Παρακολούθηση
Wilfried Thuiller
Wilfried Thuiller
Senior Scientist, Laboratoire d'Ecologie Alpine, CNRS, Univ. Grenoble Alpes, France
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-grenoble-alpes.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Predicting species distribution: offering more than simple habitat models
A Guisan, W Thuiller
Ecology letters 8 (9), 993-1009, 2005
76472005
Impacts of climate change on the future of biodiversity
C Bellard, C Bertelsmeier, P Leadley, W Thuiller, F Courchamp
Ecology letters 15 (4), 365-377, 2012
45152012
Climate change threats to plant diversity in Europe
W Thuiller, S Lavorel, MB Araújo, MT Sykes, IC Prentice
Proceedings of the National Academy of Sciences 102 (23), 8245-8250, 2005
30022005
BIOMOD–a platform for ensemble forecasting of species distributions
W Thuiller, B Lafourcade, R Engler, MB Araújo
Ecography 32 (3), 369-373, 2009
24582009
Selecting pseudo‐absences for species distribution models: How, where and how many?
M Barbet‐Massin, F Jiguet, CH Albert, W Thuiller
Methods in ecology and evolution 3 (2), 327-338, 2012
23542012
Ecosystem service supply and vulnerability to global change in Europe
D Schröter, W Cramer, R Leemans, IC Prentice, MB Araújo, NW Arnell, ...
science 310 (5752), 1333-1337, 2005
20762005
Validation of species–climate impact models under climate change
MB Araujo, RG Pearson, W Thuiller, M Erhard
Global change biology 11 (9), 1504-1513, 2005
19632005
Alien species in a warmer world: risks and opportunities
GR Walther, A Roques, PE Hulme, MT Sykes, P Pyšek, I Kühn, M Zobel, ...
Trends in ecology & evolution 24 (12), 686-693, 2009
15982009
Measuring ecological niche overlap from occurrence and spatial environmental data
O Broennimann, MC Fitzpatrick, PB Pearman, B Petitpierre, L Pellissier, ...
Global ecology and biogeography 21 (4), 481-497, 2012
15402012
Cross‐validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure
DR Roberts, V Bahn, S Ciuti, MS Boyce, J Elith, G Guillera‐Arroita, ...
Ecography 40 (8), 913-929, 2017
14922017
Evaluation of consensus methods in predictive species distribution modelling
M Marmion, M Parviainen, M Luoto, RK Heikkinen, W Thuiller
Diversity and distributions 15 (1), 59-69, 2009
14352009
Predicting global change impacts on plant species’ distributions: future challenges
W Thuiller, C Albert, MB Araújo, PM Berry, M Cabeza, A Guisan, T Hickler, ...
Perspectives in plant ecology, evolution and systematics 9 (3-4), 137-152, 2008
14352008
Habitat suitability and distribution models: with applications in R
A Guisan, W Thuiller, NE Zimmermann
Cambridge University Press, 2017
13502017
Climate warming and the decline of amphibians and reptiles in Europe
MB Araújo, W Thuiller, RG Pearson
Journal of biogeography 33 (10), 1712-1728, 2006
13402006
TRY plant trait database–enhanced coverage and open access
J Kattge, G Bönisch, S Díaz, S Lavorel, IC Prentice, P Leadley, ...
Global change biology 26 (1), 119-188, 2020
13312020
Evidence of climatic niche shift during biological invasion
O Broennimann, UA Treier, H Müller‐Schärer, W Thuiller, AT Peterson, ...
Ecology letters 10 (8), 701-709, 2007
13002007
BIOMOD–optimizing predictions of species distributions and projecting potential future shifts under global change
W Thuiller
Global change biology 9 (10), 1353-1362, 2003
12092003
Methods and uncertainties in bioclimatic envelope modelling under climate change
RK Heikkinen, M Luoto, MB Araújo, R Virkkala, W Thuiller, MT Sykes
Progress in Physical Geography 30 (6), 751-777, 2006
11902006
Niche‐based modelling as a tool for predicting the risk of alien plant invasions at a global scale
W Thuiller, DM Richardson, P Pyšek, GF Midgley, GO Hughes, M Rouget
Global change biology 11 (12), 2234-2250, 2005
11502005
Model‐based uncertainty in species range prediction
RG Pearson, W Thuiller, MB Araújo, E Martinez‐Meyer, L Brotons, ...
Journal of biogeography 33 (10), 1704-1711, 2006
11482006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20