Παρακολούθηση
Grigorios N. Beligiannis
Grigorios N. Beligiannis
University of Patras - Agrinio Campus
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Applying evolutionary computation to the school timetabling problem: The Greek case
GN Beligiannis, CN Moschopoulos, GP Kaperonis, SD Likothanassis
Computers & Operations Research 35 (4), 1265-1280, 2008
1462008
Solving the urban transit routing problem using a particle swarm optimization based algorithm
PN Kechagiopoulos, GN Beligiannis
Applied Soft Computing 21, 654-676, 2014
812014
Solving the high school timetabling problem using a hybrid cat swarm optimization based algorithm
VI Skoullis, IX Tassopoulos, GN Beligiannis
Applied Soft Computing 52, 277-289, 2017
682017
A hybrid particle swarm optimization based algorithm for high school timetabling problems
IX Tassopoulos, GN Beligiannis
applied soft computing 12 (11), 3472-3489, 2012
672012
Transformational leadership and digital skills in higher education institutes: during the COVID-19 pandemic
H Antonopoulou, C Halkiopoulos, O Barlou, GN Beligiannis
Emerging science journal 5 (1), 1-15, 2021
622021
A genetic algorithm approach to school timetabling
GN Beligiannis, C Moschopoulos, SD Likothanassis
Journal of the Operational Research Society 60 (1), 23-42, 2009
612009
Solving effectively the school timetabling problem using particle swarm optimization
IX Tassopoulos, GN Beligiannis
Expert Systems with Applications 39 (5), 6029-6040, 2012
582012
Nonlinear model structure identification of complex biomedical data using a genetic-programming-based technique
GN Beligiannis, LV Skarlas, SD Likothanassis, KG Perdikouri
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 54 (6), 2184-2190, 2005
492005
A generic applied evolutionary hybrid technique
G Beligiannis, L Skarlas, S Likothanassis
IEEE Signal Processing Magazine 21 (3), 28-38, 2004
462004
Α two-phase adaptive variable neighborhood approach for nurse rostering
IX Tassopoulos, IP Solos, GN Beligiannis
Computers & Operations Research 60, 150-169, 2015
412015
Using a hybrid AI approach for exercise difficulty level adaptation
C Koutsojannis, G Beligiannis, I Hatzilygeroudis, C Papavlasopoulos, ...
International Journal of Continuing Engineering Education and Life Long …, 2007
392007
A generic two-phase stochastic variable neighborhood approach for effectively solving the nurse rostering problem
IP Solos, IX Tassopoulos, GN Beligiannis
Algorithms 6 (2), 278-308, 2013
362013
Integrating e-learning environments with computational intelligence assessment agents
CE Alexakos, KC Giotopoulos, EJ Thermogianni, GN Beligiannis, ...
International Journal of Educational and Pedagogical Sciences 2 (7), 791-796, 2008
362008
Optimizing shift scheduling for tank trucks using an effective stochastic variable neighbourhood approach
IP Solos, IX Tassopoulos, GN Beligiannis
International Journal of Artificial Intelligence 14 (1), 1-26, 2016
332016
Using particle swarm optimization to solve effectively the school timetabling problem
IX Tassopoulos, GN Beligiannis
Soft Computing 16 (7), 1229-1252, 2012
332012
Genetically determined variable structure multiple model estimation
SK Katsikas, SD Likothanassis, GN Beligiannis, KG Berkeris, DA Fotakis
IEEE Transactions on Signal Processing 49 (10), 2253-2261, 2001
332001
Electric transit route network design problem: Model and application
C Iliopoulou, I Tassopoulos, K Kepaptsoglou, G Beligiannis
Transportation Research Record 2673 (8), 264-274, 2019
322019
Integrating agents and computational intelligence techniques in e-learning environments
KC Giotopoulos, CE Alexakos, GN Beligiannis, SD Likothanassis
International Journal of Educational and Pedagogical Sciences 1 (7), 330-337, 2007
302007
Leadership types and digital leadership in higher education: Behavioural data analysis from University of Patras in Greece
H Antonopoulou, C Halkiopoulos, O Barlou, GN Beligiannis
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research 19 (4 …, 2020
292020
Restartings: A Technique to Improve Classic Genetic Algorithms Performance
GN Beligiannis, GA Tsirogiannis, PE Pintelas
International Journal of Computer and Information Engineering 1 (1), 233-236, 2007
252007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20