Παρακολούθηση
Salih Gucel
Salih Gucel
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα neu.edu.tr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nitric oxide mitigates salt stress by regulating levels of osmolytes and antioxidant enzymes in chickpea
P Ahmad, AA Abdel Latef, A Hashem, EF Abd_Allah, S Gucel, LSP Tran
Frontiers in plant science 7, 347, 2016
4752016
Role of Trichoderma harzianum in mitigating NaCl stress in Indian mustard (Brassica juncea L) through antioxidative defense system
P Ahmad, A Hashem, EF Abd-Allah, AA Alqarawi, R John, ...
Frontiers in plant science 6, 868, 2015
3402015
Jasmonates: multifunctional roles in stress tolerance
P Ahmad, S Rasool, A Gul, SA Sheikh, NA Akram, M Ashraf, AM Kazi, ...
Frontiers in plant science 7, 813, 2016
3202016
Calcium and potassium supplementation enhanced growth, osmolyte secondary metabolite production, and enzymatic antioxidant machinery in cadmium-exposed chickpea (Cicer …
P Ahmad, AA Abdel Latef, EF Abd_Allah, A Hashem, M Sarwat, NA Anjum, ...
Frontiers in Plant Science 7, 513, 2016
2082016
Jasmonic Acid Modulates the Physio-Biochemical Attributes, Antioxidant Enzyme Activity, and Gene Expression in Glycine max under Nickel Toxicity
G Sirhindi, MA Mir, EF Abd-Allah, P Ahmad, S Gucel
Frontiers in plant science 7, 591, 2016
1692016
Exogenous Application of Selenium Mitigates Cadmium Toxicity in Brassica juncea L. (Czern & Cross) by Up-Regulating Antioxidative System and Secondary …
P Ahmad, EF Abd Allah, A Hashem, M Sarwat, S Gucel
Journal of Plant Growth Regulation 35, 936-950, 2016
1472016
Nitrogen-efficient rice cultivars can reduce nitrate pollution
KR Hakeem, A Ahmad, M Iqbal, S Gucel, M Ozturk
Environmental Science and Pollution Research 18, 1184-1193, 2011
1082011
Role of proteomics in crop stress tolerance
P Ahmad, AAH Abdel Latef, S Rasool, NA Akram, M Ashraf, S Gucel
Frontiers in plant science 7, 1336, 2016
952016
Effect of sodium carbonate-induced salinity–alkalinity on some key osmoprotectants, protein profile, antioxidant enzymes, and lipid peroxidation in two mulberry (Morus alba L …
P Ahmad, M Ozturk, S Sharma, S Gucel
Journal of plant interactions 9 (1), 460-467, 2014
952014
Boron and plants
M Ozturk, S Sakcali, S Gucel, H Tombuloglu
Plant adaptation and phytoremediation, 275-311, 2010
692010
Mitigation of NaCl stress by arbuscular mycorrhizal fungi through the modulation of osmolytes, antioxidants and secondary metabolites in mustard (Brassica juncea L.) plants
M Sarwat, A Hashem, MA Ahanger, EF Abd_Allah, AA Alqarawi, ...
Frontiers in plant science 7, 2016
642016
Oxidative damage and antioxidants induced by heavy metal stress in two cultivars of mustard (Brassica juncea L.) plants
P Ahmad, M Ozturk, S Gucel
Fresenius Environ Bull 21 (10), 2953-2961, 2012
612012
Studies on the medicinal plants of Ayvacik-Çanakkale in Turkey
I Uysal, S Guecel, T Tütenocakli, M Öztürk
Pak J Bot 44 (Supp. 1), 239-244, 2012
572012
Plant transcriptomics and responses to environmental stress: an overview
SR Imadi, AG Kazi, MA Ahanger, S Gucel, P Ahmad
Journal of genetics 94, 525-537, 2015
522015
Forest diversity, climate change and forest fires in the Mediterranean region of Turkey
M Ozturk, S Gucel, M Kucuk, S Sakcali
Journal of environmental Biology 31 (1), 1, 2010
522010
28 Plants as Biomonitors of Trace Elements Pollution in Soil
M Ozturk, E Yucel, S Gucel, S Sakçali, A Aksoy
Academia, 2008
512008
Plant diversity of the drylands in Southeastern Anatolia-Turkey: role in human health and food security.
M Ozturk, V Altay, S Gucel, E Altundag
Plant biodiversity: monitoring, assessment and conservation, 83-124, 2017
462017
Medicinal uses of natural dye-yielding plants in Turkey
M Ozturk, I Uysal, S Gucel, E Altundag, Y Dogan, S Baslar
Research Journal of Textile and Apparel, 2013
442013
Halophytic plant diversity of unique habitats in Turkey: Salt mine caves of Çankırı and Iğdır
M Öztürk, V Altay, E Altundağ, S Gücel
Halophytes for food security in dry lands, 291-315, 2016
392016
A palynological investigation of endemic taxa from Northern Cyprus
K Yildiz, S Gucel, MY Dadandi
Pakistan Journal of Botany 41 (3), 991-1007, 2009
372009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20