Παρακολούθηση
Lei Gao
Lei Gao
Principal Research Scientist, CSIRO Environment
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csiro.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
China’s response to a national land-system sustainability emergency
BA Bryan, L Gao, Y Ye, X Sun, JD Connor, ND Crossman, ...
Nature 559 (7713), 193-204, 2018
9602018
Finding pathways to national-scale land-sector sustainability
L Gao, BA Bryan
Nature 544 (7649), 217-222, 2017
3062017
A spatial assessment framework for evaluating flood risk under extreme climates
Y Chen, R Liu, D Barrett, L Gao, M Zhou, L Renzullo, I Emelyanova
Science of The Total Environment 538, 512-523, 2015
1542015
Ranking management strategies with complex outcomes: An AHP-fuzzy evaluation of recreational fishing using an integrated agent-based model of a coral reef ecosystem
L Gao, A Hailu
Environmental Modelling & Software 31, 3-18, 2012
1362012
Land-use and sustainability under intersecting global change and domestic policy scenarios: trajectories for Australia to 2050
BA Bryan, M Nolan, L McKellar, JD Connor, D Newth, T Harwood, D King, ...
Global Environmental Change 38, 130-152, 2016
1302016
Assessing spatial likelihood of flooding hazard using naïve Bayes and GIS: a case study in Bowen Basin, Australia
R Liu, Y Chen, J Wu, L Gao, D Barrett, T Xu, L Li, C Huang, J Yu
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 30 (6), 1575–1590, 2016
982016
Robust global sensitivity analysis under deep uncertainty via scenario analysis
L Gao, BA Bryan, M Nolan, JD Connor, X Song, G Zhao
Environmental Modelling & Software 76, 154-166, 2016
942016
Identifying preferred management options: An integrated agent-based recreational fishing simulation model with an AHP-TOPSIS evaluation method
L Gao, A Hailu
Ecological Modelling 249, 75-83, 2013
722013
A novel ecological network‐based computation platform as a grid middleware system
L Gao, Y Ding, L Ren
International Journal of Intelligent Systems 19 (10), 859-884, 2004
722004
Groundwater Recharge Prediction Using Linear Regression, Multi-Layer Perceptron Network, and Deep Learning
X Huang, L Gao, RS Crosbie, N Zhang, G Fu, R Doble
Water 11 (9), 1879, 2019
712019
Modelling Australian land use competition and ecosystem services with food price feedbacks at high spatial resolution
JD Connor, BA Bryan, M Nolan, F Stock, L Gao, S Dunstall, P Graham, ...
Environmental Modelling & Software 69, 141-154, 2015
692015
Climate change and environmental water reallocation in the Murray-Darling Basin: impacts on flows, diversions and economic returns to irrigation
JM Kirby, J Connor, MD Ahmad, L Gao, M Mainuddin
Journal of Hydrology 518, 120-129, 2014
672014
China’s progress towards sustainable land development and ecological civilization
X Sun, L Gao, H Ren, Y Ye, A Li, M Stafford-Smith, JD Connor, J Wu, ...
Landscape Ecology 33 (10), 1647-1653, 2018
662018
Comprehensive learning particle swarm optimizer for constrained mixed-variable optimization problems
L Gao, A Hailu
International Journal of Computational Intelligence Systems 3 (6), 832-842, 2010
662010
Relationships between regional economic sectors and water use in a water-scarce area in China: A quantitative analysis
W Wang, L Gao, P Liu, A Hailu
Journal of Hydrology 515, 180-190, 2014
592014
Mapping spatial accessibility of public transportation network in an urban area – A case study of Shanghai Hongqiao Transportation Hub
R Liu, Y Chen, J Wu, T Xu, L Gao, X Zhao
Transportation Research Part D: Transport and Environment 59, 478-495, 2018
562018
Integrating Entropy‐Based Naïve Bayes and GIS for Spatial Evaluation of Flood Hazard
R Liu, Y Chen, J Wu, L Gao, D Barrett, T Xu, X Li, L Li, C Huang, J Yu
Risk analysis 37 (4), 756-773, 2017
552017
Land use mapping error introduces strongly-localised, scale-dependent uncertainty into land use and ecosystem services modelling
M Dong, BA Bryan, JD Connor, M Nolan, L Gao
Ecosystem Services 15, 63-74, 2015
552015
An adaptive social network-inspired approach to resource discovery for the complex grid systems
L Gao, Y Ding, H Ying
International Journal of General Systems 35 (3), 347-360, 2006
552006
A Web Service trust evaluation model based on small-world networks
F Liu, L Wang, L Gao, H Li, H Zhao, SK Men
Knowledge-Based Systems 57, 2014
522014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20