Παρακολούθηση
Xavier Roca Marva
Xavier Roca Marva
Computer Vision Center, Universitat Autonoma de Barcelona
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uab.cat
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Comprehensive splice-site analysis using comparative genomics
N Sheth, X Roca, ML Hastings, T Roeder, AR Krainer, R Sachidanandam
Nucleic acids research 34 (14), 3955-3967, 2006
4182006
Deep pain: Exploiting long short-term memory networks for facial expression classification
P Rodriguez, G Cucurull, J Gonzàlez, JM Gonfaus, K Nasrollahi, ...
IEEE transactions on cybernetics 52 (5), 3314-3324, 2017
2952017
A dysfunctional desmin mutation in a patient with severe generalized myopathy
AM Muñoz-Mármol, G Strasser, M Isamat, PA Coulombe, Y Yang, X Roca, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 95 (19), 11312-11317, 1998
2871998
A coarse-to-fine approach for fast deformable object detection
M Pedersoli, A Vedaldi, J Gonzalez, X Roca
Pattern Recognition 48 (5), 1844-1853, 2015
2592015
Fluidized-bed co-gasification of residual biomass/poor coal blends for fuel gas production
YG Pan, E Velo, X Roca, JJ Manya, L Puigjaner
Fuel 79 (11), 1317-1326, 2000
2432000
Intrinsic differences between authentic and cryptic 5′ splice sites
X Roca, R Sachidanandam, AR Krainer
Nucleic acids research 31 (21), 6321-6333, 2003
1862003
Determinants of the inherent strength of human 5′ splice sites
X Roca, R Sachidanandam, AR Krainer
Rna 11 (5), 683-698, 2005
1582005
Regularizing cnns with locally constrained decorrelations
P Rodríguez, J Gonzalez, G Cucurull, JM Gonfaus, X Roca
arXiv preprint arXiv:1611.01967, 2016
1532016
Removal of tar by secondary air in fluidised bed gasification of residual biomass and coal
YG Pan, X Roca, E Velo, L Puigjaner
Fuel 78 (14), 1703-1709, 1999
1251999
Age and gender recognition in the wild with deep attention
P Rodríguez, G Cucurull, JM Gonfaus, FX Roca, J Gonzalez
Pattern Recognition 72, 563-571, 2017
1202017
Pay attention to the activations: a modular attention mechanism for fine-grained image recognition
P Rodriguez, D Velazquez, G Cucurull, JM Gonfaus, FX Roca, J Gonzalez
IEEE Transactions on Multimedia 22 (2), 502-514, 2020
832020
Posthandover housing defects: Sources and origins
N Forcada, M Macarulla, M Gangolells, M Casals, A Fuertes, X Roca
Journal of Performance of constructed facilities 27 (6), 756-762, 2013
802013
Toward real-time pedestrian detection based on a deformable template model
M Pedersoli, J Gonzàlez, X Hu, X Roca
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 15 (1), 355-364, 2013
672013
Influence of building type on post-handover defects in housing
N Forcada, M Macarulla, A Fuertes, M Casals, M Gangolells, X Roca
Journal of Performance of Constructed Facilities 26 (4), 433-440, 2012
582012
A selective spatio-temporal interest point detector for human action recognition in complex scenes
B Chakraborty, MB Holte, TB Moeslund, J Gonzalez, FX Roca
2011 International Conference on Computer Vision, 1776-1783, 2011
582011
Reduplicación y tipos de cuantificación en español
F Roca
Estudi General, 37-37, 1998
571998
La determinación y la modificación nominal en español
F Roca, EE BENEDICTO
Glot international 3 (9-10), 15-19, 1998
571998
Model for enhancing integrated identification, assessment, and operational control of on-site environmental impacts and health and safety risks in construction firms
M Gangolells, M Casals, N Forcada, A Fuertes, X Roca
Journal of Construction Engineering and Management 139 (2), 138-147, 2013
522013
Understanding dynamic scenes based on human sequence evaluation
J Gonzàlez, D Rowe, J Varona, FX Roca
Image and Vision Computing 27 (10), 1433-1444, 2009
522009
Morfemas objetivos y determinantes: los clíticos del español
F Roca
Verba 23, 83-119, 1996
471996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20