Mihai Gabriel Constantin
Mihai Gabriel Constantin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upb.ro - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Audio-visual Encoding of Multimedia Content for Enhancing Movie Recommendations
Y Deldjoo, MG Constantin, E Hamid, M Schedl, B Ionescu, P Cremonesi
Proceedings of the 12th ACM Conference on Recommender Systems. ACM, 2018
372018
Movie Genome: Alleviating New Item Cold Start in Movie Recommendation
Y Deldjoo, M Ferrari Dacrema, MG Constantin, H Eghbal-zadeh, ...
User Modeling and User-Adapted Interaction, 1-53, 2019
362019
MMTF-14K: a multifaceted movie trailer feature dataset for recommendation and retrieval
Y Deldjoo, MG Constantin, B Ionescu, M Schedl, P Cremonesi
Proceedings of the 9th ACM Multimedia Systems Conference, 450-455, 2018
242018
Predicting interestingness of visual content
CH Demarty, M Sjöberg, MG Constantin, NQK Duong, B Ionescu, TT Do, ...
Visual Content Indexing and Retrieval with Psycho-Visual Models, 233-265, 2017
162017
Computational understanding of visual interestingness beyond semantics: literature survey and analysis of covariates
MG Constantin, M Redi, G Zen, B Ionescu
ACM Computing Surveys 52 (2), 25:1--25:37, 2019
142019
LAPI at MediaEval 2016 Predicting Media Interestingness Task
MG Constantin, B Boteanu, B Ionescu
13*2016
Overview of the ImageCLEF 2020: Multimedia retrieval in medical, lifelogging, nature, and internet applications
B Ionescu, H Müller, R Péteri, AB Abacha, V Datla, SA Hasan, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2020
122020
Predicting Media Memorability Task at MediaEval 2019
MG Constantin, B Ionescu, CH Demarty, NQK Duong, X Alameda-Pineda, ...
Proc. of MediaEval 2019 Workshop, Sophia Antipolis, France, 2019
112019
Content Description for Predicting Image Interestingness
MG Constantin, B Ionescu
International Symposium on Signals, Circuits and Systems - ISSCS 2017, 2017
62017
LAPI@ 2016 Retrieving Diverse Social Images Task: A Pseudo-Relevance Feedback Diversification Perspective.
B Boteanu, MG Constantin, B Ionescu
MediaEval, 2016
62016
Affect in multimedia: Benchmarking violent scenes detection
MG Constantin, LD Stefan, B Ionescu, CH Demarty, M Sjoberg, M Schedl, ...
IEEE Transactions on Affective Computing, 2020
52020
The MediaEval 2018 Movie Recommendation Task: Recommending Movies Using Content.
Y Deldjoo, MG Constantin, A Dritsas, B Ionescu, M Schedl
MediaEval, 2018
52018
Faiyaz Doctor, Bogdan Ionescu, and Alan F. Smeaton. 2020. Overview of MediaEval 2020 Predicting Media Memorability task: What Makes a Video Memorable
AGS de Herrera, RS Kiziltepe, J Chamberlain, MG Constantin, ...
Working Notes Proceedings of the MediaEval 2020 Workshop, 0
5
Using Aesthetics and Action Recognition-based Networks for the Prediction of Media Memorability
MG Constantin, C Kang, G Dinu, F Dufaux, G Valenzise, B Ionescu
Proc. of MediaEval 2019 Workshop, Sophia Antipolis, France, 2019
42019
ImageCLEF 2020: Multimedia retrieval in lifelogging, medical, nature, and internet applications
B Ionescu, H Müller, R Péteri, DT Dang-Nguyen, L Zhou, L Piras, ...
European Conference on Information Retrieval, 533-541, 2020
32020
Working Notes Proceedings of the MediaEval 2019 Workshop, Sophia Antipolis, France, 27-30 October 2019
MA Larson, SA Hicks, MG Constantin, B Bischke, A Porter, P Zhao, M Lux, ...
Larson, MA; Hicks, SA; Constantin, MG (ed.), MediaEval 2019: Multimedia …, 2020
32020
Deep learning-based person search with visual attention embedding
LD Ştefan, Ş Abdulamit, M Dogariu, MG Constantin, B Ionescu
2020 13th International Conference on Communications (COMM), 303-308, 2020
22020
Little-big deep neural networks for embedded video surveillance
CA Mitrea, MG Constantin, LD Ştefan, M Ghenescu, B Ionescu
2018 International Conference on Communications (COMM), 493-496, 2018
22018
DeepFusion: Deep Ensembles for Domain Independent System Fusion
MG Constantin, LD Ştefan, B Ionescu
International Conference on Multimedia Modeling, 240-252, 2021
12021
Visual Interestingness Prediction: A Benchmark Framework and Literature Review
MG Constantin, LD Ştefan, B Ionescu, NQK Duong, CH Demarty, ...
International Journal of Computer Vision, 1-25, 2021
12021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20