Παρακολούθηση
Gabriel Falcao
Gabriel Falcao
Professor of Electrical and Computer Engineering, FCTUC, University of Coimbra, IT, Portugal
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα deec.uc.pt - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Massively LDPC decoding on multicore architectures
G Falcao, L Sousa, V Silva
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 22 (2), 309-322, 2010
1312010
A new solution for camera calibration and real-time image distortion correction in medical endoscopy–initial technical evaluation
R Melo, JP Barreto, G Falcao
IEEE Transactions on Biomedical Engineering 59 (3), 634-644, 2011
1242011
GPU computing gems emerald edition
WH Wen-Mei
Elsevier, 2011
120*2011
How GPUs can outperform ASICs for fast LDPC decoding
G Falcão, V Silva, L Sousa
Proceedings of the 23rd international conference on Supercomputing, 390-399, 2009
852009
Massive parallel LDPC decoding on GPU
G Falcao, L Sousa, V Silva
Proceedings of the 13th ACM SIGPLAN Symposium on Principles and practice of …, 2008
742008
Flexible parallel architecture for DVB-S2 LDPC decoders
M Gomes, G Falcão, V Silva, V Ferreira, A Sengo, M Falcão
IEEE GLOBECOM 2007-IEEE Global Telecommunications Conference, 3265-3269, 2007
652007
Portable LDPC decoding on multicores using OpenCL [applications corner]
G Falcao, V Silva, L Sousa, J Andrade
IEEE Signal Processing Magazine 29 (4), 81-109, 2012
632012
Stacked autoencoders using low-power accelerated architectures for object recognition in autonomous systems
J Maria, J Amaro, G Falcao, LA Alexandre
Neural Processing Letters 43 (2), 445-458, 2016
492016
Unsupervised intrinsic calibration from a single frame using a" plumb-line" approach
R Melo, M Antunes, JP Barreto, G Falcao, N Gonçalves
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 537-544, 2013
442013
Method and apparatus for automatic camera calibration using one or more images of a checkerboard pattern
JP de Almeida Barreto, GFP Fernandes, RJM Teixeira
US Patent 9,438,897, 2016
432016
GPU-based DVB-S2 LDPC decoder with high throughput and fast error floor detection
G Falcao, J Andrade, V Silva, L Sousa
Electronics Letters 47 (9), 542-543, 2011
372011
Parallel LDPC decoding on GPUs using a stream-based computing approach
G Falcao, S Yamagiwa, V Silva, L Sousa
Journal of computer science and technology 24 (5), 913-924, 2009
352009
Deep learning architectures for accurate millimeter wave positioning in 5G
J Gante, G Falcao, L Sousa
Neural Processing Letters 51 (1), 487-514, 2020
342020
High coded data rate and multicodeword WiMAX LDPC decoding on Cell/BE
G Falcao, V Silva, L Sousa, J Marinho
Electronics Letters 44 (24), 1415-1417, 2008
332008
Dethroning GPS: Low-power accurate 5G positioning systems using machine learning
J Gante, L Sousa, G Falcao
IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems 10 (2 …, 2020
302020
Shortening design time through multiplatform simulations with a portable OpenCL golden-model: the LDPC decoder case
G Falcao, M Owaida, D Novo, M Purnaprajna, N Bellas, CD Antonopoulos, ...
2012 IEEE 20th International Symposium on Field-Programmable Custom …, 2012
292012
Shortening design time through multiplatform simulations with a portable OpenCL golden-model: the LDPC decoder case
G Falcao, M Owaida, D Novo, M Purnaprajna, N Bellas, CD Antonopoulos, ...
2012 IEEE 20th International Symposium on Field-Programmable Custom …, 2012
292012
Flexible design of wide‐pipeline‐based WiMAX QC‐LDPC decoder architectures on FPGAs using high‐level synthesis
J Andrade, G Falcao, V Silva
Electronics letters 50 (11), 839-840, 2014
262014
Design space exploration of LDPC decoders using high-level synthesis
J Andrade, N George, K Karras, D Novo, F Pratas, L Sousa, P Ienne, ...
IEEE Access 5, 14600-14615, 2017
242017
pluto: In-dram lookup tables to enable massively parallel general-purpose computation
JD Ferreira, G Falcao, J Gómez-Luna, M Alser, L Orosa, M Sadrosadati, ...
arXiv preprint arXiv:2104.07699, 2021
232021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20