Παρακολούθηση
Polyvios Pratikakis
Polyvios Pratikakis
Computer Science Department, University of Crete, FORTH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csd.uoc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Locksmith: context-sensitive correlation analysis for race detection
P Pratikakis, JS Foster, M Hicks
Acm Sigplan Notices 41 (6), 320-331, 2006
3232006
LOCKSMITH: Practical static race detection for C
P Pratikakis, JS Foster, M Hicks
ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS) 33 (1), 1-55, 2011
1372011
Lock inference for atomic sections
M Hicks, JS Foster, P Pratikakis
Proceedings of the First ACM SIGPLAN Workshop on Languages, Compilers, and …, 2006
1262006
Contextual effects for version-consistent dynamic software updating and safe concurrent programming
I Neamtiu, M Hicks, JS Foster, P Pratikakis
Proceedings of the 35th annual ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 2008
1182008
A greedy feature selection algorithm for big data of high dimensionality
I Tsamardinos, G Borboudakis, P Katsogridakis, P Pratikakis, ...
Machine learning 108, 149-202, 2019
812019
Transparent proxies for java futures
P Pratikakis, J Spacco, M Hicks
ACM SIGPLAN Notices 39 (10), 206-223, 2004
752004
Parallel Programming of {General-Purpose} Programs Using {Task-Based} Programming Models
H Vandierendonck, P Pratikakis, DS Nikolopoulos
3rd USENIX Workshop on Hot Topics in Parallelism (HotPar 11), 2011
542011
Social media analysis during political turbulence
D Antonakaki, D Spiliotopoulos, C V. Samaras, P Pratikakis, S Ioannidis, ...
PloS one 12 (10), e0186836, 2017
482017
BDDT: block-level dynamic dependence analysisfor deterministic task-based parallelism
G Tzenakis, A Papatriantafyllou, J Kesapides, P Pratikakis, ...
Proceedings of the 17th ACM SIGPLAN symposium on Principles and Practice of …, 2012
372012
Existential label flow inference via CFL reachability
P Pratikakis, JS Foster, M Hicks
Static Analysis: 13th International Symposium, SAS 2006, Seoul, Korea …, 2006
362006
Type-preserving compilation for large-scale optimizing object-oriented compilers
J Chen, C Hawblitzel, F Perry, M Emmi, J Condit, D Coetzee, P Pratikaki
ACM SIGPLAN Notices 43 (6), 183-192, 2008
302008
The myrmics memory allocator: hierarchical, message-passing allocation for global address spaces
S Lyberis, P Pratikakis, DS Nikolopoulos, M Schulz, T Gamblin, ...
ACM SIGPLAN Notices 47 (11), 15-24, 2012
242012
Bddt: Block-level dynamic dependence analysis for task-based parallelism
G Tzenakis, A Papatriantafyllou, H Vandierendonck, P Pratikakis, ...
Advanced Parallel Processing Technologies: 10th International Symposium …, 2013
232013
A programming model for deterministic task parallelism
P Pratikakis, H Vandierendonck, S Lyberis, DS Nikolopoulos
Proceedings of the 2011 ACM SIGPLAN Workshop on Memory Systems Performance …, 2011
212011
Twitter dataset on the Russo-Ukrainian war
A Shevtsov, C Tzagkarakis, D Antonakaki, P Pratikakis, S Ioannidis
arXiv preprint arXiv:2204.08530, 2022
172022
TProf: An energy profiler for task-parallel programs
I Manousakis, FS Zakkak, P Pratikakis, DS Nikolopoulos
Sustainable Computing: Informatics and Systems 5, 1-13, 2015
162015
Practical information flow for legacy web applications
G Chinis, P Pratikakis, S Ioannidis, E Athanasopoulos
Proceedings of the 8th Workshop on Implementation, Compilation, Optimization …, 2013
162013
Inference and declaration of independence: Impact on deterministic task parallelism
FS Zakkak, D Chasapis, P Pratikakis, A Bilas, DS Nikolopoulos
Proceedings of the 21st international conference on Parallel architectures …, 2012
152012
What Tweets and YouTube comments have in common? Sentiment and graph analysis on data related to US elections 2020
A Shevtsov, M Oikonomidou, D Antonakaki, P Pratikakis, S Ioannidis
Plos one 18 (1), e0270542, 2023
142023
TwitterMancer: predicting user interactions on Twitter
K Sotiropoulos, JW Byers, P Pratikakis, CE Tsourakakis
2019 57th Annual Allerton Conference on Communication, Control, and …, 2019
11*2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20