Παρακολούθηση
Theunis Piersma
Theunis Piersma
Chair in Global Flyway Ecology at University of Groningen/Royal NIOZ
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nioz.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Phenotypic flexibility and the evolution of organismal design
T Piersma, J Drent
Trends in Ecology & Evolution 18 (5), 228-233, 2003
10282003
Rapid reversible changes in organ size as a component of adaptive behaviour
T Piersma, Å Lindström
Trends in Ecology & Evolution 12 (4), 134-138, 1997
6391997
Rapid population decline in red knots: fitness consequences of decreased refuelling rates and late arrival in Delaware Bay
AJ Baker, PM Gonzalez, T Piersma, LJ Niles, ...
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 2004
5952004
Extreme endurance flights by landbirds crossing the Pacific Ocean: ecological corridor rather than barrier?
RE Gill Jr, TL Tibbitts, DC Douglas, CM Handel, DM Mulcahy, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 276 (1656), 447-457, 2009
5282009
The flexible phenotype: a body-centred integration of ecology, physiology, and behaviour
T Piersma, JA Van Gils
Oxford University Press, 2011
4862011
High levels of energy expenditure in shorebirds: metabolic adaptations to an energetically expensive way of life
M Kersten, T Piersma
Ardea 75 (2), 175-187, 1987
4781987
Rethinking China's new great wall
Z Ma, DS Melville, J Liu, Y Chen, H Yang, W Ren, Z Zhang, T Piersma, ...
Science 346 (6212), 912-914, 2014
4082014
A supergene determines highly divergent male reproductive morphs in the ruff
C Küpper, M Stocks, JE Risse, N Dos Remedios, LL Farrell, SB McRae, ...
Nature genetics 48 (1), 79-83, 2016
3792016
Shorebirds: an illustrated behavioural ecology
J Van de Kam, B Ens, T Piersma, L Zwarts
Brill, 2004
3532004
Mass changes in migrating birds: the evidence for fat and protein storage re‐examined
Å Lindström, T Piersma
Ibis 135 (1), 70-78, 1993
3471993
Rapid changes in the size of different functional organ and muscle groups during refueling in a long-distance migrating shorebird
T Piersma, GA Gudmundsson, K Lilliendahl
Physiological and biochemical Zoology 72 (4), 405-415, 1999
3401999
Phenotypic flexibility during migration: optimization of organ size contingent on the risks and rewards of fueling and flight?
T Piersma
Journal of Avian Biology, 511-520, 1998
334*1998
Guts don't fly: small digestive organs in obese bar-tailed godwits
T Piersma, RE Gill Jr
The Auk 115 (1), 196-203, 1998
3131998
Pay‐offs and penalties of competing migratory schedules
R Drent, C Both, M Green, J Madsen, T Piersma
Oikos 103 (2), 274-292, 2003
3122003
Family Scolopacidae (sandpipers, snipes and phalaropes)
T Piersma, JA van Gils, P Wiersma
Handbook of the Birds of the World, vol. 3: Hoatzin to Auks, 444-533, 1996
305*1996
Do global patterns of habitat use and migration strategies co-evolve with relative investments in immunocompetence due to spatial variation in parasite pressure?
T Piersma
Oikos, 623-631, 1997
3031997
Long‐term indirect effects of mechanical cockle‐dredging on intertidal bivalve stocks in the Wadden Sea
T Piersma, A Koolhaas, A Dekinga, JJ Beukema, R Dekker, K Essink
Journal of Applied Ecology 38 (5), 976-990, 2001
2782001
Phenotypic flexibility during migration: optimization of organ size contingent on the risks and rewards of fueling and flight?
T Piersma
Journal of Avian Biology, 511-520, 1998
2781998
Empirical evidence for differential organ reductions during trans–oceanic bird flight
PF Battley, T Piersma, MW Dietz, S Tang, A Dekinga, K Hulsman
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 2000
2752000
Interactions between stomach structure and diet choice in shorebirds
T Piersma, A Koolhaas, A Dekinga
The Auk 110 (3), 552-564, 1993
2651993
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20