Παρακολούθηση
Christoph Csallner
Christoph Csallner
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uta.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
JCrasher: an automatic robustness tester for Java
C Csallner, Y Smaragdakis
Software: Practice and Experience 34 (11), 1025-1050, 2004
5982004
Check'n'Crash: Combining static checking and testing
C Csallner, Y Smaragdakis
Proceedings of the 27th international conference on Software engineering …, 2005
3222005
DySy: Dynamic symbolic execution for invariant inference
C Csallner, N Tillmann, Y Smaragdakis
Proceedings of the 30th international conference on Software engineering …, 2008
3062008
DSD-Crasher: A hybrid analysis tool for bug finding
C Csallner, Y Smaragdakis, T Xie
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 17 (2), 1-37, 2008
2932008
Reverse engineering mobile application user interfaces with remaui (t)
TA Nguyen, C Csallner
2015 30th IEEE/ACM International Conference on Automated Software …, 2015
2282015
Carfast: Achieving higher statement coverage faster
S Park, BMM Hossain, I Hussain, C Csallner, M Grechanik, K Taneja, ...
Proceedings of the ACM SIGSOFT 20th International Symposium on the …, 2012
782012
Is data privacy always good for software testing?
M Grechanik, C Csallner, C Fu, Q Xie
2010 IEEE 21st International Symposium on Software Reliability Engineering …, 2010
732010
Combining static and dynamic reasoning for bug detection
Y Smaragdakis, C Csallner
International Conference on Tests and Proofs, 1-16, 2007
642007
New ideas track: testing mapreduce-style programs
C Csallner, L Fegaras, C Li
Proceedings of the 19th ACM SIGSOFT symposium and the 13th European …, 2011
562011
Dynamically discovering likely interface invariants
C Csallner, Y Smaragdakis
Proceedings of the 28th international conference on Software engineering …, 2006
532006
Dsc+ mock: A test case+ mock class generator in support of coding against interfaces
M Islam, C Csallner
Proceedings of the Eighth International Workshop on Dynamic Analysis, 26-31, 2010
522010
Automatically finding bugs in a commercial cyber-physical system development tool chain with SLforge
SA Chowdhury, S Mohian, S Mehra, S Gawsane, TT Johnson, C Csallner
Proceedings of the 40th International Conference on Software Engineering …, 2018
452018
Systems, apparatuses and methods for generating a user interface by performing computer vision and optical character recognition on a graphical representation
TA Nguyen, C Csallner
US Patent 10,191,889, 2019
382019
Dynamic symbolic database application testing.
C Li, C Csallner
DBTest, 2010
382010
Fundexplorer: Supporting the diversification of mutual fund portfolios using context treemaps
C Csallner, M Handte, O Lehmann, J Stasko
IEEE Symposium on Information Visualization 2003 (IEEE Cat. No. 03TH8714 …, 2003
352003
SLEMI: Equivalence modulo input (EMI) based mutation of CPS models for finding compiler bugs in Simulink
SA Chowdhury, SL Shrestha, TT Johnson, C Csallner
Proceedings of the ACM/IEEE 42nd International Conference on Software …, 2020
332020
A combinatorial approach to detecting buffer overflow vulnerabilities
W Wang, Y Lei, D Liu, D Kung, C Csallner, D Zhang, R Kacker, R Kuhn
2011 IEEE/IFIP 41st International Conference on Dependable Systems …, 2011
322011
Residual investigation: Predictive and precise bug detection
K Li, C Reichenbach, C Csallner, Y Smaragdakis
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 24 (2), 1-32, 2014
312014
P2A: A tool for converting pixels to animated mobile application user interfaces
S Natarajan, C Csallner
Proceedings of the 5th International Conference on Mobile Software …, 2018
282018
SEDGE: Symbolic example data generation for dataflow programs
K Li, C Reichenbach, Y Smaragdakis, Y Diao, C Csallner
2013 28th IEEE/ACM International Conference on Automated Software …, 2013
282013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20