Παρακολούθηση
Daniel Stockli
Daniel Stockli
Jackson School of Geosciences, University of Texas at Austin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jsg.utexas.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
U-Pb zircon geochronology of late Neoproterozoic–Early Cambrian granitoids in Iran: Implications for paleogeography, magmatism, and exhumation history of Iranian basement
J Hassanzadeh, DF Stockli, BK Horton, GJ Axen, LD Stockli, M Grove, ...
Tectonophysics 451 (1-4), 71-96, 2008
3762008
Exhumation of the west-central Alborz Mountains, Iran, Caspian subsidence, and collision-related tectonics
GJ Axen, PS Lam, M Grove, DF Stockli, J Hassanzadeh
Geology 29 (6), 559-562, 2001
3572001
Loess plateau storage of northeastern Tibetan plateau-derived Yellow River sediment
J Nie, T Stevens, M Rittner, D Stockli, E Garzanti, M Limonta, A Bird, ...
Nature Communications 6 (1), 1-10, 2015
3202015
Calibration of the apatite (U-Th)/He thermochronometer on an exhumed fault block, White Mountains, California
DF Stockli, KA Farley, TA Dumitru
Geology 28 (11), 983-986, 2000
3192000
Detrital zircon provenance of Neoproterozoic to Cenozoic deposits in Iran: Implications for chronostratigraphy and collisional tectonics
BK Horton, J Hassanzadeh, DF Stockli, GJ Axen, RJ Gillis, B Guest, ...
Tectonophysics 451 (1-4), 97-122, 2008
3022008
Arabia-Eurasia continental collision: Insights from late Tertiary foreland-basin evolution in the Alborz Mountains, northern Iran
P Ballato, CE Uba, A Landgraf, MR Strecker, M Sudo, DF Stockli, ...
Bulletin 123 (1-2), 106-131, 2011
2922011
Application of low-temperature thermochronometry to extensional tectonic settings
DF Stockli
Reviews in Mineralogy and Geochemistry 58 (1), 411-448, 2005
2602005
Rutile crystals as potential trace element and isotope mineral standards for microanalysis
GL Luvizotto, T Zack, HP Meyer, T Ludwig, S Triebold, A Kronz, C Münker, ...
Chemical Geology 261 (3-4), 346-369, 2009
2382009
Continental arc volcanism as the principal driver of icehouse-greenhouse variability
NR McKenzie, BK Horton, SE Loomis, DF Stockli, NJ Planavsky, CTA Lee
Science 352 (6284), 444-447, 2016
2352016
(U-Th)/He dating of phosphates: Apatite, monazite, and xenotime
KA Farley, DF Stockli
Mineralogical Society of America, 2002
2282002
Linking sedimentation in the northern Andes to basement configuration, Mesozoic extension, and Cenozoic shortening: Evidence from detrital zircon U-Pb ages, Eastern Cordillera …
BK Horton, JE Saylor, J Nie, A Mora, M Parra, A Reyes-Harker, DF Stockli
Bulletin 122 (9-10), 1423-1442, 2010
2242010
Multi-method chronometric constraints on the evolution of the Northern Kyrgyz Tien Shan granitoids (Central Asian Orogenic Belt): from emplacement to exhumation
S Glorie, J De Grave, MM Buslov, MA Elburg, DF Stockli, A Gerdes
Journal of Asian Earth Sciences 38 (3-4), 131-146, 2010
2202010
Helium chronometry of apatite and titanite using Nd-YAG laser heating
MA House, KA Farley, D Stockli
Earth and Planetary Science Letters 183 (3-4), 365-368, 2000
2152000
In situ U–Pb rutile dating by LA-ICP-MS: 208Pb correction and prospects for geological applications
T Zack, DF Stockli, GL Luvizotto, MG Barth, E Belousova, MR Wolfe, ...
Contributions to Mineralogy and Petrology 162 (3), 515-530, 2011
2072011
Zircon (U–Th)/He thermochronometry in the KTB drill hole, Germany, and its implications for bulk He diffusion kinetics in zircon
MR Wolfe, DF Stockli
Earth and Planetary Science Letters 295 (1-2), 69-82, 2010
2022010
Dynamic magma systems, crustal recycling, and alteration in the central Sierra Nevada batholith: The oxygen isotope record
JS Lackey, JW Valley, JH Chen, DF Stockli
Journal of Petrology 49 (7), 1397-1426, 2008
1972008
From sea level to high elevation in 15 million years: Uplift history of the northern Tibetan Plateau margin in the Altun Shan
BD Ritts, Y Yue, SA Graham, ER Sobel, OA Abbink, D Stockli
American Journal of Science 308 (5), 657-678, 2008
1842008
Tectonic history of the Kyrgyz South Tien Shan (Atbashi‐Inylchek) suture zone: The role of inherited structures during deformation‐propagation
S Glorie, J De Grave, MM Buslov, FI Zhimulev, DF Stockli, VY Batalev, ...
Tectonics 30 (6), 2011
181*2011
Cenozoic tectonic evolution of the White Mountains, California and Nevada
DF Stockli, TA Dumitru, MO McWilliams, KA Farley
Geological Society of America Bulletin 115 (7), 788-816, 2003
1802003
Late Miocene–Pliocene deceleration of dextral slip between Pamir and Tarim: Implications for Pamir orogenesis
ER Sobel, LM Schoenbohm, J Chen, R Thiede, DF Stockli, M Sudo, ...
Earth and Planetary Science Letters 304 (3-4), 369-378, 2011
1792011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
¶ρθρα 1–20