Παρακολούθηση
Martin Arjovsky
Martin Arjovsky
Research Scientist, DeepMind
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nyu.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Wasserstein gan
M Arjovsky, S Chintala, L Bottou
arXiv preprint arXiv:1701.07875, 2017
16081*2017
Improved training of wasserstein gans
I Gulrajani, F Ahmed, M Arjovsky, V Dumoulin, A Courville
arXiv preprint arXiv:1704.00028, 2017
111262017
Invariant Risk Minimization
M Arjovsky, L Bottou, I Gulrajani, D Lopez-Paz
arXiv preprint arXiv:1907.02893, 2019
19362019
Adversarially learned inference
V Dumoulin, I Belghazi, B Poole, O Mastropietro, A Lamb, M Arjovsky, ...
arXiv preprint arXiv:1606.00704, 2016
17642016
Unitary evolution recurrent neural networks
M Arjovsky, A Shah, Y Bengio
International Conference on Machine Learning, 1120-1128, 2016
8622016
Never Give Up: Learning Directed Exploration Strategies
AP Badia, P Sprechmann, A Vitvitskyi, D Guo, B Piot, S Kapturowski, ...
arXiv preprint arXiv:2002.06038, 2020
3162020
Symplectic Recurrent Neural Networks
Z Chen, J Zhang, M Arjovsky, L Bottou
arXiv preprint arXiv:1909.13334, 2019
2222019
Simple data balancing achieves competitive worst-group-accuracy
BY Idrissi, M Arjovsky, M Pezeshki, D Lopez-Paz
arXiv preprint arXiv:2110.14503, 2021
1232021
Out of Distribution Generalization in Machine Learning
M Arjovsky
New York University, 2020
852020
Geometrical insights for implicit generative modeling
L Bottou, M Arjovsky, D Lopez-Paz, M Oquab
Braverman Readings in Machine Learning. Key Ideas from Inception to Current …, 2018
502018
Towards Principled Methods for Training Generative Adversarial Networks
M Arjovsky, L Bottou
arXiv preprint arXiv:1701.04862, 2017
442017
Linear unit tests for invariance discovery
B Aubin, M Arjovsky, L Bottou, D Lopez-Paz
322020
Optimizing transcoder quality targets using a neural network with an embedded bitrate model
M Covell, M Arjovsky, Y Lin, A Kokaram
Electronic Imaging 2016 (2), 1-7, 2016
282016
Low Distortion Block-Resampling with Spatially Stochastic Networks
SJ Hong, M Arjovsky, D Barnhart, I Thompson
arXiv preprint arXiv:2006.05394, 2020
62020
Why does throwing away data improve worst-group error?
K Chaudhuri, K Ahuja, M Arjovsky, D Lopez-Paz
International Conference on Machine Learning, 4144-4188, 2023
52023
Saddle-free Hessian-free optimization
M Arjovsky
arXiv preprint arXiv:1506.00059, 2015
22015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16