Παρακολούθηση
Grigorios N. Beligiannis
Grigorios N. Beligiannis
University of Patras - Agrinio Campus
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Applying evolutionary computation to the school timetabling problem: The Greek case
GN Beligiannis, CN Moschopoulos, GP Kaperonis, SD Likothanassis
Computers & Operations Research 35 (4), 1265-1280, 2008
1452008
Transformational leadership and digital skills in higher education institutes: during the COVID-19 pandemic
H Antonopoulou, C Halkiopoulos, O Barlou, GN Beligiannis
Emerging science journal 5 (1), 1-15, 2021
1162021
Solving the urban transit routing problem using a particle swarm optimization based algorithm
PN Kechagiopoulos, GN Beligiannis
Applied Soft Computing 21, 654-676, 2014
882014
Solving the high school timetabling problem using a hybrid cat swarm optimization based algorithm
VI Skoullis, IX Tassopoulos, GN Beligiannis
Applied Soft Computing 52, 277-289, 2017
712017
A hybrid particle swarm optimization based algorithm for high school timetabling problems
IX Tassopoulos, GN Beligiannis
applied soft computing 12 (11), 3472-3489, 2012
702012
A genetic algorithm approach to school timetabling
GN Beligiannis, C Moschopoulos, SD Likothanassis
Journal of the Operational Research Society 60, 23-42, 2009
662009
Solving effectively the school timetabling problem using particle swarm optimization
IX Tassopoulos, GN Beligiannis
Expert Systems with Applications 39 (5), 6029-6040, 2012
602012
Leadership types and digital leadership in higher education: Behavioural data analysis from University of Patras in Greece
H Antonopoulou, C Halkiopoulos, O Barlou, GN Beligiannis
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research 19 (4 …, 2020
522020
Nonlinear model structure identification of complex biomedical data using a genetic-programming-based technique
GN Beligiannis, LV Skarlas, SD Likothanassis, KG Perdikouri
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 54 (6), 2184-2190, 2005
502005
Associations between traditional and digital leadership in academic environment: During the COVID-19 pandemic
H Antonopoulou, C Halkiopoulos, O Barlou, GN Beligiannis
Emerging Science Journal 5 (4), 405-428, 2021
482021
A generic applied evolutionary hybrid technique
G Beligiannis, L Skarlas, S Likothanassis
IEEE Signal Processing Magazine 21 (3), 28-38, 2004
472004
Α two-phase adaptive variable neighborhood approach for nurse rostering
IX Tassopoulos, IP Solos, GN Beligiannis
Computers & Operations Research 60, 150-169, 2015
452015
Electric transit route network design problem: Model and application
C Iliopoulou, I Tassopoulos, K Kepaptsoglou, G Beligiannis
Transportation Research Record 2673 (8), 264-274, 2019
382019
A generic two-phase stochastic variable neighborhood approach for effectively solving the nurse rostering problem
IP Solos, IX Tassopoulos, GN Beligiannis
Algorithms 6 (2), 278-308, 2013
382013
Using a hybrid AI approach for exercise difficulty level adaptation
C Koutsojannis, G Beligiannis, I Hatzilygeroudis, C Papavlasopoulos, ...
International Journal of Continuing Engineering Education and Life Long …, 2007
372007
Integrating e-learning environments with computational intelligence assessment agents
CE Alexakos, KC Giotopoulos, EJ Thermogianni, GN Beligiannis, ...
International Journal of Educational and Pedagogical Sciences 2 (7), 791-796, 2008
362008
Genetically determined variable structure multiple model estimation
SK Katsikas, SD Likothanassis, GN Beligiannis, KG Berkeris, DA Fotakis
IEEE Transactions on Signal Processing 49 (10), 2253-2261, 2001
362001
Transition from educational leadership to e-leadership: A data analysis report from TEI of western Greece
H Antonopoulou, C Halkiopoulos, O Barlou, GN Beligiannis
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research 18 (9 …, 2019
332019
Optimizing shift scheduling for tank trucks using an effective stochastic variable neighbourhood approach
IP Solos, IX Tassopoulos, GN Beligiannis
International Journal of Artificial Intelligence 14 (1), 1-26, 2016
332016
Using particle swarm optimization to solve effectively the school timetabling problem
IX Tassopoulos, GN Beligiannis
Soft Computing 16, 1229-1252, 2012
302012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20