Παρακολούθηση
Hunjun Lee
Hunjun Lee
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα snu.ac.kr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
FlexLearn: Fast and Highly Efficient Brain Simulations Using Flexible On-Chip Learning
E Baek, H Lee, Y Kim, J Kim
Proceedings of the 52nd Annual IEEE/ACM International Symposium on …, 2019
252019
UC-Check: Characterizing Micro-operation Caches in x86 Processors and Implications in Security and Performance
J Kim, H Jang, H Lee, S Lee, J Kim
MICRO-54: 54th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture …, 2021
92021
NeuroEngine: A Hardware-Based Event-Driven Simulation System for Advanced Brain-Inspired Computing
H Lee, C Kim, Y Chung, J Kim
Proceedings of the 26th ACM International Conference on Architectural …, 2021
92021
An Accurate and Fair Evaluation Methodology for SNN-Based Inferencing with Full-Stack Hardware Design Space Explorations
H Lee, C Kim, S Lee, E Baek, J Kim
Neurocomputing 455, 125-138, 2021
82021
3D-FPIM: An Extreme Energy-Efficient DNN Acceleration System Using 3D NAND Flash-Based In-Situ PIM Unit
H Lee, M Kim, D Min, J Kim, J Back, H Yoo, JH Lee, J Kim
2022 55th IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO …, 2022
32022
NeuroSync: A Scalable and Accurate Brain Simulator Using Safe and Efficient Speculation
H Lee, C Kim, M Kim, Y Chung, J Kim
2022 IEEE International Symposium on High-Performance Computer Architecture …, 2022
22022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–6