Παρακολούθηση
Christos Kotselidis
Christos Kotselidis
Associate Professor, University of Manchester
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα manchester.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
DiSTM: A software transactional memory framework for clusters
C Kotselidis, M Ansari, K Jarvis, M Luján, C Kirkham, I Watson
2008 37th International Conference on Parallel Processing, 51-58, 2008
1852008
Lee-tm: A non-trivial benchmark suite for transactional memory
M Ansari, C Kotselidis, I Watson, C Kirkham, M Luján, K Jarvis
Algorithms and Architectures for Parallel Processing: 8th International …, 2008
1122008
Steal-on-abort: Improving transactional memory performance through dynamic transaction reordering
M Ansari, M Luján, C Kotselidis, K Jarvis, C Kirkham, I Watson
High Performance Embedded Architectures and Compilers: Fourth International …, 2009
1072009
Integrating algorithmic parameters into benchmarking and design space exploration in 3D scene understanding
B Bodin, L Nardi, MZ Zia, H Wagstaff, G Sreekar Shenoy, M Emani, ...
Proceedings of the 2016 International Conference on Parallel Architectures …, 2016
632016
Advanced concurrency control for transactional memory using transaction commit rate
M Ansari, C Kotselidis, K Jarvis, M Luján, C Kirkham, I Watson
Euro-Par 2008–Parallel Processing: 14th International Euro-Par Conference …, 2008
602008
Navigating the landscape for real-time localization and mapping for robotics and virtual and augmented reality
S Saeedi, B Bodin, H Wagstaff, A Nisbet, L Nardi, J Mawer, N Melot, ...
Proceedings of the IEEE 106 (11), 2020-2039, 2018
562018
Dynamic application reconfiguration on heterogeneous hardware
J Fumero, M Papadimitriou, FS Zakkak, M Xekalaki, J Clarkson, ...
Proceedings of the 15th ACM SIGPLAN/SIGOPS International Conference on …, 2019
482019
Heterogeneous managed runtime systems: A computer vision case study
C Kotselidis, J Clarkson, A Rodchenko, A Nisbet, J Mawer, M Luján
Proceedings of the 13th ACM SIGPLAN/SIGOPS International Conference on …, 2017
432017
Exploiting High-Performance Heterogeneous Hardware for Java Programs using Graal
J Clarkson, J Fumero, M Papadimitriou, FS Zakkak, M Xekalaki, ...
In 15th International Conference on Managed Languages and Runtimes (ManLang), 2018
352018
Profiling transactional memory applications
M Ansari, K Jarvis, C Kotselidis, M Luján, C Kirkham, I Watson
2009 17th Euromicro International Conference on Parallel, Distributed and …, 2009
332009
Demystifying Crypto-Mining: Analysis and Optimizations of memory-hard PoW Algorithms
R Han, N Foutris, C Kotselidis
2019 IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems and …, 2019
322019
Investigating software transactional memory on clusters
C Kotselidis, M Ansari, K Jarvis, M Luján, C Kirkham, I Watson
2008 IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing, 1-6, 2008
272008
Adaptive concurrency control for transactional memory
M Ansari, C Kotselidis, K Jarvis, M Luján, C Kirkham, I Watson
First Workshop on Programmability Issues for Multi-Core Computers, 64-71, 2008
262008
Propagating a prefetching profile bit from a prefetch queue to a data cache to indicate that a line was prefetched in response to an instruction within a code region
R Martinez, EG Codina, P Lopez, MT Lapuerta, P Xekalakis, G Tournavitis, ...
US Patent 10,013,326, 2018
252018
Clustering JVMs with software transactional memory support
C Kotselidis, M Luján, M Ansari, K Malakasis, B Kahn, C Kirkham, ...
2010 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing …, 2010
242010
FastPath: Towards Wire-speed NVMe SSDs
A Stratikopoulos, C Kotselidis, J Goodacre, M Luján
In 28th International Conference on Field Programmable Logic & Applications …, 2018
232018
On the performance of contention managers for complex transactional memory benchmarks
M Ansari, C Kotselidis, M Lujan, C Kirkham, I Watson
2009 Eighth International Symposium on Parallel and Distributed Computing, 83-90, 2009
212009
Boosting Java Performance using GPGPUs
J Clarkson, C Kotselidis, G Brown, M Luján
30th International Conference on Architecture of Computing Systems (ARCS), 2017
182017
Path profiling using hardware and software combination
C Madriles, JM Codina, CE Kotselidis, AM Vicente
US Patent App. 13/994,193, 2014
182014
MaxSim: A Simulation Platform for Managed Applications
A Rodchenko, C Kotselidis, A Nisbet, A Pop, M Luján
ISPASS - IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems and …, 2017
172017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20