Παρακολούθηση
Brian King
Brian King
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Anchored speech detection and speech recognition
SHK Parthasarathi, B Hoffmeister, B King, R Maas
US Patent 10,373,612, 2019
2252019
Single-channel source separation using complex matrix factorization
BJ King, L Atlas
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 19 (8), 2591-2597, 2011
592011
Optimal cost function and magnitude power for NMF-based speech separation and music interpolation
B King, C Févotte, P Smaragdis
2012 IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing, 1-6, 2012
562012
Single-channel source separation using simplified-training complex matrix factorization
B King, L Atlas
2010 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2010
502010
Robust speech recognition via anchor word representations
B King, IF Chen, Y Vaizman, Y Liu, R Maas, SHK Parthasarathi, ...
332017
Sound alignment using timing information
BJ King, GJ Mysore, P Smaragdis
US Patent 9,355,649, 2016
332016
Coherent modulation comb filtering for enhancing speech in wind noise
B King, L Atlas
International Workshop on Acoustice Echo and Noise Control, 14-17, 2008
262008
Sound rate modification
BJ King, GJ Mysore, P Smaragdis
US Patent 10,249,321, 2019
202019
New methods of complex matrix factorization for single-channel source separation and analysis
BJ King
University of Washington, 2012
202012
Anchored speech detection
R Maas, SHK Parthasarathi, B King, R Huang, B Hoffmeister
192016
Noise-robust dynamic time warping using PLCA features
B King, P Smaragdis, GJ Mysore
2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2012
192012
End-to-end multi-channel transformer for speech recognition
FJ Chang, M Radfar, A Mouchtaris, B King, S Kunzmann
ICASSP 2021-2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2021
172021
Sound feature priority alignment
BJ King, GJ Mysore, P Smaragdis
US Patent 9,451,304, 2016
162016
Sound alignment user interface
BJ King, GJ Mysore, P Smaragdis
US Patent 9,201,580, 2015
142015
Codert: Distilling encoder representations with co-learning for transducer-based speech recognition
RV Swaminathan, B King, GP Strimel, J Droppo, A Mouchtaris
arXiv preprint arXiv:2106.07734, 2021
112021
Time interval sound alignment
BJ King, GJ Mysore, P Smaragdis
US Patent 10,638,221, 2020
102020
Noise-robust template matching
GJ Mysore, P Smaragdis, BJ King
US Patent 8,775,167, 2014
102014
Enhancing single-channel speech in wind noise using coherent modulation comb filtering
B King
University of Washington, 2008
82008
Audio noise attenuation
B King
US Patent 8,223,990, 2012
72012
Complex Matrix Factorization Toolbox Version 1.0 for MATLAB
B King, L Atlas
https://sites.google.com/a/uw.edu/isdl/projects/cmf-toolbox, 2012
62012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20