Παρακολούθηση
Mihai Gabriel Constantin
Mihai Gabriel Constantin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upb.ro - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Movie Genome: Alleviating New Item Cold Start in Movie Recommendation
Y Deldjoo, M Ferrari Dacrema, MG Constantin, H Eghbal-zadeh, ...
User Modeling and User-Adapted Interaction, 1-53, 2019
732019
Audio-visual Encoding of Multimedia Content for Enhancing Movie Recommendations
Y Deldjoo, MG Constantin, E Hamid, M Schedl, B Ionescu, P Cremonesi
Proceedings of the 12th ACM Conference on Recommender Systems. ACM, 2018
452018
Overview of the ImageCLEF 2021: Multimedia retrieval in medical, nature, internet and social media applications
B Ionescu, H Müller, R Péteri, AB Abacha, M Sarrouti, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2021
382021
MMTF-14K: a multifaceted movie trailer feature dataset for recommendation and retrieval
Y Deldjoo, MG Constantin, B Ionescu, M Schedl, P Cremonesi
Proceedings of the 9th ACM Multimedia Systems Conference, 450-455, 2018
352018
Computational understanding of visual interestingness beyond semantics: literature survey and analysis of covariates
MG Constantin, M Redi, G Zen, B Ionescu
ACM Computing Surveys 52 (2), 25:1--25:37, 2019
282019
Overview of the ImageCLEF 2020: multimedia retrieval in medical, lifelogging, nature, and internet applications
B Ionescu, H Müller, R Péteri, AB Abacha, V Datla, SA Hasan, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2020
212020
Overview of the ImageCLEF 2022: Multimedia retrieval in medical, social media and nature applications
B Ionescu, H Müller, R Péteri, J Rückert, AB Abacha, AGS de Herrera, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2022
202022
Overview of MediaEval 2020 predicting media memorability task: What makes a video memorable?
AGS De Herrera, RS Kiziltepe, J Chamberlain, MG Constantin, ...
arXiv preprint arXiv:2012.15650, 2020
202020
Affect in multimedia: benchmarking violent scenes detection
MG Constantin, LD Stefan, B Ionescu, CH Demarty, M Sjoberg, M Schedl, ...
IEEE Transactions on Affective Computing, 2020
192020
The Predicting Media Memorability Task at MediaEval 2019.
MG Constantin, B Ionescu, CH Demarty, NQK Duong, X Alameda-Pineda, ...
MediaEval, 2019
192019
Predicting interestingness of visual content
CH Demarty, M Sjöberg, MG Constantin, NQK Duong, B Ionescu, TT Do, ...
Visual content indexing and retrieval with psycho-visual models, 233-265, 2017
192017
Visual interestingness prediction: a benchmark framework and literature review
MG Constantin, LD Ştefan, B Ionescu, NQK Duong, CH Demarty, ...
International Journal of Computer Vision 129 (5), 1526-1550, 2021
142021
LAPI at MediaEval 2016 Predicting Media Interestingness Task
MG Constantin, B Boteanu, B Ionescu
14*2016
Overview of ImageCLEFdrawnUI 2020: the detection and recognition of hand drawn website UIs task
D Fichou, R Berari, P Brie, M Dogariu, LD Stefan, MG Constantin, ...
CLEF2020 Working Notes. CEUR Workshop Proceedings, CEUR-WS. org< http://ceur …, 2020
102020
Overview of The MediaEval 2021 Predicting Media Memorability Task
RS Kiziltepe, MG Constantin, CH Demarty, G Healy, C Fosco, ...
arXiv preprint arXiv:2112.05982, 2021
82021
DeepFusion: Deep ensembles for domain independent system fusion
MG Constantin, LD Ştefan, B Ionescu
International Conference on Multimedia Modeling, 240-252, 2021
82021
System fusion with deep ensembles
LD Ştefan, MG Constantin, B Ionescu
Proceedings of the 2020 International Conference on Multimedia Retrieval …, 2020
62020
Using Aesthetics and Action Recognition-based Networks for the Prediction of Media Memorability
MG Constantin, C Kang, G Dinu, F Dufaux, G Valenzise, B Ionescu
Proc. of MediaEval 2019 Workshop, Sophia Antipolis, France, 2019
62019
The MediaEval 2018 Movie Recommendation Task: Recommending Movies Using Content.
Y Deldjoo, MG Constantin, A Dritsas, B Ionescu, M Schedl
MediaEval, 2018
62018
Content Description for Predicting Image Interestingness
MG Constantin, B Ionescu
International Symposium on Signals, Circuits and Systems - ISSCS 2017, 2017
62017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20