Παρακολούθηση
George Vogiatzis
George Vogiatzis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lboro.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Large-scale data for multiple-view stereopsis
H Aanæs, RR Jensen, G Vogiatzis, E Tola, AB Dahl
International Journal of Computer Vision 120, 153-168, 2016
1034*2016
Multiview stereo via volumetric graph-cuts and occlusion robust photo-consistency
G Vogiatzis, CH Esteban, PHS Torr, R Cipolla
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 29 (12), 2241 …, 2007
752*2007
Using multiple hypotheses to improve depth-maps for multi-view stereo
NDF Campbell, G Vogiatzis, C Hernández, R Cipolla
Computer Vision–ECCV 2008: 10th European Conference on Computer Vision …, 2008
4602008
Multiview photometric stereo
C Hernandez, G Vogiatzis, R Cipolla
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 30 (3), 548-554, 2008
2872008
Non-rigid photometric stereo with colored lights
C Hernández, G Vogiatzis, GJ Brostow, B Stenger, R Cipolla
2007 IEEE 11th International Conference on Computer Vision, 1-8, 2007
2312007
Video-based, real-time multi-view stereo
G Vogiatzis, C Hernández
Image and Vision Computing 29 (7), 434-441, 2011
2142011
Automatic 3d object segmentation in multiple views using volumetric graph-cuts
NDF Campbell, G Vogiatzis, C Hernández, R Cipolla
Image and Vision Computing 28 (1), 14-25, 2010
2052010
Probabilistic visibility for multi-view stereo
C Hernández, G Vogiatzis, R Cipolla
2007 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 1-8, 2007
1552007
Multiview photometric stereo
CH Esteban, G Vogiatzis, R Cipolla
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 30 (3), 548-554, 2008
143*2008
How to read paintings: semantic art understanding with multi-modal retrieval
N Garcia, G Vogiatzis
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV) Workshops, 0-0, 2018
1072018
A probabilistic model for trust and reputation
G Vogiatzis, I MacGillivray, M Chli
Proceedings of the 9th International Conference on Autonomous Agents and …, 2010
852010
Shadows in three-source photometric stereo
C Hernández, G Vogiatzis, R Cipolla
Computer Vision–ECCV 2008: 10th European Conference on Computer Vision …, 2008
772008
Deep reinforcement learning for autonomous traffic light control
D Garg, M Chli, G Vogiatzis
2018 3rd IEEE international conference on intelligent transportation …, 2018
672018
Video normals from colored lights
GJ Brostow, C Hernández, G Vogiatzis, B Stenger, R Cipolla
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 33 (10), 2104 …, 2011
592011
Reconstructing relief surfaces
G Vogiatzis, PHS Torr, SM Seitz, R Cipolla
Image and Vision Computing 26 (3), 397-404, 2008
522008
Learning non-metric visual similarity for image retrieval
N Garcia, G Vogiatzis
Image and Vision Computing 82, 18-25, 2019
512019
Automatic object segmentation from calibrated images
NDF Campbell, G Vogiatzis, C Hernández, R Cipolla
2011 Conference for Visual Media Production, 126-137, 2011
502011
Bayesian stochastic mesh optimization for 3D reconstruction
G Vogiatzis
Proc. British Machine Vision Conf., Norwich, UK, Sept. 2003 2, 711-718, 2003
472003
Overcoming shadows in 3-source photometric stereo
C Hernández, G Vogiatzis, R Cipolla
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 33 (2), 419-426, 2010
432010
Using frontier points to recover shape, reflectance and illumination
G Vogiatzis, P Favaro, R Cipolla
Tenth IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV'05) Volume 1 1 …, 2005
432005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20