Παρακολούθηση
Yiannis Contoyiannis
Yiannis Contoyiannis
Department of Electrical and Electronics Engineering, University of West Attica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Intermittent dynamics of critical fluctuations
YF Contoyiannis, FK Diakonos, A Malakis
Physical review letters 89 (3), 035701, 2002
1202002
Monitoring of a preseismic phase from its electromagnetic precursors
YF Contoyiannis, PG Kapiris, KA Eftaxias
Physical Review E 71 (6), 066123, 2005
1122005
Unfolding the procedure of characterizing recorded ultra low frequency, kHZ and MHz electromagnetic anomalies prior to the L'Aquila earthquake as pre-seismic ones-Part 2
K Eftaxias, G Balasis, Y Contoyiannis, C Papadimitriou, M Kalimeri, ...
Natural Hazards and Earth System Sciences 10 (2), 275-294, 2010
1032010
Criticality and intermittency in the order parameter space
YF Contoyiannis, FK Diakonos
Physics Letters A 268 (4-6), 286-292, 2000
1012000
Pion production from a critical QCD phase
NG Antoniou, YF Contoyiannis, FK Diakonos, AI Karanikas, CN Ktorides
Nuclear Physics A 693 (3-4), 799-824, 2001
872001
Tsallis and Levy statistics in the preparation of an earthquake
YF Contoyiannis, K Eftaxias
Nonlinear Processes in Geophysics 15 (3), 379-388, 2008
652008
Critical QCD in nuclear collisions
NG Antoniou, YF Contoyiannis, FK Diakonos, G Mavromanolakis
Nuclear Physics A 761 (1-2), 149-161, 2005
652005
Evidence of fractional-Brownian-motion-type asperity model for earthquake generation in candidate pre-seismic electromagnetic emissions
K Eftaxias, Y Contoyiannis, G Balasis, K Karamanos, J Kopanas, ...
Natural Hazards and Earth System Sciences 8 (4), 657-669, 2008
542008
Fractals at due to Instantonlike Configurations
NG Antoniou, YF Contoyiannis, FK Diakonos, CG Papadopoulos
Physical review letters 81 (20), 4289, 1998
471998
Critical features in electromagnetic anomalies detected prior to the L’Aquila earthquake
YF Contoyiannis, C Nomicos, J Kopanas, G Antonopoulos, L Contoyianni, ...
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 389 (3), 499-508, 2010
442010
Intermittent dynamics of critical pre-seismic electromagnetic fluctuations
YF Contoyiannis, FK Diakonos, PG Kapiris, AS Peratzakis, KA Eftaxias
Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C 29 (4-9), 397-408, 2004
432004
Recent seismic activity at Cephalonia (Greece): a study through candidate electromagnetic precursors in terms of non-linear dynamics
SM Potirakis, Y Contoyiannis, NS Melis, J Kopanas, G Antonopoulos, ...
Nonlinear Processes in Geophysics 23 (4), 223-240, 2016
422016
Recent field observations indicating an earth system in critical condition before the occurrence of a significant earthquake
SM Potirakis, Y Contoyiannis, K Eftaxias, G Koulouras, C Nomicos
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 12 (3), 631-635, 2014
422014
Tricritical crossover in earthquake preparation by analyzing preseismic electromagnetic emissions
Y Contoyiannis, SM Potirakis, K Eftaxias, L Contoyianni
Journal of Geodynamics 84, 40-54, 2015
402015
Criticality in the relaxation phase of a spontaneously contracting atria isolated from a frog's heart
YF Contoyiannis, FK Diakonos, C Papaefthimiou, G Theophilidis
Physical review letters 93 (9), 098101, 2004
402004
Fractal geometry of critical systems
NG Antoniou, YF Contoyiannis, FK Diakonos
Physical Review E 62 (3), 3125, 2000
402000
The Earth as a living planet: human-type diseases in the earthquake preparation process
YF Contoyiannis, SM Potirakis, K Eftaxias
Natural hazards and earth system sciences 13 (1), 125-139, 2013
392013
Four-stage model of earthquake generation in terms of fracture-induced electromagnetic emissions: a review
K Eftaxias, SM Potirakis, Y Contoyiannis
Complexity of seismic time series, 437-502, 2018
382018
Intermittent criticality revealed in ULF magnetic fields prior to the 11 March 2011 Tohoku earthquake (Mw= 9)
Y Contoyiannis, SM Potirakis, K Eftaxias, M Hayakawa, A Schekotov
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 452, 19-28, 2016
372016
Unimodal maps and order parameter fluctuations in the critical region
YF Contoyiannis, FK Diakonos
Physical Review E 76 (3), 031138, 2007
332007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20