Παρακολούθηση
Anjan Debnath
Anjan Debnath
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fiu.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey of machine learning-based cyber-physical attack generation, detection, and mitigation in smart-grid
NI Haque, MH Shahriar, MG Dastgir, A Debnath, I Parvez, A Sarwat, ...
2020 52nd North American Power Symposium (NAPS), 1-6, 2021
23*2021
Photovoltaic (PV) and thermo-electric energy harvesters for charging applications
CR Saha, MN Huda, A Mumtaz, A Debnath, S Thomas, R Jinks
Microelectronics Journal 96, 104685, 2020
222020
Multi-layer perceptron based photovoltaic forecasting for rooftop pv applications in smart grid
I Parvez, A Sarwat, A Debnath, T Olowu, MG Dastgir, H Riggs
2020 SoutheastCon, 1-6, 2020
162020
A novel module independent straight line-based fast maximum power point tracking algorithm for photovoltaic systems
A Debnath, TO Olowu, I Parvez, MG Dastgir, A Sarwat
Energies 13 (12), 3233, 2020
122020
Fast maximum power point tracker for photovoltaic arrays
A Debnath, S Roy, MN Huda, MZR Khan
2012 7th International Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2012
72012
Particle swarm optimization-based PID controller design for DC-DC buck converter
A Debnath, TO Olowu, S Roy, I Parvez, A Sarwat
2021 North American Power Symposium (NAPS), 1-6, 2021
62021
Determining optimum generator for south-east coast of bangladesh: Hybrid, solar-only or wind-only?
A Debnath, MN Huda, C Saha, S Roy
2018 10th International Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2018
62018
Smart inverters' functionalities and their impacts on distribution feeders at high photovoltaic penetration
TO Olowu, S Dharmasena, A Debnath, A Sarwat
2021 IEEE Green Technologies Conference (GreenTech), 97-104, 2021
52021
Procedural Perfection in Impulse Shape Generation for Indoor Type Impulse Test of Power Transformers
S Roy, A Debnath
Global Journal of Research In Engineering 10 (7), 2010
42010
Voltage regulation and battery stress-reduction strategy for dc microgrid
A Debnath, TO Olowu, S Roy, A Sarwat
2021 6th IEEE Workshop on the Electronic Grid (eGRID), 01-06, 2021
32021
Voltage regulation of photovoltaic system with varying loads
A Debnath, I Parvez, MG Dastgir, A Nabi, TO Olowu, H Riggs, A Sarwart
2020 SoutheastCon 2, 1-7, 2020
32020
Step-size optimization of new straight line approximation-based mppt algorithm for photovoltaic systems
A Debnath, TO Olowu, I Parvez, A Sarwat
2021 IEEE 12th International Symposium on Power Electronics for Distributed …, 2021
22021
A binary search algorithm based optimal sizing of photovoltaic and energy storage systems
A Debnath, TO Olowu, I Parvez, A Sarwat
2021 IEEE Green Technologies Conference (GreenTech), 563-568, 2021
22021
A Unified Controller for Hybrid PV-Battery system with DC Microgrid Voltage Regulation in Grid-connected and Islanding-mode
A Debnath, S Roy, TO Olowu, I Parvez, A Sarwat
2022 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting (IAS), 1-6, 2022
12022
A comprehensive review on Smart Grid Data Security
J Tyav, S Tufail, S Roy, I Parvez, A Debnath, A Sarwat
SoutheastCon 2022, 8-15, 2022
12022
ANN-based Dynamic Frequency Regulation of PV-based Hybrid Microgrid system
A Debnath, S Roy, A Stevenson, TO Olowu, A Sarwat
2023 IEEE Power & Energy Society Innovative Smart Grid Technologies …, 2023
2023
Characterizing Current THD’s Dependency on Solar Irradiance and Supraharmonics Profiling for a Grid-Tied Photovoltaic Power Plant
S Roy, A Debnath, M Tariq, M Behnamfar, A Sarwat
Sustainability 15 (2), 1214, 2023
2023
A Novel Algorithm for Concurrent Charge & Discharge of a Non-Monolithic Battery Energy Storage System
AS Hernandez, JJ Sanfiel, I Parvez, A Debnath, AI Sarwat
SoutheastCon 2021, 1-7, 2021
2021
Machine Learning in Generation, Detection, and Mitigation of Cyberattacks in Smart Grid: A Survey
N Imtiazul Haque, M Hasan Shahriar, MG Dastgir, A Debnath, I Parvez, ...
arXiv e-prints, arXiv: 2010.00661, 2020
2020
Design and simulation of battery-less effective water pumping system using new MPPT algorithm
A Debnath
Department of Electrical and Electronic Engineering (EEE), BUET, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20