Παρακολούθηση
Anjan Debnath
Anjan Debnath
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fiu.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Photovoltaic (PV) and thermo-electric energy harvesters for charging applications
CR Saha, MN Huda, A Mumtaz, A Debnath, S Thomas, R Jinks
Microelectronics Journal 96, 104685, 2020
162020
A Survey of Machine Learning-based Cyber-physical Attack Generation, Detection, and Mitigation in Smart-Grid
NI Haque, MH Shahriar, MG Dastgir, A Debnath, I Parvez, A Sarwat, ...
2020 52nd North American Power Symposium (NAPS), 1-6, 2021
15*2021
Multi-layer perceptron based photovoltaic forecasting for rooftop pv applications in smart grid
I Parvez, A Sarwat, A Debnath, T Olowu, MG Dastgir, H Riggs
2020 SoutheastCon, 1-6, 2020
112020
A novel module independent straight line-based fast maximum power point tracking algorithm for photovoltaic systems
A Debnath, TO Olowu, I Parvez, MG Dastgir, A Sarwat
Energies 13 (12), 3233, 2020
102020
Fast maximum power point tracker for photovoltaic arrays
A Debnath, S Roy, MN Huda, MZR Khan
2012 7th International Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2012
72012
Determining optimum generator for south-east coast of bangladesh: Hybrid, solar-only or wind-only?
A Debnath, MN Huda, C Saha, S Roy
2018 10th International Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2018
52018
Procedural Perfection in Impulse Shape Generation for Indoor Type Impulse Test of Power Transformers
S Roy, A Debnath
Global Journal of Research In Engineering 10 (7), 2010
42010
Particle Swarm Optimization-based PID Controller Design for DC-DC Buck Converter
A Debnath, TO Olowu, S Roy, I Parvez, A Sarwat
2021 North American Power Symposium (NAPS), 1-6, 2021
32021
Voltage regulation of photovoltaic system with varying loads
A Debnath, I Parvez, MG Dastgir, A Nabi, TO Olowu, H Riggs, A Sarwart
2020 SoutheastCon 2, 1-7, 2020
32020
Smart inverters' functionalities and their impacts on distribution feeders at high photovoltaic penetration
TO Olowu, S Dharmasena, A Debnath, A Sarwat
2021 IEEE Green Technologies Conference (GreenTech), 97-104, 2021
22021
Step-size optimization of new straight line approximation-based mppt algorithm for photovoltaic systems
A Debnath, TO Olowu, I Parvez, A Sarwat
2021 IEEE 12th International Symposium on Power Electronics for Distributed …, 2021
12021
A Binary Search Algorithm based Optimal Sizing of Photovoltaic and Energy Storage Systems
A Debnath, TO Olowu, I Parvez, A Sarwat
2021 IEEE Green Technologies Conference (GreenTech), 563-568, 2021
12021
A comprehensive review on Smart Grid Data Security
J Tyav, S Tufail, S Roy, I Parvez, A Debnath, A Sarwat
SoutheastCon 2022, 8-15, 2022
2022
Voltage Regulation and Battery Stress-Reduction Strategy for DC microgrid
A Debnath, TO Olowu, S Roy, A Sarwat
2021 6th IEEE Workshop on the Electronic Grid (eGRID), 01-06, 2021
2021
A Novel Algorithm for Concurrent Charge & Discharge of a Non-Monolithic Battery Energy Storage System
AS Hernandez, JJ Sanfiel, I Parvez, A Debnath, AI Sarwat
SoutheastCon 2021, 1-7, 2021
2021
Machine Learning in Generation, Detection, and Mitigation of Cyberattacks in Smart Grid: A Survey
N Imtiazul Haque, M Hasan Shahriar, MG Dastgir, A Debnath, I Parvez, ...
arXiv e-prints, arXiv: 2010.00661, 2020
2020
Design and simulation of battery-less effective water pumping system using new MPPT algorithm
A Debnath
Department of Electrical and Electronic Engineering (EEE), BUET, 2018
2018
charging applications
C Saha, MN Huda, A Mumtaz, A Debnath, S Thomas, R Jinks
MICRO INVERTER WITH MPPT: CONCEPT AND DESIGN IN PHOTO VOLTAIC RESIDENTIAL SYSTEM AIMING TOWARDS LOCALIZED MICRO GRID INTRODUCTION IN BANGLADESH
S Roy, A Debnath
DESIRED IMPULSE SHAPE PROXIMITY ENHANCEMENT IN IMPULSE TEST OF POWER TRANSFORMER
A Debnath, S Roy
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20