, ...
Journal of Applied Ecology 54 (4), 1120-1129, 2017
402017
Restoring apex predators can reduce mesopredator abundances
J Jiménez, JC Nuñez-Arjona, F Mougeot, P Ferreras, LM González, ...
Biological Conservation 238, 108234, 2019
372019
Population dynamics affect the capacity of species distribution models to predict species abundance on a local scale
P Acevedo, J Ferreres, MA Escudero, J Jimenez, M Boadella, J Marco
Diversity and Distributions 23 (9), 1008-1017, 2017
342017
Spatial capture-recapture design and modelling for the study of small mammals
J Romairone, J Jiménez, JJ Luque-Larena, F Mougeot
PLoS One 13 (6), e0198766, 2018
272018
Action plan for the Cinereous Vulture (Aegypius monachus) in Europe
B Heredia
Globally threatened birds in Europe: action plans. Strasbourg, France …, 1996
241996
An assessment of population size and demographic drivers of the Bearded Vulture using integrated population models
A Margalida, J Jiménez, JM Martínez, JA Sesé, D García‐Ferré, A Llamas, ...
Ecological Monographs 90 (3), e01414, 2020
212020
Fragmentation and low density as major conservation challenges for the southernmost populations of the European wildcat
JM Gil-Sánchez, JM Barea-Azcón, J Jaramillo, FJ Herrera-Sánchez, ...
PLoS One 15 (1), e0227708, 2020
212020
Generalized spatial mark–resight models with incomplete identification: An application to red fox density estimates
J Jimenez, R Chandler, J Tobajas, E Descalzo, R Mateo, P Ferreras
Ecology and evolution 9 (8), 4739-4748, 2019
202019
Using N-mixture models to estimate abundance and temporal trends of black rhinoceros (Diceros bicornis L.) populations from aerial counts
Z Kidwai, J Jimenez, CJ Louw, HP Nel, JP Marshal
Global Ecology and Conservation 19, e00687, 2019
192019
Spatial mark-resight models to estimate feral pig population density
J Jiménez, R Higuero, JF Charre-Medellin, P Acevedo
Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy, 2017
192017
Is it necessary managing carnivores to reverse the decline of endangered prey species? Insights from a removal experiment of mesocarnivores to benefit demographic parameters of …
R Moreno-Opo, I Afonso, J Jimenez, M Fernandez-Olalla, J Canut, ...
PLoS One 10 (10), e0139837, 2015
192015
Counting bears in the Iranian Caucasus: remarkable mismatch between scientifically-sound population estimates and perceptions
EM Moqanaki, J Jiménez, S Bensch, JV López-Bao
Biological conservation 220, 182-191, 2018
162018
Multimethod, multistate Bayesian hierarchical modeling approach for use in regional monitoring of wolves
J Jiménez, EJ García, L Llaneza, V Palacios, LM González, ...
Conservation Biology 30 (4), 883-893, 2016
162016
Handbook of ecotourism in protected areas of Vietnam
JJ García-Herrera
Fundación Desarrollo Sostenido (FUNDESO), 2009
142009
Consistent bear population DNA-based estimates regardless molecular markers type
JV López-Bao, R Godinho, RG Rocha, G Palomero, JC Blanco, ...
Biological Conservation 248, 108651, 2020
112020
Integrating critical periods for bear cub survival into temporal regulations of human activities
A Planella, J Jiménez, G Palomero, F Ballesteros, JC Blanco, ...
Biological conservation 236, 489-495, 2019
102019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20