Παρακολούθηση
Tobias Heindel
Tobias Heindel
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tu-berlin.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sesqui-pushout rewriting
A Corradini, T Heindel, F Hermann, B König
International Conference on Graph Transformation, 30-45, 2006
1402006
Hereditary pushouts reconsidered
T Heindel
International Conference on Graph Transformation, 250-265, 2010
352010
Processes for adhesive rewriting systems
P Baldan, A Corradini, T Heindel, B König, P Sobociński
International Conference on Foundations of Software Science and Computation …, 2006
322006
Van Kampen colimits as bicolimits in Span
T Heindel, P Sobociński
International Conference on Algebra and Coalgebra in Computer Science, 335-349, 2009
282009
Verifying red-black trees
P Baldan, A Corradini, J Esparza, T Heindel, B König, V Kozioura
Proc. of COSMICAH 5, 04, 2005
282005
A category theoretical approach to the concurrent semantics of rewriting
T Heindel
PhD thesis, Universität Duisburg–Essen, September 2009. http://www. ti. inf …, 2009
222009
Unfolding grammars in adhesive categories
P Baldan, A Corradini, T Heindel, B König, P Sobociński
International Conference on Algebra and Coalgebra in Computer Science, 350-366, 2009
212009
Reversible sesqui-pushout rewriting
V Danos, T Heindel, R Honorato-Zimmer, S Stucki
International Conference on Graph Transformation, 161-176, 2014
152014
Pattern graphs and rule-based models: The semantics of kappa
J Hayman, T Heindel
International Conference on Foundations of Software Science and …, 2013
152013
Being Van Kampen is a universal property
T Heindel, P Sobocinski
Logical Methods in Computer Science 7, 2011
122011
A geometric view of partial order reduction
E Goubault, T Heindel, S Mimram
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 298, 179-195, 2013
112013
Rewriting abstract structures: materialization explained categorically
A Corradini, T Heindel, B König, D Nolte, A Rensink
International Conference on Foundations of Software Science and Computation …, 2019
92019
The algebras of graph rewriting
N Behr, V Danos, I Garnier, T Heindel
arXiv preprint arXiv:1612.06240, 2016
92016
Approximations for stochastic graph rewriting
V Danos, T Heindel, R Honorato-Zimmer, S Stucki
International Conference on Formal Engineering Methods, 1-10, 2014
92014
On pushouts of partial maps
J Hayman, T Heindel
International Conference on Graph Transformation, 177-191, 2014
92014
Processes and unfoldings: concurrent computations in adhesive categories
P Baldan, A Corradini, T Heindel, B König, P Sobociński
Mathematical Structures in Computer Science 24 (4), 2014
82014
Moment semantics for reversible rule-based systems
V Danos, T Heindel, R Honorato-Zimmer, S Stucki
International Conference on Reversible Computation, 3-26, 2015
72015
Adhesivity with partial maps instead of spans
T Heindel
Fundamenta Informaticae 118 (1-2), 1-33, 2012
72012
A lattice-theoretical perspective on adhesive categories
P Baldan, F Bonchi, A Corradini, T Heindel, B König
Journal of Symbolic Computation 46 (3), 222-245, 2011
72011
Parallel and sequential independence for borrowed contexts
F Bonchi, F Gadducci, T Heindel
International Conference on Graph Transformation, 226-241, 2008
72008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20