Παρακολούθηση
Thaer Samar
Thaer Samar
Palestine Technical University- Kadoorie, College of Engineering & Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ptuk.edu.ps
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Old dogs are great at new tricks: Column stores for IR prototyping
H Mühleisen, T Samar, J Lin, A De Vries
Proceedings of the 37th international ACM SIGIR conference on Research …, 2014
252014
Lost but not forgotten: finding pages on the unarchived web
HC Huurdeman, J Kamps, T Samar, AP de Vries, A Ben-David, ...
International Journal on Digital Libraries 16 (3), 247-265, 2015
232015
Querylog-based assessment of retrievability bias in a large newspaper corpus
MC Traub, T Samar, J Van Ossenbruggen, J He, A de Vries, L Hardman
2016 IEEE/ACM Joint Conference on Digital Libraries (JCDL), 7-16, 2016
202016
Finding pages on the unarchived web
HC Huurdeman, A Ben-David, J Kamps, T Samar, AP de Vries
IEEE/ACM Joint Conference on Digital Libraries, 331-340, 2014
162014
CWI and TU Delft at TREC 2013: Contextual suggestion, federated web search, KBA, and web tracks
A Bellogín, GG Gebremeskel, J He, J Lin, A Said, T Samar, AP de Vries, ...
Proceedings of the Text REtrieval Conference (TREC), 2013
13*2013
Quantifying retrieval bias in Web archive search
T Samar, MC Traub, J van Ossenbruggen, L Hardman, AP de Vries
International Journal on Digital Libraries 19 (1), 57-75, 2018
122018
Uncovering the unarchived web
T Samar, HC Huurdeman, A Ben-David, J Kamps, A de Vries
Proceedings of the 37th international ACM SIGIR conference on Research …, 2014
122014
Impact of crowdsourcing OCR improvements on retrievability bias
MC Traub, T Samar, J Van Ossenbruggen, L Hardman
Proceedings of the 18th ACM/IEEE on Joint Conference on Digital Libraries, 29-36, 2018
52018
The strange case of reproducibility versus representativeness in contextual suggestion test collections
T Samar, A Bellogín, AP de Vries
Information Retrieval Journal 19 (3), 230-255, 2016
42016
Comparing topic coverage in breadth-first and depth-first crawls using anchor texts
T Samar, MC Traub, J Ossenbruggen, AP Vries
International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, 133-146, 2016
22016
Challenges on combining open web and dataset evaluation results: The case of the contextual suggestion track
A Bellogín, T Samar, AP Vries, A Said
European Conference on Information Retrieval, 430-436, 2014
22014
Column stores as an IR prototyping tool
H Mühleisen, T Samar, J Lin, AP Vries
European Conference on Information Retrieval, 789-792, 2014
22014
Scalable Distributed Time-Travel Text Search
T Samar, K Berberich, G Weikum
Master’s thesis, Universitat des Saarlandes, Saarbrucken, 2011
22011
Access to and Retrievability of Content in Web Archives
TMH Samar
[Sl: sn], 2017
12017
Improving contextual suggestions using open web domain knowledge
T Samar, A Bellogín, AP de Vries
SPS@ SIGIR, 2015
12015
Better contextual suggestions in clueweb12 using domain knowledge inferred from the open web
T Samar, A Bellogin, AP de Vries
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID (SPAIN), 2014
12014
2.1 Invited Talks
T Samar, A Bellogin, A de Vries, FG Gurini, A Micarelli, G Sansonetti, ...
2015
Temporal Anchor Text as Proxy for Real User Queries.
T Samar, AP de Vries
SDA@ TPDL, 49-60, 2015
2015
CWI and TU Delft at TREC 2013: Contextual Suggestion, Federated Web Search, KBA, and Web Tracks
A Bellogín Kouki, GG Gebremeskel, J He, JJP Lin, A Said, T Samar, ...
2014
Finding pages on the unarchived Web
J Kamps, A Ben-David, HC Huurdeman, AP deVries, T Samar
2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20