Παρακολούθηση
Konstantinos Makrilakis
Konstantinos Makrilakis
National and Kapodistrian University of Athens Medical School, Professor in Internal
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: Developed by the Task Force for cardiovascular disease prevention in clinical practice with …
FLJ Visseren, F Mach, YM Smulders, D Carballo, KC Koskinas, M Bäck, ...
European journal of preventive cardiology 29 (1), 5-115, 2022
40452022
Periodontitis and diabetes: a two-way relationship
PM Preshaw, AL Alba, D Herrera, S Jepsen, A Konstantinidis, ...
Diabetologia 55, 21-31, 2012
20712012
A European evidence-based guideline for the prevention of type 2 diabetes
B Paulweber, P Valensi, J Lindström, NM Lalic, CJ Greaves, M McKee, ...
Hormone and Metabolic research 42 (S 01), S3-S36, 2010
6752010
Genome-wide association identifies nine common variants associated with fasting proinsulin levels and provides new insights into the pathophysiology of type 2 diabetes
RJ Strawbridge, J Dupuis, I Prokopenko, A Barker, E Ahlqvist, D Rybin, ...
Diabetes 60 (10), 2624-2634, 2011
4512011
Take action to prevent diabetes–the IMAGE toolkit for the prevention of type 2 diabetes in Europe
J Lindström, A Neumann, KE Sheppard, A Gilis-Januszewska, ...
Hormone and Metabolic research 42 (S 01), S37-S55, 2010
3092010
Association of glycemic indices (hyperglycemia, glucose variability, and hypoglycemia) with oxidative stress and diabetic complications
E Papachristoforou, V Lambadiari, E Maratou, K Makrilakis
Journal of diabetes research 2020, 2020
2682020
Validation of the Finnish diabetes risk score (FINDRISC) questionnaire for screening for undiagnosed type 2 diabetes, dysglycaemia and the metabolic syndrome in Greece
K Makrilakis, S Liatis, S Grammatikou, D Perrea, C Stathi, P Tsiligros, ...
Diabetes & metabolism 37 (2), 144-151, 2011
2582011
A randomized, controlled trial on the effect of non‐surgical periodontal therapy in patients with type 2 diabetes. Part I: effect on periodontal status and glycaemic control
PA Koromantzos, K Makrilakis, X Dereka, N Katsilambros, IA Vrotsos, ...
Journal of clinical periodontology 38 (2), 142-147, 2011
2072011
Sociodemographic and lifestyle-related risk factors for identifying vulnerable groups for type 2 diabetes: a narrative review with emphasis on data from Europe
I Kyrou, C Tsigos, C Mavrogianni, G Cardon, V Van Stappen, J Latomme, ...
BMC endocrine disorders 20, 1-13, 2020
1982020
Cytokine secretion in long-standing diabetes mellitus type 1 and 2: associations with low-grade systemic inflammation
KI Alexandraki, C Piperi, PD Ziakas, NV Apostolopoulos, K Makrilakis, ...
Journal of clinical immunology 28, 314-321, 2008
1862008
The performance of serum inflammatory markers for the diagnosis and follow-up of patients with osteomyelitis
M Michail, E Jude, C Liaskos, S Karamagiolis, K Makrilakis, D Dimitroulis, ...
The international journal of lower extremity wounds 12 (2), 94-99, 2013
1612013
Atlas of the diabetic foot
N Katsilambros, E Dounis, K Makrilakis, N Tentolouris, P Tsapogas
John Wiley & Sons, 2010
1402010
Differential effects of high-fat and high-carbohydrate isoenergetic meals on cardiac autonomic nervous system activity in lean and obese women
N Tentolouris, C Tsigos, D Perea, E Koukou, D Kyriaki, E Kitsou, ...
Metabolism 52 (11), 1426-1432, 2003
1312003
The role of DPP-4 inhibitors in the treatment algorithm of type 2 diabetes mellitus: when to select, what to expect
K Makrilakis
International journal of environmental research and public health 16 (15), 2720, 2019
1252019
Effect of non‐surgical periodontal therapy on C‐reactive protein, oxidative stress, and matrix metalloproteinase (MMP)‐9 and MMP‐2 levels in patients with type 2 diabetes: a …
PA Koromantzos, K Makrilakis, X Dereka, S Offenbacher, N Katsilambros, ...
Journal of periodontology 83 (1), 3-10, 2012
1222012
Implementation and effectiveness of the first community lifestyle intervention programme to prevent type 2 diabetes in Greece. The DE‐PLAN study
K Makrilakis, S Liatis, S Grammatikou, D Perrea, N Katsilambros
Diabetic Medicine 27 (4), 459-465, 2010
1012010
A school-and community-based intervention to promote healthy lifestyle and prevent type 2 diabetes in vulnerable families across Europe: design and implementation of the …
Y Manios, O Androutsos, CP Lambrinou, G Cardon, J Lindstrom, ...
Public Health Nutrition 21 (17), 3281-3290, 2018
972018
Vinegar reduces postprandial hyperglycaemia in patients with type II diabetes when added to a high, but not to a low, glycaemic index meal
S Liatis, S Grammatikou, KA Poulia, D Perrea, K Makrilakis, ...
European Journal of Clinical Nutrition 64 (7), 727-732, 2010
972010
Gaps in guidelines for the management of diabetes in low-and middle-income versus high-income countries—a systematic review
MO Owolabi, JO Yaria, M Daivadanam, AI Makanjuola, G Parker, ...
Diabetes Care 41 (5), 1097-1105, 2018
872018
The prevalence and treatment patterns of diabetes in the Greek population based on real-world data from the nation-wide prescription database
S Liatis, GE Dafoulas, C Kani, A Politi, P Litsa, PP Sfikakis, K Makrilakis
Diabetes research and clinical practice 118, 162-167, 2016
802016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20