Παρακολούθηση
Polyvios Pratikakis
Polyvios Pratikakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csd.uoc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Locksmith: context-sensitive correlation analysis for race detection
P Pratikakis, JS Foster, M Hicks
Acm Sigplan Notices 41 (6), 320-331, 2006
3202006
LOCKSMITH: Practical static race detection for C
P Pratikakis, JS Foster, M Hicks
ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS) 33 (1), 1-55, 2011
1252011
Lock inference for atomic sections
M Hicks, JS Foster, P Pratikakis
Proceedings of the First ACM SIGPLAN Workshop on Languages, Compilers, and …, 2006
1232006
Contextual effects for version-consistent dynamic software updating and safe concurrent programming
I Neamtiu, M Hicks, JS Foster, P Pratikakis
Proceedings of the 35th annual ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 2008
1152008
Transparent proxies for java futures
P Pratikakis, J Spacco, M Hicks
ACM SIGPLAN Notices 39 (10), 206-223, 2004
762004
A greedy feature selection algorithm for Big Data of high dimensionality
I Tsamardinos, G Borboudakis, P Katsogridakis, P Pratikakis, ...
Machine learning 108, 149-202, 2019
632019
Parallel programming of general-purpose programs using task-based programming models
H Vandierendonck, P Pratikakis, DS Nikolopoulos
3rd USENIX workshop on Hot Topics in Parallelism (HotPar 2011), 2011
522011
Social media analysis during political turbulence
D Antonakaki, D Spiliotopoulos, C V. Samaras, P Pratikakis, S Ioannidis, ...
PloS one 12 (10), e0186836, 2017
442017
BDDT: block-level dynamic dependence analysisfor deterministic task-based parallelism
G Tzenakis, A Papatriantafyllou, J Kesapides, P Pratikakis, ...
Proceedings of the 17th ACM SIGPLAN symposium on Principles and Practice of …, 2012
362012
Existential label flow inference via CFL reachability
P Pratikakis, JS Foster, M Hicks
Static Analysis: 13th International Symposium, SAS 2006, Seoul, Korea …, 2006
352006
Type-preserving compilation for large-scale optimizing object-oriented compilers
J Chen, C Hawblitzel, F Perry, M Emmi, J Condit, D Coetzee, P Pratikaki
ACM SIGPLAN Notices 43 (6), 183-192, 2008
302008
Bddt: Block-level dynamic dependence analysis for task-based parallelism
G Tzenakis, A Papatriantafyllou, H Vandierendonck, P Pratikakis, ...
Advanced Parallel Processing Technologies: 10th International Symposium …, 2013
232013
The myrmics memory allocator: hierarchical, message-passing allocation for global address spaces
S Lyberis, P Pratikakis, DS Nikolopoulos, M Schulz, T Gamblin, ...
ACM SIGPLAN Notices 47 (11), 15-24, 2012
222012
A programming model for deterministic task parallelism
P Pratikakis, H Vandierendonck, S Lyberis, DS Nikolopoulos
Proceedings of the 2011 ACM SIGPLAN Workshop on Memory Systems Performance …, 2011
202011
TProf: An energy profiler for task-parallel programs
I Manousakis, FS Zakkak, P Pratikakis, DS Nikolopoulos
Sustainable Computing: Informatics and Systems 5, 1-13, 2015
162015
Practical information flow for legacy web applications
G Chinis, P Pratikakis, S Ioannidis, E Athanasopoulos
Proceedings of the 8th Workshop on Implementation, Compilation, Optimization …, 2013
152013
Inference and declaration of independence: Impact on deterministic task parallelism
FS Zakkak, D Chasapis, P Pratikakis, A Bilas, DS Nikolopoulos
Proceedings of the 21st international conference on Parallel architectures …, 2012
152012
Execution of recursive queries in Apache Spark
P Katsogridakis, S Papagiannaki, P Pratikakis
Euro-Par 2017: Parallel Processing: 23rd International Conference on …, 2017
102017
twAwler: A lightweight twitter crawler
P Pratikakis
arXiv preprint arXiv:1804.07748, 2018
92018
TwitterMancer: predicting user interactions on Twitter
K Sotiropoulos, JW Byers, P Pratikakis, CE Tsourakakis
2019 57th Annual Allerton Conference on Communication, Control, and …, 2019
8*2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20